ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์แบบตั้งโต๊ะ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์แบบตั้งโต๊ะ
นักวิจัย : Sitthisuntorn Supothina , Mana Sriyudthsak , Sorachon Yoriya , สิทธิสุนทร สุโพธิณะ , มานะ ศรียุทธศักดิ์ , ศรชล โยริยะ
คำค้น : Alcohol detector , Alcohol in the body , Engineering and technology , Functional materials , Materials engineering , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ , แอลกอฮอล์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1276
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวัดแอลกอฮอล์มีความสำคัญทั้งใน อุตสาหกรรมการหมักผลไม้ การวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่ยานพาหนะ รวมทั้งการวัดคุณภาพของเชื้อเพลิงก๊าซโซฮอล์ด้วย ในงานวิจัยที่ผ่านมาของคณะผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาวัสดุทังสเตนออกไซด์ (WO3) และออกแบบระบบวัดมาตรฐานเพื่อใช้ในการทดสอบการทำงานของหัววัด โดยทดสอบกับก๊าซแอมโมเนียและเอทธิลแอลกอฮอล์ งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากโครงการเดิม โดยจะทำการขึ้นรูปหัววัดก๊าซแบบฟิล์มหนาโดยใช้เทคนิคพิมพ์สกรีน ข้อดีของการขึ้นรูปโดยวิธีนี้คือสามารถผลิตคราวละมากๆ และมีขนาดรูปร่างเหมือนกันได้ ซึ่งจะเป็นการรองรับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมในอนาคตได้ โดยจะศึกษาหาส่วนผสมที่เหมาะสมของหมึกพิมพ์ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก คือ ผงทังสเตนออกไซด์ ตัวประสาน และสารเพิ่มการยึดเกาะกับฐานรอง นอกจากนี้จะปรับปรุงทังสเตนออกไซด์ที่ได้สังเคราะห์ขึ้นในงานวิจัยที่ผ่านมา เพื่อให้มีความเสถียรที่อุณหภูมิสูงโดยการเติมสารยับยั้งการโตของอนุภาค และจะปรับปรุงสมบัติของทังสเตนออกไซด์โดยการเติมพลาตินัมและพัลเลเดียมเพื่อ เพิ่มความไวการตอบสนอง จากนั้นจะศึกษาลักษณะการตอบสนองต่อแอลกอฮอล์โดยวัดค่าการนำไฟฟ้าของเซนเซอร์ ที่เปลี่ยนไป โดยในโครงการนี้จะทำการพัฒนาปรับปรุงระบบวัดจากเดิมที่เป็นระบบใหญ่ให้เล็ก ลงเป็นแบบตั้งโต้ะที่สามารถใช้งานได้สะดวก Alcohol detection finds its application in alcohol concentration monitoring in fermention process, alcohol blood level testing and quality control of gasohol fuel. This proposal is continuation of the previous work, i.e. tungsten oxide (WO3) for alcohol and ammonia sensing. Sensing element will be fabricated by screen printing the paste onto glass substrate. This forming technique provides the advantages that the dimension of sensing element is uniform and allows easy mass production. The study also includes paste formulation aiming to search for optimum ratio of tungsten oxide particles, binder and adhesive. In addition, thermal stability of the tungsten oxide powder will improved by addition of grain growth inhibitor. Pt and Pd dopants will be incorporated into the oxide powder to improve sensitivity. Gas sensing characteristics will be tested by measuring the change of sensor’s conductivity when exposed to alcohol. Moreover, the measuring system will be further developed to be a desk-top type so that it is more comfortable to the users

บรรณานุกรม :
Sitthisuntorn Supothina , Mana Sriyudthsak , Sorachon Yoriya , สิทธิสุนทร สุโพธิณะ , มานะ ศรียุทธศักดิ์ , ศรชล โยริยะ . (2548). การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์แบบตั้งโต๊ะ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Sitthisuntorn Supothina , Mana Sriyudthsak , Sorachon Yoriya , สิทธิสุนทร สุโพธิณะ , มานะ ศรียุทธศักดิ์ , ศรชล โยริยะ . 2548. "การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์แบบตั้งโต๊ะ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Sitthisuntorn Supothina , Mana Sriyudthsak , Sorachon Yoriya , สิทธิสุนทร สุโพธิณะ , มานะ ศรียุทธศักดิ์ , ศรชล โยริยะ . "การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์แบบตั้งโต๊ะ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
Sitthisuntorn Supothina , Mana Sriyudthsak , Sorachon Yoriya , สิทธิสุนทร สุโพธิณะ , มานะ ศรียุทธศักดิ์ , ศรชล โยริยะ . การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์แบบตั้งโต๊ะ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.