ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้บริหารทรัพย์สินเพื่อมุ่งสู่การเป็นวิชาชีพ

หน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้บริหารทรัพย์สินเพื่อมุ่งสู่การเป็นวิชาชีพ
นักวิจัย : พัชรา พัชราวนิช
คำค้น : บริหารทรัพย์สิน
หน่วยงาน : การเคหะแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://housingresearch.nha.co.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชรา พัชราวนิช . (2555). โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้บริหารทรัพย์สินเพื่อมุ่งสู่การเป็นวิชาชีพ.
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ.
พัชรา พัชราวนิช . 2555. "โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้บริหารทรัพย์สินเพื่อมุ่งสู่การเป็นวิชาชีพ".
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ.
พัชรา พัชราวนิช . "โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้บริหารทรัพย์สินเพื่อมุ่งสู่การเป็นวิชาชีพ."
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ, 2555. Print.
พัชรา พัชราวนิช . โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้บริหารทรัพย์สินเพื่อมุ่งสู่การเป็นวิชาชีพ. กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ; 2555.