ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในประเทศไทยในบทบาท กคช. ตาม พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินฯ พ.ศ. 2547

หน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในประเทศไทยในบทบาท กคช. ตาม พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินฯ พ.ศ. 2547
นักวิจัย : ไมเคิลปริพล ตั้งตรงจิตร
คำค้น : จัดรูปที่ดิน พัฒนาพื้นที่
หน่วยงาน : การเคหะแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://housingresearch.nha.co.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไมเคิลปริพล ตั้งตรงจิตร . (2555). โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในประเทศไทยในบทบาท กคช. ตาม พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินฯ พ.ศ. 2547.
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ.
ไมเคิลปริพล ตั้งตรงจิตร . 2555. "โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในประเทศไทยในบทบาท กคช. ตาม พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินฯ พ.ศ. 2547".
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ.
ไมเคิลปริพล ตั้งตรงจิตร . "โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในประเทศไทยในบทบาท กคช. ตาม พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินฯ พ.ศ. 2547."
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ, 2555. Print.
ไมเคิลปริพล ตั้งตรงจิตร . โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในประเทศไทยในบทบาท กคช. ตาม พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินฯ พ.ศ. 2547. กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ; 2555.