ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยไข้หวัดนกรุ่นใหม่โดยหลักการไบโอเซนเซอร์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยไข้หวัดนกรุ่นใหม่โดยหลักการไบโอเซนเซอร์
นักวิจัย : ศิริทิพย์ วิริยะวิจิตรา
คำค้น : Biological sciences , Biosensors , BT-B-03-MG-IC-4915 , Clinical medicine , Communicable diseases , Diagnostic reagents and test kits , Immunochromatography , Influenza viruses , Viruses , ชุดตรวจวินิจฉัยโรคสำเร็จรูป , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สัตว์ปีก , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ , อิมมูโนโครมาโตกราฟี , โรคเกิดจากไวรัส , ไข้หวัดนก , ไบโอเซนเซอร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1933
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (avian influenza virus) กำลังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยและของโลก ซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียอย่างรุนแรงมากทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม และมีแนวโน้มว่าอาจจะทำให้เกิดการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สาย พันธุ์ใหม่ซึ่งจะมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) ได้ร่วมกับบริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จำกัด (อินโนวา) พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยไข้หวัดนกชนิดให้ผลอย่างรวดเร็ว ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2547 โดยเป็นชุดตรวจหา influenza A antigen โดยวิธี immunochromatography ซึ่งให้ผลอย่างรวดเร็ว มีความไวและความจำเพาะในระดับหนึ่ง และได้มีการนำเอาไปใช้ในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในช่วงที่ ผ่านมา ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ได้มีการดำเนินงานเพิ่มเติมขึ้นรวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และ เทคโนโลยีที่สำคัญ โดยที่ ศช. ได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาและผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดีต่อแอนติเจนของ เชื้อไวรัสไข้หวัดนก ซึ่งโครงการกำลังดำเนินการอยู่โดยผลการศึกษาขั้นต้นพบว่าโมโนโคลนัล แอนติบอดีที่ได้บางตัวนั้นอาจจะมีประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อใช้เป็นชุดตรวจที่ มีความจำเพาะต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์ H5N1 ได้ ซึ่งจะเป็นวัตถุดิบต้นน้ำที่นำไปสู่การพัฒนาชุดตรวจรุ่นใหม่ที่มีความจำเพาะ ต่อเชื้อไวรัส H5N1 นี้ แตกต่างจากชุดตรวจในปัจจุบันที่ใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่กลุ่มเอเท่า นั้น นอกจากนี้ได้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยชนิดให้ผลอย่างรวด เร็วรุ่นใหม่ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีกลุ่ม biosensor ที่ใช้การตรวจหาสัญญาณจากการวัดอนุภาคแม่เหล็กไฟฟ้าหรือสัญญาณฟลูออเรสเซนส์ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีชีวภาพกับนาโนเทคโนโลยีร่วมกัน ทำให้ได้ชุดตรวจรุ่นใหม่ที่น่าจะมีความไวสูงขึ้น โดยอุปกรณ์การวัดดังกล่าวได้มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและอาจจะมีขนาด เล็กจนสามารถได้ชุดตรวจขนาดพกพาหรือใช้ในฟาร์มได้ (portable test device) เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่งเริ่มมีการศึกษากัน และในกรณีจำเพาะเช่นนี้ยังไม่มีในประเทศไทย ดังนั้นคณะผู้วิจัยของบริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับนักวิชาการและภาคเอกชน ที่ได้ติดตามความก้าวหน้าในด้านดังกล่าวอย่างใกล้ชิด จึงขอเสนอโครงการวิจัยร่วมกับ ศช. เพื่อวิจัยและพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยไข้หวัดนกรุ่นใหม่โดยหลักการไบโอเซนเซอร์ โดยมุ่งเน้นชุดตรวจที่มีความจำเพาะต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดนก จากการใช้โมโนโคลนัลแอนติบอดีที่พัฒนาขึ้นเป็นวัตถุดิบต้นน้ำ และมุ่งเน้นชุดตรวจที่มีความไวสูงขึ้นโดยการพัฒนาเทคโนโนโลยีไบโอเซนเซอร์ โดยเฉพาะการใช้ nano-magnetized particle ที่เชื่อมต่อเข้ากับแอนติบอดี ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการตรวจวัดอนุภาคแม่เหล็กไฟฟ้า เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ยังไม่มีในประเทศไทยและเพิ่งเริ่ม พัฒนาในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ในที่สุดแล้วยังมุ่งที่จะนำเอาชุดตรวจต้นแบบที่ได้นี้เข้าสู่กระบวนการ ประเมินประสิทธิภาพทางคลินิกอย่างเข้มงวด ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่กำหนดโดย OIE ในห้องปฏิบัติการและภาคสนามทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (โดยองค์กรมาตรฐานสากล เช่น ที่ประเทศออสเตรเลีย และ/หรือ ฮ่องกง) คาดว่าจะได้ชุดตรวจที่มีคุณสมบัติตามที่ขึ้นทะเบียนกับองค์กรในระดับนานา ชาติในระยะต่อไป

บรรณานุกรม :
ศิริทิพย์ วิริยะวิจิตรา . (2551). การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยไข้หวัดนกรุ่นใหม่โดยหลักการไบโอเซนเซอร์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศิริทิพย์ วิริยะวิจิตรา . 2551. "การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยไข้หวัดนกรุ่นใหม่โดยหลักการไบโอเซนเซอร์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศิริทิพย์ วิริยะวิจิตรา . "การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยไข้หวัดนกรุ่นใหม่โดยหลักการไบโอเซนเซอร์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
ศิริทิพย์ วิริยะวิจิตรา . การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยไข้หวัดนกรุ่นใหม่โดยหลักการไบโอเซนเซอร์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.