ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ไบโอดีเซลเป็นสารเติมแต่งชนิดหล่อลื่นในน้ำมันดีเซลที่มีซัลเฟอร์ต่ำ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ไบโอดีเซลเป็นสารเติมแต่งชนิดหล่อลื่นในน้ำมันดีเซลที่มีซัลเฟอร์ต่ำ
นักวิจัย : Nuwong Chollacoop , Subongkoj Topaiboul , Vituruch Goodwin , Kiatkong Suwannakij , Somsak Supasitmongkol , Siwapol Wuttipongprasert , นุวงศ์ ชลคุป , สุบงกช โตไพบูลย์ , วิทูรัช กู๊ดวิน , เกียรติก้อง สุวรรณกิจ , สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล , ศิวพล วุฒิพงศ์ประเสริฐ
คำค้น : Biodiesel fuels , Energy materials , Engineering and technology , Lubrication and lubricants , Materials engineering , การหล่อลื่นและตัวหล่อลื่น , ซัลเฟอร์ , น้ำมันดีเซล , น้ำมันหล่อลื่น , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เชื้อเพลิงไบโอดีเซล , ไบโอดีเซล
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1021
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เนื่องจากแนวโน้มของการรณรงค์รักษา สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ส่งผลให้มีการริเริ่มใช้น้ำมันดีเซลซัลเฟอร์ต่ำ เพื่อลดปริมาณมลพิษที่เกิดจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศ โดยปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่รวมทั้งประเทศไทยได้กำหนดปริมาณสารซัลเฟอร์ใน น้ำมันดีเซลไว้ที่ 500 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ซึ่งภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จะเริ่มมีการบังคับใช้ น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณซัสเฟอร์ < 15 ppm หรือที่เรียกว่า Ultra low sulfur diesel (ULSD) โดยกระบวนการทางเคมีที่ใช้ในการลดปริมาณซัลเฟอร์ในน้ำมันดีเซลนั้น ส่งผลให้น้ำมันดีเซลมีคุณสมบัติความหล่อลื่นแย่ลง ซึ่งหากนำไปใช้งานโดยไม่มีการเติมสารเติมแต่งชนิดหล่อลื่น จะทำให้เครื่องยนต์สึกหรอเร็วขึ้น และอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ โดยสารเติมแต่งชนิดหล่อลื่นที่งานวิจัยชิ้นนี้สนใจคือน้ำมันไบโอดีเซล ซึ่งนอกจากจะมีความหล่อลื่นมากกว่าน้ำมันดีเซลและมีคุณสมบัติทางเคมีที่ คล้ายกับน้ำมันดีเซลมาก ยังปราศจากสารซัลเฟอร์ (0 ppm) และเป็นแหล่งพลังงานทางชีวภาพที่ไม่มีวันหมด โดยงานวิจัยนี้จะนำน้ำมันไบโอดีเซลจากพืชหลายประเภทมาผสมกับน้ำมันดีเซล ซัลเฟอร์ต่ำที่ปริมาณต่างๆ กันแล้วทดสอบคุณสมบัติการหล่อลื่น เพื่อค้นหาชนิดและปริมาณของน้ำมันไบโอดีเซลที่เหมาะสมในการเพิ่มความหล่อ ลื่นกับน้ำมันดีเซลซัลเฟอร์ต่ำในประเทศไทย From the current environmental-friendly trend around the world, low-sulfur diesel fuel (commercial diesel fuel with lower sulfur content than currently available) has been introduced to decrease air pollution from sulfur dioxide. At the present, many countries, including Thailand, have set the sulfur content in commercially available diesel fuel at 500 ppm (parts per million). Within the next few years, ultra low sulfur diesel or ULSD (diesel fuel with < 15 ppm) will be regulated. The desulfurizing chemical process to diesel fuel inadvertently reduces its lubricity. Should this ULSD be used without lubricating additive, the diesel engine will be worn out at the faster pace or eventually malfunctioned. This research aims to study the use of biodiesel as a lubricating additive to ULSD. Biodiesel has not only superior lubricity and similar chemical properties to diesel fuel, but also is sulfur-free (0 ppm) and renewable energy source. Biodiesel from various energy crops at various amount will be added to ULSD to test the lubricity in order to determine suitable usages of biodiesel as the lubricating additive for ULSD in Thailand

บรรณานุกรม :
Nuwong Chollacoop , Subongkoj Topaiboul , Vituruch Goodwin , Kiatkong Suwannakij , Somsak Supasitmongkol , Siwapol Wuttipongprasert , นุวงศ์ ชลคุป , สุบงกช โตไพบูลย์ , วิทูรัช กู๊ดวิน , เกียรติก้อง สุวรรณกิจ , สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล , ศิวพล วุฒิพงศ์ประเสริฐ . (2551). การใช้ไบโอดีเซลเป็นสารเติมแต่งชนิดหล่อลื่นในน้ำมันดีเซลที่มีซัลเฟอร์ต่ำ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Nuwong Chollacoop , Subongkoj Topaiboul , Vituruch Goodwin , Kiatkong Suwannakij , Somsak Supasitmongkol , Siwapol Wuttipongprasert , นุวงศ์ ชลคุป , สุบงกช โตไพบูลย์ , วิทูรัช กู๊ดวิน , เกียรติก้อง สุวรรณกิจ , สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล , ศิวพล วุฒิพงศ์ประเสริฐ . 2551. "การใช้ไบโอดีเซลเป็นสารเติมแต่งชนิดหล่อลื่นในน้ำมันดีเซลที่มีซัลเฟอร์ต่ำ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Nuwong Chollacoop , Subongkoj Topaiboul , Vituruch Goodwin , Kiatkong Suwannakij , Somsak Supasitmongkol , Siwapol Wuttipongprasert , นุวงศ์ ชลคุป , สุบงกช โตไพบูลย์ , วิทูรัช กู๊ดวิน , เกียรติก้อง สุวรรณกิจ , สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล , ศิวพล วุฒิพงศ์ประเสริฐ . "การใช้ไบโอดีเซลเป็นสารเติมแต่งชนิดหล่อลื่นในน้ำมันดีเซลที่มีซัลเฟอร์ต่ำ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
Nuwong Chollacoop , Subongkoj Topaiboul , Vituruch Goodwin , Kiatkong Suwannakij , Somsak Supasitmongkol , Siwapol Wuttipongprasert , นุวงศ์ ชลคุป , สุบงกช โตไพบูลย์ , วิทูรัช กู๊ดวิน , เกียรติก้อง สุวรรณกิจ , สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล , ศิวพล วุฒิพงศ์ประเสริฐ . การใช้ไบโอดีเซลเป็นสารเติมแต่งชนิดหล่อลื่นในน้ำมันดีเซลที่มีซัลเฟอร์ต่ำ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.