ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแพลทฟอร์มเครื่องปรับอากาศแบบหลายหน่วยในบ้านและหน่วยนอกบ้านร่วมเพื่ออุตสาหกรรมปรับอากาศไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแพลทฟอร์มเครื่องปรับอากาศแบบหลายหน่วยในบ้านและหน่วยนอกบ้านร่วมเพื่ออุตสาหกรรมปรับอากาศไทย
นักวิจัย : วรัญญู ผิวทองคำ , สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ , วัฒนศักดิ์ เจียมวัฒนชัย , โกศล หอมเพียร , Waranyoo Phiwthongkham , Sutat Patomnuphong , Watthanasak Jeamwatthanachai , Kosol Hompian
คำค้น : Air conditioning , Air conditioning industry , Electric inverters , Engineering and technology , Manufacturing engineering , P0010572 , ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อินเวอร์เตอร์ , อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ , เครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/868
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ระบบปรับอากาศ แบบระบายความร้อนด้วยอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วย สองส่วนใหญ่คือ หน่วยในบ้าน(Indoor unit) และ หน่วยนอกบ้าน(Outdoor unit) ในระบบทั่วไปจำนวน Indoor unit ต่อ Outdoor unit จะมีอัตราส่วนเป็น 1:1 โดยคอมเพรสเซอร์ที่อยู่ใน Outdoor unit จะมีความสามารถทำความเย็นคงที่ให้เท่ากับIndoor unit นั้นๆ ในการใช้งานบางประเภทมีห้องทำความเย็นหลายห้องเปิดปิดไม่พร้อมกัน แต่ที่ติดตั้ง Outdoor unit มีเพียงที่เดียว เนื่องจากมีเนื้อที่จำกัด ส่วน Outdoor unit ที่จะใช้งานในลักษณะนี้ได้ จำเป็นต้องใช้คอมเพรสเซอร์ ที่สามารถปรับระดับความสามารถในการทำความเย็นได้ การใช้อินเวอร์เตอร์เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมสูงเนื่องจากสามารถตอบสนอง ความต้องการดังกล่าวได้และยังทำให้ระบบประหยัดพลังงานมากขึ้นเมื่อเทียบกับ วิธีอื่นในการใช้งานปรกติ อีกทั้งเมื่ออินเวอร์เตอร์ทำงานที่ความถี่สูงกว่าความถี่ปรกติความสามารถใน การทำความเย็นจะสูงขึ้นอีกด้วยทำให้การเลือกใช้คอมเพรสเซอร์เล็กลงเกิดการ ประหยัดต้นทุนได้อีกทาง อย่างไรก็ตาม ความยากและท้าทายของการพัฒนาระบบดังกล่าวต้องการระบบสมองกลฝังตัวที่มีองค์ ความรู้ทางด้านการปรับอากาศอยู่ภายใน ที่มีทั้งพารามิเตอร์ต่างๆ และภาระของการปรับอากาศจากหลายห้องรวมกันเกิดภาระต่ออินเวอร์เตอร์หลากหลาย แบบพลวัต และเฉียบพลันทำให้ต้องมีการพัฒนา softwareที่มีความซับซ้อนสูง เพื่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของระบบ และป้องกันไม่ให้ระบบทำงานนอกพื้นที่ปลอดภัยอันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อ คอมเพรสเซอร์และอินเวอร์เตอร์ได้ โครงการ “การพัฒนาแพลทฟอร์มเครื่องปรับอากาศแบบหลายตัวในบ้าน และตัวนอกบ้านร่วม เพื่ออุตสาหกรรมปรับอากาศไทย” เป็นความร่วมมือกับผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์ และกลุ่มธุรกิจเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ภายใต้ชุดโครงการหลัก “โครงการสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย” เพื่อพัฒนาต้นแบบเครื่องปรับอากาศ Multi-split systemตราสินค้าไทย สามารถตอบสนองให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ กับกลุ่มธุรกิจดั่งกล่าวของประเทศไทยได้โดยตรง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศไทย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ ไทย ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย แนวทางการแก้ปัญหา จากปัญหาที่คณะวิจัยระบุข้างต้น ให้คณะวิจัยอธิบาย พร้อมเสนอแนวทางว่า ความรู้ด้าน Science & Technology ที่มีอยู่ หรือความรู้และผลงานที่จะได้รับจากโครงการที่เสนอขอรับทุนนี้ จะช่วยจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร สืบเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย ด้านความสามารถในการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดการ ประสมประสานระหว่างเทคโนโลยีปรับอากาศและระบบสมองกลฝังตัว เทคโนโลยี Multi-split system ก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ต้องอาศัยการประสมประสานดังกล่าว การใช้อินเวอร์เตอร์ใน Multi-split system เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมสูงเนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้ ง่ายและยังทำให้ระบบประหยัดพลังงานมากขึ้นเมื่อเทียบกับวิธีอื่นในการใช้งาน ปรกติ อีกทั้งเมื่ออินเวอร์เตอร์ทำงานที่ความถี่สูงกว่าความถี่ปรกติความสามารถใน การทำความเย็นของคอมเพรสเซอร์จะสูงขึ้นอีกด้วยทำให้การออกแบบเลือกใช้ คอมเพรสเซอร์ขนาดเล็กลงเกิดการประหยัดต้นทุนวัตถุดิบได้อีกทาง Multi-split system ต้องนำองค์ความรู้ทางด้านระบบสมองกลฝังตัว บวกกับองค์ความรู้ทางระบบน้ำยาสารทำความเย็น และระบบถ่ายเทความร้อนเข้าด้วยกัน ทางคณะวิจัยเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวทางการแก้ปัญหาด้วยการทำวิจัยให้มีเทคโนโลยี Multi-split system อินเวอร์เตอร์ ให้กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ประกอบการเครื่องปรับอากาศไทย สามารถผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ Multi-split system อินเวอร์เตอร์ในตราสินค้าไทยได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศและสร้างความเข้มแข็ง ให้กับตราสินค้าไทย อย่างไรก็ตาม ความยากและท้าทายของการพัฒนาระบบดังกล่าวต้องการระบบสมองกลฝังตัวที่มีองค์ ความรู้ทางด้านการปรับอากาศระดับสูงฝังอยู่ภายใน ซึ่งมีทั้งพารามิเตอร์ต่างๆ และภาระของการปรับอากาศจากIndoor unitหลายห้องรวมกันเกิดภาระต่ออินเวอร์เตอร์ หลากหลาย แบบพลวัต และเฉียบพลันทำให้ต้องมีการพัฒนา softwareที่มีความซับซ้อนสูง เพื่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพของระบบ และป้องกันไม่ให้ระบบทำงานนอกพื้นที่ปลอดภัยอันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อคอมเพรสเซอร์และอินเวอร์เตอร์ได้

บรรณานุกรม :
วรัญญู ผิวทองคำ , สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ , วัฒนศักดิ์ เจียมวัฒนชัย , โกศล หอมเพียร , Waranyoo Phiwthongkham , Sutat Patomnuphong , Watthanasak Jeamwatthanachai , Kosol Hompian . (2553). การพัฒนาแพลทฟอร์มเครื่องปรับอากาศแบบหลายหน่วยในบ้านและหน่วยนอกบ้านร่วมเพื่ออุตสาหกรรมปรับอากาศไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วรัญญู ผิวทองคำ , สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ , วัฒนศักดิ์ เจียมวัฒนชัย , โกศล หอมเพียร , Waranyoo Phiwthongkham , Sutat Patomnuphong , Watthanasak Jeamwatthanachai , Kosol Hompian . 2553. "การพัฒนาแพลทฟอร์มเครื่องปรับอากาศแบบหลายหน่วยในบ้านและหน่วยนอกบ้านร่วมเพื่ออุตสาหกรรมปรับอากาศไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วรัญญู ผิวทองคำ , สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ , วัฒนศักดิ์ เจียมวัฒนชัย , โกศล หอมเพียร , Waranyoo Phiwthongkham , Sutat Patomnuphong , Watthanasak Jeamwatthanachai , Kosol Hompian . "การพัฒนาแพลทฟอร์มเครื่องปรับอากาศแบบหลายหน่วยในบ้านและหน่วยนอกบ้านร่วมเพื่ออุตสาหกรรมปรับอากาศไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
วรัญญู ผิวทองคำ , สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ , วัฒนศักดิ์ เจียมวัฒนชัย , โกศล หอมเพียร , Waranyoo Phiwthongkham , Sutat Patomnuphong , Watthanasak Jeamwatthanachai , Kosol Hompian . การพัฒนาแพลทฟอร์มเครื่องปรับอากาศแบบหลายหน่วยในบ้านและหน่วยนอกบ้านร่วมเพื่ออุตสาหกรรมปรับอากาศไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.