ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้โมเลกุลเครื่องหมายในการปรับปรุงข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีผสมกลับ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้โมเลกุลเครื่องหมายในการปรับปรุงข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีผสมกลับ
นักวิจัย : อภิชาติ วรรณวิจิตร , Apichart Vanavichit
คำค้น : Backcross breeding , Biological sciences , BT-39-06-PPI-06-08 , KDML 105 , Khao Dawk Mali 105 , Plant biotechnology and related agricultural science , Plant genetics , Rice , การปรับปรุงพันธุ์ , การผสมกลับ , ข้าวขาวดอกมะลิ 105 , พันธุกรรม , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , เครื่องหมายโมเลกุล
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1588
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวที่ได้รับความนิยมในการบริโภคมากที่สุดในโลกพันธุ์หนึ่ง ขาวดอกมะลิเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่ได้รับการคัดเลือกให้บริสุทธิ์ขึ้น จนได้ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ปัญหาหนึ่งในการผลิตข้าวพันธุ์นี้คือ ความอ่อนแอต่อโรคแมลง ความแห้งแล้งและสภาพน้ำท่วมฉับพลัน ดังนั้นจึงมีความพยายามในการปรับปรุงลักษณะนี้มาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานความสำเร็จอย่างชัดเจนทั้งนี้ เนื่องจากยังไม่สามารถรักษาความโดดเด่นในเรื่องคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิเอา ไว้ได้ทั้งหมด วิธีการปรับปรุงพันธุ์ที่น่าจะเหมาะสมที่สุดคือ วิธีการผสมกลับ (backcross breeding) ซึ่งโดยหลักการแล้วการผสมกลับจะสามารถรักษาพื้นพันธุกรรมของข้าวขาวดอกมะลิ เอาไว้ได้มากที่สุดในขณะที่เพิ่มเติมลักษณะใหม่เข้าไป แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ยังมีปัญหาอยู่มากทั้งนี้เนื่องจากประสิทธิภาพในการเพิ่มเติมลักษณะใหม่ยัง ขึ้นอยู่กับอัตราการถ่ายทอดทางพันธุกรรมและ ประสิทธิภาพในการประเมินลักษณะพันธุ์ก่อนการผสมเกสร ยิ่งไปกว่านั้น ประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวพื้นพันธุกรรมยังคงทำได้ยากยิ่งหากไม่ใช้ดีเอ็น เอเครื่องหมายมาช่วย ปัจจุบันการวางตำแหน่งยีนในข้าวได้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ผลจากข้อมูลตำแหน่งยีนดังกล่าวสามารถนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุง พันธุ์ได้เป็นอย่างดี

บรรณานุกรม :
อภิชาติ วรรณวิจิตร , Apichart Vanavichit . (2539). การประยุกต์ใช้โมเลกุลเครื่องหมายในการปรับปรุงข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีผสมกลับ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อภิชาติ วรรณวิจิตร , Apichart Vanavichit . 2539. "การประยุกต์ใช้โมเลกุลเครื่องหมายในการปรับปรุงข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีผสมกลับ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อภิชาติ วรรณวิจิตร , Apichart Vanavichit . "การประยุกต์ใช้โมเลกุลเครื่องหมายในการปรับปรุงข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีผสมกลับ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2539. Print.
อภิชาติ วรรณวิจิตร , Apichart Vanavichit . การประยุกต์ใช้โมเลกุลเครื่องหมายในการปรับปรุงข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีผสมกลับ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2539.