ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการย่อยสลายของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและแผ่นฟิล์มโพลิเอทธิลีนผสมแป้งโดยจุลินทรีย์แบบใช้ออกซิเจน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการย่อยสลายของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและแผ่นฟิล์มโพลิเอทธิลีนผสมแป้งโดยจุลินทรีย์แบบใช้ออกซิเจน
นักวิจัย : Thanawadee Leejarkpai , Nukul Euaphantasate , Kongkiat Kongsuwan , ธนาวดี ลี้จากภัย , นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ
คำค้น : Biochemical engineering , Biodegradable plastics , Biodegradation , Engineering and technology , Plastic films , Starch , Thermoplastics , การย่อยสลายทางชีวภาพ , พลาสติก , ฟิล์มพลาสติก , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช , โพลิเอทิลีน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1174
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พลาสติกถูก นำมาใช้งานอย่างกว้างขวางในรูปของบรรจุภัณฑ์และฟิล์มคลุมดินสำหรับการเกษตร เนื่องจากมีราคาถูก พลาสติกจึงถูกทิ้งเพิ่มมากขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการใช้งาน ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจัดการขยะพลาสติกในเวลาต่อมาเนื่องจากพลาสติกเป็น วัสดุที่ย่อยสลายยาก การใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถลด ปริมาณขยะได้ เนื่องจากพลาสติกย่อยสลายได้ในปัจจุบันได้ถูกวิจัยและพัฒนาให้สามารถถูกย่อย สลายได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเช่นในดิน ถังหมัก บ่อฝังกลบ และน้ำทะเล เมื่อมีการวิจัยและพัฒนาด้านการสังเคราะห์พลาสติกย่อยสลายได้เพื่อการใช้งาน ด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องการพัฒนาวิธีการทดสอบการย่อยสลายที่เหมาะ สมตามมาตรฐานสากลควบคู่กันไป ซึ่งปัจจุบันวิธีการทดสอบการย่อยสลายได้ถูกพัฒนา ให้สามารถทดสอบได้หลายวิธีเช่น การใช้เอนไซม์ จุลินทรีย์ หรือฝังไว้ใต้ดิน งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในการพัฒนา และ ปรับปรุงเครื่องมือทดสอบเพื่อใช้ในการศึกษาอัตราการย่อยสลายของพลาสติกย่อย สลายได้ชนิดต่างๆ เช่น ฟิล์ม เทอร์โมพลาสติกจากแป้ง และฟิล์มผสมระหว่างพอลิเอทิลีนกับแป้ง โดยใช้วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM 5338-98 ซึ่งเป็นการทดสอบการย่อยสลายพลาสติกโดยกระบวนการทางชีวภาพในสภาวะที่มี ออกซิเจนในระบบที่มีการควบคุมสภาวะการหมักในห้องปฏิบัติการ โดยจะเป็นการเร่งการย่อยสลายของพลาสติกให้เกิดกว่าวิธีการทดสอบใช้นิยมในกัน ทั่วไปในปัจจุบันคือการฝังกลบหรือปล่อยทิ้งไว้ในธรรมชาติ นอกจากนี้เครื่องมือทดสอบนี้ยังออกแบบให้สามารถวัดปริมาณการเปลี่ยนแปลงของ คาร์บอนในชิ้นตัวอย่างไปเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อัตราการย่อยสลาย และสามารถใช้ทดสอบวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพทุกประเภท Plastics are widely used in packaging and agricultural mulching film applications since they are low in cost. After used they accumulate in the environment and cause solid waste problems. Reduction of plastics waste can be help by the use of biodegradable plastics, which can biodegrade in many different environments, such as in soil, composting, landfill and sea water. Because of increasing in the research and development on biodegradable plastics, nowadays, biodegradation testing methods has become a need. Various methods, such as enzyme method, microorganism method and soil burial method, has been developed to estimate the biodegradability of plastics. The purpose of this study is to investigate the biodegradation rate of the biodegradable polymers, such as thermoplastic starch film and starch polyethylene blend film. The standard methods, ASTM D5338-98 for determining aerobic biodegradation of plastic materials under controlled composting conditions, will be used. This test method determines the rate of aerobic biodegradation of plastic materials under controlled-composting conditions in laboratory. The results will be more rapid and repeatable than burial plastic materials in soil or cover on ground under natural condition. Furthermore, this test method will be design to yield a percentage of conversion of carbon in the sample to carbon dioxide, the rate of biodegradation and can be applied to use with all type of biodegradable materials

บรรณานุกรม :
Thanawadee Leejarkpai , Nukul Euaphantasate , Kongkiat Kongsuwan , ธนาวดี ลี้จากภัย , นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ . (2550). การศึกษาการย่อยสลายของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและแผ่นฟิล์มโพลิเอทธิลีนผสมแป้งโดยจุลินทรีย์แบบใช้ออกซิเจน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Thanawadee Leejarkpai , Nukul Euaphantasate , Kongkiat Kongsuwan , ธนาวดี ลี้จากภัย , นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ . 2550. "การศึกษาการย่อยสลายของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและแผ่นฟิล์มโพลิเอทธิลีนผสมแป้งโดยจุลินทรีย์แบบใช้ออกซิเจน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Thanawadee Leejarkpai , Nukul Euaphantasate , Kongkiat Kongsuwan , ธนาวดี ลี้จากภัย , นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ . "การศึกษาการย่อยสลายของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและแผ่นฟิล์มโพลิเอทธิลีนผสมแป้งโดยจุลินทรีย์แบบใช้ออกซิเจน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
Thanawadee Leejarkpai , Nukul Euaphantasate , Kongkiat Kongsuwan , ธนาวดี ลี้จากภัย , นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ . การศึกษาการย่อยสลายของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและแผ่นฟิล์มโพลิเอทธิลีนผสมแป้งโดยจุลินทรีย์แบบใช้ออกซิเจน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.