ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาวิดีโอเทเลโฟนี

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาวิดีโอเทเลโฟนี
นักวิจัย : สินชัย กมลภิวงศ์ , สุธน แซ่หว่อง , ทศพร กมลภิวงศ์ , ธัชชัย เอ้งฉ้วน , มัลลิกา อุณหวิวรรธน์ , ธเนศ เคารพาพงศ์ , Sinchai Kamolphiwong , Suthon Sae-Wong , Thossaporn Kamolphiwong , Touchai Angchuan , Mullika Unhawiwat , Thanate Khaorapapong
คำค้น : Artificial Intelligence and signal and image processing , Computer communication networks , Information, computing and communication sciences , Internet telephony , Video telephony , วิดีโอเทเลโฟนนี่ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/952
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เทคโนโลยีวิดีโอเทเลโฟนนี่ เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานบนระบบอินเตอร์เน็ต สามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาพและเสียงผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีอยู่ในปัจจุบัน โครงการวิจัยนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบการสื่อสารด้วยเสียงและภาพ (หรือวิดีโอเทเลโฟนนี่: Video Telephony) โดยผ่านเครือข่าย IP (Internet Protocol) การพัฒนาระบบวิดีโอเทเลโฟนนี่ในโครงการนี้จะใช้ภาษาจาวา (Java)ในการพัฒนา เนื่องจากภาษาจาวามีข้อดีหลายประการ เช่น มีทางเลือกในการใช้งาน Application Programming Interface (API) ได้หลากหลาย และระบบที่พัฒนาด้วยภาษานี้ จะสามารถทำงานได้กับระบบปฎิบัติการที่หลากหลาย เป็นต้น นอกจากนั้น ภาษาจาวายังมีเครื่องมือเพื่อช่วยในการพัฒนาทางด้านพหุสื่อ JMF (Java Media Framework) API มาตรฐานการทำงานของ Signaling Protocol จะอ้างอิงกับ SIP (Session Initial Protocol) ของ IETF (Internet Engineering Task Force) ซึ่งจะช่วยให้ระบบอินเตอร์เน็ตวีดีโอเทเลโฟนี่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ client/server โดยมีลักษณะการทำงานแบบโปรโตคอล HTTP และระบบจะมีการทำงานรวมกับโปรโตคอล Real-Time Protocol (RTP) เพื่อมั่นใจได้ว่าการพัฒนาระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลแบบทันเวลาได้ และสามารถนำระบบมาพัฒนาต่อโดยมีความยืดหยุ่นต่อการพัฒนาในอนาคตได้ ซึ่งในการพัฒนาระบบจะนำเอา API ที่มีใช้ในปัจจุบันในการพัฒนามาพัฒนาเป็นชุด API ระดับสูง (High level API) รวมถึงการพัฒนาระบบที่มีความซับซ้อนน้อยและการใช้ทรัพยากรในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ระบบอินเตอร์เน็ตวีดีโอเทเลโฟนี่ที่พัฒนาขึ้นจะสามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux TLE ที่พัฒนาโดยทีมวิจัย NECTEC นอกจากนี้ยังสามารถทำงานบนเครือข่าย IPv4 และ IPv6 และยังเหมาะสมที่จะเคลื่อนย้ายไปสู่โครงการ 3rd Generation Mobile Phone Network อีกด้วย ในโครงการนี้จะพัฒนาชุดหมุนกล้องขึ้นด้วย

บรรณานุกรม :
สินชัย กมลภิวงศ์ , สุธน แซ่หว่อง , ทศพร กมลภิวงศ์ , ธัชชัย เอ้งฉ้วน , มัลลิกา อุณหวิวรรธน์ , ธเนศ เคารพาพงศ์ , Sinchai Kamolphiwong , Suthon Sae-Wong , Thossaporn Kamolphiwong , Touchai Angchuan , Mullika Unhawiwat , Thanate Khaorapapong . (2549). การวิจัยและพัฒนาวิดีโอเทเลโฟนี.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สินชัย กมลภิวงศ์ , สุธน แซ่หว่อง , ทศพร กมลภิวงศ์ , ธัชชัย เอ้งฉ้วน , มัลลิกา อุณหวิวรรธน์ , ธเนศ เคารพาพงศ์ , Sinchai Kamolphiwong , Suthon Sae-Wong , Thossaporn Kamolphiwong , Touchai Angchuan , Mullika Unhawiwat , Thanate Khaorapapong . 2549. "การวิจัยและพัฒนาวิดีโอเทเลโฟนี".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สินชัย กมลภิวงศ์ , สุธน แซ่หว่อง , ทศพร กมลภิวงศ์ , ธัชชัย เอ้งฉ้วน , มัลลิกา อุณหวิวรรธน์ , ธเนศ เคารพาพงศ์ , Sinchai Kamolphiwong , Suthon Sae-Wong , Thossaporn Kamolphiwong , Touchai Angchuan , Mullika Unhawiwat , Thanate Khaorapapong . "การวิจัยและพัฒนาวิดีโอเทเลโฟนี."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
สินชัย กมลภิวงศ์ , สุธน แซ่หว่อง , ทศพร กมลภิวงศ์ , ธัชชัย เอ้งฉ้วน , มัลลิกา อุณหวิวรรธน์ , ธเนศ เคารพาพงศ์ , Sinchai Kamolphiwong , Suthon Sae-Wong , Thossaporn Kamolphiwong , Touchai Angchuan , Mullika Unhawiwat , Thanate Khaorapapong . การวิจัยและพัฒนาวิดีโอเทเลโฟนี. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.