ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาผ้าปิดแผลคอมโพสิทที่มีไคโตซานเป็นส่วนประกอบ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาผ้าปิดแผลคอมโพสิทที่มีไคโตซานเป็นส่วนประกอบ
นักวิจัย : Chureerat Prahsarn , จุรีรัตน์ ประสาร
คำค้น : Biomedical Engineering , Chitosan , Composite materials , Engineering and technology , Wound dressing , ผ้าปิดแผล , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , ไคโตแซน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1225
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปัจจุบัน บทบาทของผ้าปิดแผลในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาแผลได้รับความสนใจอย่าง มาก ส่งผลให้มีการพัฒนาสมบัติของผ้าปิดแผลอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นความสามารถ ของผ้าปิดแผลในการเอื้ออำนวยสภาวะที่เหมาะสมต่อการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อใน แผล และเพิ่มความสามารถในการรับและถ่ายเทของเสียที่ขับจากแผล ทำให้ลดจำนวนครั้งที่ต้องเปลี่ยนผ้าปิดแผลและปริมาณผ้าปิดแผลที่จำเป็นต้อง ใช้ รวมไปถึงจำนวนครั้งในการที่คนไข้อาจจะได้รับความเจ็บปวดในระหว่างการเปลี่ยน ผ้าปิดแผล นอกจากนี้ยังทำให้กระบวนการสร้างเนื้อเยื่อเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ ถูกรบกวนบ่อย ทำให้แผลหายเร็วขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาแผล เนื่องจากใช้เวลาในการรักษาน้อยลง ไคโตซานเป็นสารที่สกัดได้จากแหล่งธรรมชาติ มีคุณสมบัติช่วยส่งเสริมให้มีการสร้างเนื้อเยื่อ ทำให้การรักษาแผลเป็นไปอย่างรวดเร็ว งานวิจัยที่นำเสนอนี้มีจุดประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์ของสมบัติดัง กล่าวของไคโตซาน ร่วมกับการออกแบบและการเลือกวัสดุองค์ประกอบอื่นในการออกแบบพัฒนาผ้าปิดแผล คอมโพสิตที่มีไคโตซานเป็นส่วนประกอบ (chitosan-based wound dressing composite) ที่มีสมบัติต่างๆที่เหมาะสมในการช่วยทำให้แผลหายเร็วขึ้น เช่น ส่งเสริมการสร้างเซลล์ สามารถดูดซับของเสียที่ปล่อยมาจากแผล และป้องกันการติดเชื้อของแผล ผ้าปิดแผลคอมโพสิตที่ออกแบบ ทำจากวัสดุประกบกันเป็น 3 ชั้น ประกอบด้วยแผ่นไคโตซาน, แผ่นพอลิเมอร์ที่ดูดซับ และแผ่นป้องกันน้ำและเชื้อโรคจากภายนอก โดยในชั้นแรกที่มีไคโตซานเป็นองค์ประกอบหลักจะมีการลองขึ้นรูปในแบบต่างๆ ส่วนวัสดุที่เป็นองค์ประกอบในอีก 2 ชั้นจะถูกคัดเลือก ตามสมบัติและหน้าที่ที่ต้องการ ก่อนที่จะมีการทดสอบผ้าปิดแผลคอมโพสิตที่สร้างขึ้นและปรับเปลี่ยนจนได้ สมบัติที่เหมาะสม Effectiveness of wound dressing on healing the wound is important as it is directly related to time and cost as well as patient’s comfort during the healing process. In a search for active wound dressing that effectively promotes wound healing process, a biodegradable chitosan from natural source is one of those found to distinctively facilitate wound healing. This project is proposed to employ such unique property, and to combine it with a process of material design and selection to develop a wound dressing composite that provides optimal environment for wound healing. The designed wound dressing composite is composed of layers of different constituent materials -chitosan, absorbent polymer, and protecting layer. To obtain suitable absorbent polymer and protecting layer, different polymers will be selected based on their properties and functions. Different forms of chitosan layer will also be studied. In addition to its required function in providing optimal wound healing, the wound dressing developed from this research is aimed to be user friendly and to have reasonable cost.

บรรณานุกรม :
Chureerat Prahsarn , จุรีรัตน์ ประสาร . (2546). การออกแบบและพัฒนาผ้าปิดแผลคอมโพสิทที่มีไคโตซานเป็นส่วนประกอบ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Chureerat Prahsarn , จุรีรัตน์ ประสาร . 2546. "การออกแบบและพัฒนาผ้าปิดแผลคอมโพสิทที่มีไคโตซานเป็นส่วนประกอบ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Chureerat Prahsarn , จุรีรัตน์ ประสาร . "การออกแบบและพัฒนาผ้าปิดแผลคอมโพสิทที่มีไคโตซานเป็นส่วนประกอบ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2546. Print.
Chureerat Prahsarn , จุรีรัตน์ ประสาร . การออกแบบและพัฒนาผ้าปิดแผลคอมโพสิทที่มีไคโตซานเป็นส่วนประกอบ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2546.