ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบประสิทธิภาพมะละกอที่ได้รับการปลูกวัคซีนเพื่อควบคุมโรคใบด่างจุดวง แหวนมะละกอในภาคสนาม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบประสิทธิภาพมะละกอที่ได้รับการปลูกวัคซีนเพื่อควบคุมโรคใบด่างจุดวง แหวนมะละกอในภาคสนาม
นักวิจัย : วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี , Watchareewan Jamboonsri
คำค้น : Biological sciences , BT-B-07-PM-B1-4104 , Diseases and pests , Papaya , Papaya ringspot disease , Papaya ringspot virus , Plant biotechnology , Plant biotechnology and related agricultural science , Vaccines , มะละกอ , วัคซีน , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , โรคใบด่างจุดวงแหวน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1468
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การทดสอบประสิทธิภาพของมะละกอที่ได้รับการปลูกวัคซีนในการควบคุมโรคใบด่าง จุดวงแหวนในภาคสนาม ในแปลงของเกษตรกร เขตอำเภอบางหลวง จังหวัดนครปฐม โดยการปลูกเชื้อไวรัสสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคไม่ รุนแรง (mild strain) ที่คัดเลือกได้จากจังหวัดราชบุรี (สายพันธุ์ F1) ให้กับต้นกล้ามะละกอ พบว่าการปลูกวัคซีนสามารถชะลอการเกิดโรคได้ แต่ไม่สามารถควบคุมการเกิดโรคได้อย่างสมบูรณ์ การศึกษาการแพร่กระจายของโรคพบว่า มะละกอ 89 เปอร์เซ็นต์ ได้รับเชื้อและแสดงอาการของโรคภายในระยะเวลา 14 เดือน โดยพืชอาศัยชนิดอื่นในตระกูลแตงและแมลงพาหะในบริเวณแปลงปลูก เป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรค ส่วนละอองเรณูไม่มีผลต่อการกระจายของโรค เนื่องจากไม่สามารถตรวจหาเชื้อในตัวอย่างละอองเรณูที่เก็บจากต้นที่เป็นโรค ได้ การศึกษาความมีชีวิตของละอองเรณูมะละกอ โดยดูการงอกของหลอดละอองเรณูในสภาพห้อง ปฏิบัติการ พบว่า ละอองเรณูสามารถมีชีวิตอยู่ได้ 2-11 ชั่วโมง ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 35-40 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิ 20-40 องศาเซลเซียส

บรรณานุกรม :
วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี , Watchareewan Jamboonsri . (2541). การทดสอบประสิทธิภาพมะละกอที่ได้รับการปลูกวัคซีนเพื่อควบคุมโรคใบด่างจุดวง แหวนมะละกอในภาคสนาม.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี , Watchareewan Jamboonsri . 2541. "การทดสอบประสิทธิภาพมะละกอที่ได้รับการปลูกวัคซีนเพื่อควบคุมโรคใบด่างจุดวง แหวนมะละกอในภาคสนาม".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี , Watchareewan Jamboonsri . "การทดสอบประสิทธิภาพมะละกอที่ได้รับการปลูกวัคซีนเพื่อควบคุมโรคใบด่างจุดวง แหวนมะละกอในภาคสนาม."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2541. Print.
วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี , Watchareewan Jamboonsri . การทดสอบประสิทธิภาพมะละกอที่ได้รับการปลูกวัคซีนเพื่อควบคุมโรคใบด่างจุดวง แหวนมะละกอในภาคสนาม. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2541.