ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับความไวต่อการติดเชื้อมาลาเรียโดยใช้ฐานข้อมูลลำดับเบสของมนุษย์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับความไวต่อการติดเชื้อมาลาเรียโดยใช้ฐานข้อมูลลำดับเบสของมนุษย์
นักวิจัย : อนวัช ศกุนตาภัย , Anavaj Sakuntabhai
คำค้น : Biological sciences , BT-B-06-MG-14-4507 , Clinical medicine , Frontoethmoidal encephalomeningocele , Genetic markers , Human Genome Project , Malaria , การถ่ายทอดทางพันธุกรรม , ข้อมูลลำดับเบสของมนุษย์ , มาลาเรีย , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สถิติพันธุศาสตร์ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1390
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

มาลาเรียยังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศในเขตร้อนทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อมาลาเรียสูงถึง 170 ล้านรายต่อปี และ มีผู้ป่วยตายจากการติดเชื้อมากกว่าล้านราย การรักษาในปัจจุบันมีข้อจำกัดทั้งการดื้อยาของเชื้อ และผลข้างเคียง ได้มีการพยายามคิดค้นการใช้วัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อ แต่ประสิทธิภาพของวัคซีนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากความหลากหลายของโปรตีนของตัวเชื้อและ การขาดความรู้ความเข้าใจต่อระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ที่ใช้ในการต่อต้านเชื้อมาลาเรียที่เข้าสู่ร่างกาย โครงการวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายในการค้นหายีนในมนุษย์ที่เกี่ยวกับความไวต่อการติดเชื้อมาลาเรียโดยศึกษาการถ่ายทอดลักษณะอาการทางคลีนิคที่บ่งบอกถึงความไวต่อการติดเชื้อมาลาเรีย และความรุนแรงของโรคในครอบครัว เปรียบเทียบกับลักษณะการถ่ายทอดสารพันธุกรรม (genetic marker) ในบริเวณต่างๆ บนโครโมโซมและโดยการวิเคราะห์ทางสถิติพันธุศาสตร์ (linkage analysis) จะทราบบริเวณบนโครโมโซมที่ยีนที่ควบคุมลักษณะอาการดังกล่าวอาศัยอยู่ เมื่อพบบริเวณบนโครโมโซมที่ยีนเหล่านี้อาศัยอยู่ การค้นหายีนในบริเวณดังกล่าวสามารถกระทำได้โดยการใช้ข้อมูลลำดับเบสของมนุษย์ (the Human Genome Project) ซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่สุดของสารพันธุกรรมหรือ DNA ในมนุษย์ที่ทำการศึกษามาเป็นเวลานานกว่า 15 ปีโดยนักวิทยาศาสตร์และสถาบันชั้นนำทั่วโลก ข้อมูลดังกล่าวสามารถเข้าไปค้นหาได้โดยปราศจากค่าใช้จ่ายผ่านทางเครือข่าย อินเตอร์เนต การค้นหายีนในบริเวณของโครโมโซมที่สนใจสามารถทำได้โดยการวิเคราะห์ลำดับเบสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์, หาความคล้ายคลึงกันของลำดับเบส กับยีนที่ทราบโครงสร้างและหน้าที่บ้างแล้ว ทั้งในมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ของยีนที่เคยทำการศึกษากันมา จากข้อมูลเหล่านี้รวมทั้งการพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการจะนำมาใช้เพื่อพิจารณา คัดเลือกยีนที่จะทำการค้นหาการกลายพันธุ์ที่มีผลต่อการติดเชื้อมาลาเรียและความรุนแรงของโรค รวมถึงการศึกษาถึงหน้าที่ของยีนดังกล่าว และกลไกการก่อให้เกิดโรค วิธีการดังที่กล่าวมาเป็นวิธีการที่ประสบความสำเร็จในการค้นหายีนที่ความผิด ปกติของยีนที่เป็นสาเหตุของโรคพันธุกรรมหลายร้อยชนิด อาทิ cystic fibrosis, Duchene muscular dystrophy, polycystic kidney disease นักพันธุศาสตร์ได้ประยุกต์วิธีการนี้มาใช้ค้นหายีนที่พันธุกรรมมีส่วนให้ เกิดโรค แต่มีความสลับซ้อนเนื่องจากไม่ได้มีสาเหตุจากยีนเดียว เช่น โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, หอบหืด ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์สามารถค้นพบยีน และบริเวณบนโครโมโซมที่ยีนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคดังกล่าวอาศัยอยู่ ความรู้ความเข้าใจนี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาการรักษา และ การป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โครงการวิจัยนี้ได้นำวิธีการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบปัญหาและหาหนทาง แก้ไขปัญหาของโรคเขตร้อน โดยศึกษากลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ที่ชุมชนสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี ประชากรนี้อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวโดยมิได้มีการโยกย้ายถิ่นฐานมานานกว่า 200 ปี ทางคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าทำการศึกษาทางระบาดวิทยา โดยติดตามพฤติกรรมการเกิดไข้มาลาเรียในประชากรเกือบ 3,000 ราย ตั้งแต่ พศ. 2537 รวมระยะเวลากว่า 7 ปี ได้ทำการบันทึกข้อมูลทางคลีนิคครบถ้วนรวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ มาลาเรีย นอกจากนั้นได้บันทึก ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทำให้สามารถทำการศึกษาทางอณูพันธุศาสตร์ดังกล่าวมาแล้วได้ ซึ่งต่างจากการศึกษาที่ผ่านมา และมีโอกาสพบยีนใหม่หรือยีนที่ไม่เคยทราบหน้าที่และความเกี่ยวพันกับการติด เชื้อมาลาเรียมาก่อน โครงการวิจัยนี้ยังมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์ไทยรุ่น ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีประสพการณ์ในการใช้และวิเคราะห์ข้อมูลลำดับเบสของมนุษย์ เพื่อเป็นพื้นฐาน ในการใช้ฐาน ข้อมูลดังกล่าว ในการแก้ปัญหาทางสาธารณสุขอื่น ๆ ของประเทศไทยต่อไป

บรรณานุกรม :
อนวัช ศกุนตาภัย , Anavaj Sakuntabhai . (2546). การค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับความไวต่อการติดเชื้อมาลาเรียโดยใช้ฐานข้อมูลลำดับเบสของมนุษย์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อนวัช ศกุนตาภัย , Anavaj Sakuntabhai . 2546. "การค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับความไวต่อการติดเชื้อมาลาเรียโดยใช้ฐานข้อมูลลำดับเบสของมนุษย์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อนวัช ศกุนตาภัย , Anavaj Sakuntabhai . "การค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับความไวต่อการติดเชื้อมาลาเรียโดยใช้ฐานข้อมูลลำดับเบสของมนุษย์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2546. Print.
อนวัช ศกุนตาภัย , Anavaj Sakuntabhai . การค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับความไวต่อการติดเชื้อมาลาเรียโดยใช้ฐานข้อมูลลำดับเบสของมนุษย์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2546.