ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวและเสาะหา DNA บ่งบอกความต้านทานโรคในกุ้งกุลาดำ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวและเสาะหา DNA บ่งบอกความต้านทานโรคในกุ้งกุลาดำ
นักวิจัย : วิชัย บุญแสง , Vichai Boonsaeng
คำค้น : Animal biotechnology and related animal science , Biological sciences , BT-B-06-2B-14-001 , Diagnostic reagents and test kits , Marine and freshwater biology , Penaeus monodon , Polymerase chain reaction , White Spot Syndrome Virus , การส่งออก , การเลี้ยงกุ้ง , กุ้ง , กุ้งกุลาดำ , ชุดตรวจวินิจฉัยโรคสำเร็จรูป , ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , ไวรัสตัวแดงดวงขาว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1924
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ทำรายได้เข้าประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกกุ้งสดแช่เย็นและกุ้งแข็งมากเป็นอันดับ 1 ของโลก แต่ปัจจุบันอัตราการส่งออกกุ้งกุลาดำลดลงอย่างมากเนื่องจากผลผลิตกุ้งลดลง ปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตลดลงเนื่องมาจากเกิดการระบาดของไวรัสตัวแดงดวงขาว ไวรัสหัวเหลือง และไวรัสที่ทำให้เกิดโรคกุ้งแคระ ได้ทำการวิจัยและพัฒนาเทคนิค PCR หรือปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสมาใช้ในการตรวจหาเชื้อไวรัสในระยะแรกของการติดเชื้อ และยังได้พัฒนาการตรวจให้มีความไวมากขึ้นโดยวิธี nested PCR วิธี nested PCR ที่ได้พัฒนาขึ้นจะแตกต่างจาก nested PCR ทั่วไปที่มักจะมีปัญหาการปนเปื้อนเกิดขึ้นระหว่างการนำผลผลิต PCR จากหลอดแรกไปยังหลอดที่สอง วิธี one-step nested PCR ที่พัฒนาขึ้นนี้จะประกอบด้วย primer สองคู่หรือหลายคู่รวมอยู่ด้วยกันในหนึ่งหลอดเท่านั้น ดังนั้นทั้งปฏิกิริยา PCR และ nested PCR จะเกิดขึ้นภายในหลอดเดียว จึงทำให้ลดปัญหาการปนเปื้อนดังกล่าวได้ จุดประสงค์ของโครงการวิจัยนอกจากจะทำ การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อไวรัสในกุ้งกุลาดำให้รวดเร็ว ง่าย และมีความไวในการตรวจสูงด้วยวิธี PCR แล้ว ยังได้นำวิธี PCR ไปใช้ศึกษาการกระจายตัวของเชื้อไวรัสในเนื้อเยื่อต่างๆของกุ้งกุลาดำ เพื่อประโยชน์ในการตรวจหาเชื้อไวรัสในระยะแรกของการติดเชื้อ อีกทั้งทำการศึกษาหาพาหะของเชื้อไวรัสเหล่านี้ในสัตว์ชนิดต่างๆ ที่พบบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้ง ซึ่งผลการศึกษาพบว่าปู 4 ชนิด ได้แก่ ปูแสม ปูก้ามดาบ ปูทะเล และปูม้า เป็นพาหะของเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวและไวรัสหัวเหลือง ส่วนสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น แมลงกรรเชียง เคย หนอนไส้เดือน หอย แมลงต่างๆ แมงมุมน้ำ ลูกน้ำยุง และ แมลงเต่าทอง ที่พบบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นพาหะของเชื้อไวรัสเหล่านี้หรือไม่

บรรณานุกรม :
วิชัย บุญแสง , Vichai Boonsaeng . (2542). การพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวและเสาะหา DNA บ่งบอกความต้านทานโรคในกุ้งกุลาดำ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิชัย บุญแสง , Vichai Boonsaeng . 2542. "การพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวและเสาะหา DNA บ่งบอกความต้านทานโรคในกุ้งกุลาดำ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิชัย บุญแสง , Vichai Boonsaeng . "การพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวและเสาะหา DNA บ่งบอกความต้านทานโรคในกุ้งกุลาดำ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2542. Print.
วิชัย บุญแสง , Vichai Boonsaeng . การพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวและเสาะหา DNA บ่งบอกความต้านทานโรคในกุ้งกุลาดำ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2542.