ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของท้องถิ่นด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย

หน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของท้องถิ่นด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย
นักวิจัย : ประภาภัทร นิยม
คำค้น : การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาที่อยู่อาศัย ท้องถิ่น
หน่วยงาน : การเคหะแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://housingresearch.nha.co.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประภาภัทร นิยม . (2555). โครงการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของท้องถิ่นด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย.
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ.
ประภาภัทร นิยม . 2555. "โครงการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของท้องถิ่นด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย".
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ.
ประภาภัทร นิยม . "โครงการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของท้องถิ่นด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย."
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ, 2555. Print.
ประภาภัทร นิยม . โครงการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของท้องถิ่นด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย. กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ; 2555.