ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Development of Cassava Pulp to Ethanol for Pilot Plant

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Development of Cassava Pulp to Ethanol for Pilot Plant
นักวิจัย : พิลาณี ไวถนอมสัตย์ , วารุณี ธนะแพสย์ , วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต , ดร.อันธิกา บุญแดง , นางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1330855000&BudgetYear=2013
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิลาณี ไวถนอมสัตย์ , วารุณี ธนะแพสย์ , วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต , ดร.อันธิกา บุญแดง , นางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย . (2557). Development of Cassava Pulp to Ethanol for Pilot Plant.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิลาณี ไวถนอมสัตย์ , วารุณี ธนะแพสย์ , วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต , ดร.อันธิกา บุญแดง , นางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย . 2557. "Development of Cassava Pulp to Ethanol for Pilot Plant".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิลาณี ไวถนอมสัตย์ , วารุณี ธนะแพสย์ , วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต , ดร.อันธิกา บุญแดง , นางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย . "Development of Cassava Pulp to Ethanol for Pilot Plant."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557. Print.
พิลาณี ไวถนอมสัตย์ , วารุณี ธนะแพสย์ , วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต , ดร.อันธิกา บุญแดง , นางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย . Development of Cassava Pulp to Ethanol for Pilot Plant. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2557.