ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบจำลองวัสดุสามมิติสำหรับกระบวนการอัดขึ้นรูปผงโลหะ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบจำลองวัสดุสามมิติสำหรับกระบวนการอัดขึ้นรูปผงโลหะ
นักวิจัย : Anchalee Manonukul , Ruangdaj Tongsri , Julaluk Carrmai , อัญชลี มโนนุกุล , เรืองเดช ธงศรี , จุฬาลักษณ์ ค้าไม้
คำค้น : Engineering and technology , Metallurgy , Powder metallurgy , การขึ้นรูป , งานโลหะ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , โลหะ , โลหะผง
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1282
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กระบวนการอัดขึ้นรูปวัสดุผงเป็นหนึ่งในกระบวนการหลัก ของเทคโนโลยีการขึ้นรูปผงโลหะแบบดั้งเดิม การอัดขึ้นรูปโดยปกติจะปฏิบัติที่อุณหภูมิห้อง โดยมีทั้งการอัดขึ้นรูปแบบแกนเดียว (uniaxially) หรือ แบบทุกทิศทุกทาง (isostatically) การเลือกสภาพของกระบวนการที่ดีที่สุดและการออกแบบแม่พิมพ์โดยปกติ จะดำเนินการโดยการลองผิดลองถูก ส่งผลให้ช่วงเวลานำ (lead time) ยาว จำนวนการทดสอบแม่พิมพ์มาก และ ค่าใช้จ่ายสูง จึงมีความจำเป็นที่จะใช้การจำลองโดยคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะปรับปรุงกระบวนการ ออกแบบ แบบจำลองกระบวนการอัดขึ้นรูปผงจะช่วยวิศวกรระหว่างกระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ และการเลือกสภาพที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนการ ดังนั้นโครงการนี้เสนอเพื่อพัฒนาแบบจำลองวัสดุ 2 แบบสำหรับกระบวนการอัดขึ้นรูปผงโลหะ โดยแบบหนึ่งจะเป็นแบบจำลองเชิงประสบการณ์ (phenomenological model) ซึ่งมีความยุ่งยากน้อยกว่าในการพัฒนา แบบจำลองนี้จะเป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบแม่พิมพ์ในช่วงแรกของโครงการ อีกแบบหนึ่งเป็นแบบจำลองเชิงกลไกจุลภาค (micromechanical model) ซึ่งยุ่งยากกว่าและใช้เวลามากกว่าในการพัฒนา แต่อย่างไรก็ตามแบบจำลองเชิงกลไกจุลภาคให้ความเข้าใจในกลไกการเสียรูป ของกระบวนการอัดขึ้นรูปผงโลหะมากกว่า เนื่องจากว่ากระบวนการอัดขึ้นรูปวัสดุผงทำให้เกิดความเครียดสูง (large strain) และ เกิดการหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง (rigid body rotation) จึงมีความจำเป็นต้องใช้ทฤษฎีการเสียรูปมาก (large deformation theory) ร่วมด้วย แบบจำลองวัสดุมีรูพรุนนี้จะอยู่ในรูปแบบของฟอร์แทรนซับรูทีน (Fortran subroutine) ซึ่งสามารถนำไปใช้ในโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์อะบาคัส (ABAQUS) สำหรับการใช้งานทั่วไปแบบไม่เชิงเส้น แบบจำลองที่พัฒนานี้จะสามารถจำลองได้ทั้งการขึ้นรูปแบบแกนเดียวและแบบทุกทิศ ทาง และช่วยกระบวนการออกแบบและเลือกตัวแปรของกระบวนการ อีกทั้งโครงการนี้เป็นก้าวแรกสำหรับการสร้างความสามารถในการสร้างแบบจำลอง คอนสติวทีฟสำหรับระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในประเทศไทย Powder compaction is one of the main processes in conventional powder metallurgy. The compaction is normally carried out at room temperature either uniaxially or isostatically. Selection of optimum process conditions and die design are traditionally carried out using experience based trial and error experiments. This leads to long lead time, large number of die try-out and high cost. To improve the die design process, there is a need for computer simulation. Compaction model will help engineers during the die design process and the optimisation of the process condition. This project, therefore, proposes to develop material models for powder compaction. Two models will be developed. One is a phenomenological model, which is less complicated to implement. This will serve as a tool during the die design process during the beginning of the project. The other model is a micromechanical model, which is more complicated and will take longer to implement. However the micromechanical model will give more in sight into the deformation mechanism of powder compaction process. Since powder compaction normally involves large strain and rigid body rotation, the models will be implement within a large deformation framework. The algorithm will be developed in a form of a Fortran subroutine, which can easily be implement into the general purpose non-linear finite element software (ABAQUS). The developed models will be able to simulate both uniaxial and isostatic powder compaction of complex geometry. These will facilitate the design and the selection of powder compaction process parameters. This will also be the initial step to establish expertise in the field of material constitutive modelling for finite element modelling in Thailand

บรรณานุกรม :
Anchalee Manonukul , Ruangdaj Tongsri , Julaluk Carrmai , อัญชลี มโนนุกุล , เรืองเดช ธงศรี , จุฬาลักษณ์ ค้าไม้ . (2549). การพัฒนาแบบจำลองวัสดุสามมิติสำหรับกระบวนการอัดขึ้นรูปผงโลหะ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Anchalee Manonukul , Ruangdaj Tongsri , Julaluk Carrmai , อัญชลี มโนนุกุล , เรืองเดช ธงศรี , จุฬาลักษณ์ ค้าไม้ . 2549. "การพัฒนาแบบจำลองวัสดุสามมิติสำหรับกระบวนการอัดขึ้นรูปผงโลหะ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Anchalee Manonukul , Ruangdaj Tongsri , Julaluk Carrmai , อัญชลี มโนนุกุล , เรืองเดช ธงศรี , จุฬาลักษณ์ ค้าไม้ . "การพัฒนาแบบจำลองวัสดุสามมิติสำหรับกระบวนการอัดขึ้นรูปผงโลหะ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
Anchalee Manonukul , Ruangdaj Tongsri , Julaluk Carrmai , อัญชลี มโนนุกุล , เรืองเดช ธงศรี , จุฬาลักษณ์ ค้าไม้ . การพัฒนาแบบจำลองวัสดุสามมิติสำหรับกระบวนการอัดขึ้นรูปผงโลหะ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.