ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยในระดับโมเลกุลสำหรับโรคเพนนิซิลิโอสิสมาร์เนฟฟิไอ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยในระดับโมเลกุลสำหรับโรคเพนนิซิลิโอสิสมาร์เนฟฟิไอ
นักวิจัย : นงนุช วณิตย์ธนาคม , Nongnuch Vanittanakom
คำค้น : Biological sciences , BT-B-01-MM-10-4704 , Fungi , Microbiology , Molecular genetics , Penicillium marneffei , การวินิจฉัยโรค , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ , เชื้อรา , เพนนิซิเลียมมาร์เนฟฟิไอ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2014
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เชื้อราเพนนิซิเลียมมาร์เนฟฟิไอ (Penicillium marneffei) เป็นราก่อโรคชนิดอุบัติใหม่ ทำให้เกิดโรคแบบแพร่กระจายในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส HIV หรือผู้ป่วยโรคเอดส์ แหล่งระบาดของโรคนี้อยู่ในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพบโรคนี้มากในประเทศไทย จีน ฮ่องกง และไต้หวัน ผู้ป่วยหลายรายมีประวัติว่าเคยเดินทางเข้ามาในถิ่นระบาดของเชื้อ อาการที่พบบ่อยของโรคติดเชื้อเพนนิซิเลียมมาร์เนฟฟิไอในผู้ป่วยโรคเอดส์คือ มีไข้ ซีด น้ำหนักลด มีเม็ดเลือดขาวสูง และมีตุ่มแผลที่ผิวหนัง ลักษณะแผลที่ผิวหนังไม่จำเพาะสำหรับโรคติดเชื้อราชนิดนี้ ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องมักมีอาการรุนแรงและเสียชีวิต การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อราเพนนิซิเลียมมาร์เนฟฟิไอ อาศัยวิธีตรวจเพาะเชื้อราจากตัวอย่างที่เก็บจากผู้ป่วย วิธีการตรวจเพาะเชื้อราใช้เวลาประมาณ 7-14 วัน ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการวินิจฉัย และการรักษา เมื่อเร็วๆนี้ ผู้วิจัยและคณะได้รายงานการใช้วิธีพีซีอาร์ในการตรวจจำแนกเชื้อราเพนนิซิ เลียมมาร์เนฟฟิไอในหลอดเพาะเชื้ออย่างรวดเร็วได้สำเร็จ โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินวิธีการตรวจวินิจฉัยที่ จำเพาะสำหรับโรคติดเชื้อราเพนนิซิเลียมมาร์เนฟฟิไอ โดยการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีพีซีอาร์ เพื่อตรวจดีเอนเอที่จำเพาะต่อเชื้อเพนนิซิเลียมมาร์เนฟฟิไอในตัวอย่างจากผู้ป่วย

บรรณานุกรม :
นงนุช วณิตย์ธนาคม , Nongnuch Vanittanakom . (2548). การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยในระดับโมเลกุลสำหรับโรคเพนนิซิลิโอสิสมาร์เนฟฟิไอ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นงนุช วณิตย์ธนาคม , Nongnuch Vanittanakom . 2548. "การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยในระดับโมเลกุลสำหรับโรคเพนนิซิลิโอสิสมาร์เนฟฟิไอ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นงนุช วณิตย์ธนาคม , Nongnuch Vanittanakom . "การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยในระดับโมเลกุลสำหรับโรคเพนนิซิลิโอสิสมาร์เนฟฟิไอ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
นงนุช วณิตย์ธนาคม , Nongnuch Vanittanakom . การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยในระดับโมเลกุลสำหรับโรคเพนนิซิลิโอสิสมาร์เนฟฟิไอ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.