ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การถ่ายยีนสร้างสีดอกในกล้วยไม้

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การถ่ายยีนสร้างสีดอกในกล้วยไม้
นักวิจัย : พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์ , Pattana Srifah Huehne
คำค้น : Anthocyanins , Biological sciences , BT-B-06-PG-11-4402 , Genetic transformation , Orchids , Plant biotechnology , Plant biotechnology and related agricultural science , กล้วยไม้ , การถ่ายยีน , การปรับปรุงพันธุ์ , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , แอนโทไซยานิน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1477
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กล้วยไม้เป็นพืชส่งออกที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่ละปีทำรายได้มากกว่า1,000 ล้านบาท ปัญหาที่ประสบในปัจจุบันคือ การขาดแคลนพันธุ์กล้วยไม้ตัดดอกที่มีสีดอกแปลกตา สืบเนื่องจากการผสมพันธุ์กล้วยไม้ต้องใช้เวลานานและมีความไม่แน่นอนทางพันธุ กรรมสูง ดังนั้นพันธุวิศวกรรมจึงเป็นวิธีหนึ่งที่เหมาะสมในการนำมาใช้ในการปรับปรุง พันธุ์กล้วยไม้ไทย งานวิจัยจะมุ่งเน้นการถ่ายยีนแอนโทไซยานินเข้ากล้วยไม้เพื่อการสร้างสีดอก ที่แปลกตา และ การเพิ่มประสิทธิภาพและดัดแปลงวิธีการถ่ายยีนโดยเชื้ออะโกรแบคทีเรีย และการยิงอนุภาคโดยตรง เพื่อการแสดงออกแบบถาวร

บรรณานุกรม :
พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์ , Pattana Srifah Huehne . (2547). การถ่ายยีนสร้างสีดอกในกล้วยไม้.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์ , Pattana Srifah Huehne . 2547. "การถ่ายยีนสร้างสีดอกในกล้วยไม้".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์ , Pattana Srifah Huehne . "การถ่ายยีนสร้างสีดอกในกล้วยไม้."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547. Print.
พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์ , Pattana Srifah Huehne . การถ่ายยีนสร้างสีดอกในกล้วยไม้. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2547.