ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาอุปกรณ์ปรับปรุงเสียงพูดสำหรับผู้พูดที่ไร้กล่องเสียง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาอุปกรณ์ปรับปรุงเสียงพูดสำหรับผู้พูดที่ไร้กล่องเสียง
นักวิจัย : ภาณุทัต บุญประมุข , Panuthat Boonpramuk
คำค้น : Artificial Intelligence and signal and image processing , Information, computing and communication sciences , Speech / pattern recognition , Speech synthesis , การสังเคราะห์เสียง , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/832
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป้าหมายของการทำวิจัยในโครงการนี้ คือ การพัฒนาอุปกรณ์ปรับปรุงเสียงแบบพกพา เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพเสียงของผู้พูดที่ไร้กล่องเสียง ปัญหาใหญ่ที่พบในผู้พูดกลุ่มนี้ คือ การการพูดที่ไม่สามารถกำหนดน้ำเสียง หรือบังคับระดับเสียงวรรณยุกต์ได้ เสียงพูดจะเบาและมีเสียงรบกวนอันเนื่องมาจากกระแสลมที่ขับออกมา การแก้ไขในเบื้องต้น สามารถกระทำได้ใน 2 วิธีคือ 1) การปรับสวนลักษณ์ทางเสียงใหม่เช่นการสังเคราะห์ค่าความถี่มูลฐานให้กับคลื่นเสียงโดยอาศัยการทำนายจากคุณสมบัติที่เหลืออยู่และยังสามารถวัดค่าได้ เช่น การเปรียบเทียบจากระดับความเข้มเสียงนอกจากนี้การใช้ความรู้ทางสวนสาศาสตร์เพื่อตรวจสอบและกำหนดคุณสมบัติของเสียงทีต้องการปรับแต่ง เช่นการปรับค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 และ 2 โดย จะช่วยเพิ่มความชัดเจนของเสียงสระได้ และ 2) การเพิ่มความชัดเจนของเสียงโดยการตัดเสียงรบกวนและเพิ่มปรับค่าความเข้ม เสียงให้ใกล้เคียงกับการพูดแบบธรรมชาติมากขึ้น

บรรณานุกรม :
ภาณุทัต บุญประมุข , Panuthat Boonpramuk . (2553). การพัฒนาอุปกรณ์ปรับปรุงเสียงพูดสำหรับผู้พูดที่ไร้กล่องเสียง.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ภาณุทัต บุญประมุข , Panuthat Boonpramuk . 2553. "การพัฒนาอุปกรณ์ปรับปรุงเสียงพูดสำหรับผู้พูดที่ไร้กล่องเสียง".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ภาณุทัต บุญประมุข , Panuthat Boonpramuk . "การพัฒนาอุปกรณ์ปรับปรุงเสียงพูดสำหรับผู้พูดที่ไร้กล่องเสียง."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
ภาณุทัต บุญประมุข , Panuthat Boonpramuk . การพัฒนาอุปกรณ์ปรับปรุงเสียงพูดสำหรับผู้พูดที่ไร้กล่องเสียง. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.