ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากลไกการเกิด branching, gel และ storage hardening ในยางธรรมชาติ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากลไกการเกิด branching, gel และ storage hardening ในยางธรรมชาติ
นักวิจัย : Jitladda Sakdapipanich , จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์
คำค้น : Branching processes , Colloids , Engineering and technology , Latex , Materials engineering , Rubber , Storage hardening , คอลลอยด์ , น้ำยาง , ยางธรรมชาติ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เจล
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/796
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ยางธรรมชาติเป็นคอลลอยด์ทีมีส่วน ประกอบอื่น ๆ ปะปนอยู่มากมาย วึ่งเป็นผลมาจากพัธุกรรม, ดินฟ้าอากาศและอิทธิพลอื่น ๆ ดังนั้นความแปรผันเหล่านี้จะเป็นต้นเหตุของความมีคุณสมบัติไม่แน่นอนของน้ำ ยางหรือยางแห้ง ซึ่งสิ่งนี้ก็จะนำไปสู่ความยากลำบากในกรผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่ดีนอกจากนี้ยัง มีสิ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญในการทำให้ยางมีคุณสมบัติที่ไม่แน่นอนคือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโมเลกุลยางระหว่างเก็บน้ำยาง ตัวอย่างเช่นการเกิด branching และ gel ดังนั้นการศึกษาในหัวข้อนี้จึงเป็นความพยายามที่จะเข้าใจกลไกการเกิด branching และ gel รวมถึง storage hardenign ซึ่งจะนำผลไปสู่การผลิตยางที่มีคุณสมบัติที่แน่นอน จากผลของการวิเคราะห์โครงสร้างของยางธรรมชาติ พบว่าโครงสร้าง branching ในยางแห้งหรือน้ำยางที่ถูก storage ไว้ ส่วนใหญ่เกิดจากพันธะไฮโดรเจนของโปรตีน อย่างไรก็ตามน้ำยาง high-ammonia ที่ถูกเอาโปรตีนออกแล้ว ก็ยังมีปริมาณของ gel อยู่ในช่วง 5-50% ดังนั้นโปรตีนไม่ควรเป็นสาเหตุของการเกิด branching และ gel ด้วยเหตุนี้จึมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาว่าอะไรที่เป็นต้นเหตุที่สำคัยของ การเกิด branching และ gel ในยางธรรมชาติ Gel ที่เกิดขึ้นในยางธรรมชาติถึกแม้จะมีการเอาโปรดีนออกแล้วก็ตาม คาดว่าอาจจะเกิดจากปฏิกิริยาของ phospholipid ที่เกาะอยู่ที่ปลาย chain ของโมเลกุลยาง โดยที่ unsaturated fatty acid ที่เป็นส่วนประกอบใน phospholipid ถูก degrade แล้วเกิดหมู่ aldehyde ขึ้น ซึ่งหมู่ aldehyde ดังกล่าวนี้ อาจเกิดปฏิกิริยา crosslinking กับหมู่ที่ว่องไวในโปรดีนเช่น thiol (หรือกัน loigopeptides ที่ยังเหลืออยู่หลังจากเอาโปรตีนออกจากน้ำยางแล้ว) โดยพันธะโควาเลนต์ การศึกษาเรื่องนี้อาจทำได้โดยใช้สาร phospholipid เป็น medel ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ชนิดของหมู่มี่เกาะอยู่ที่ปลาย chain ของโมเลกุลยางเพื่อที่จะวิเคราะห์ปฏิกิริยาที่ทำให้เกิด branching สิ่งที่ควรให้ความสนใจ อีกเรื่องก็คือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจำนวน branching และปริมาณ gel ที่เกิดขึ้นระหว่างเก็บน้ำยางที่ถูกเอาโปรตีนออกแล้ว(DPNR) เมื่อระยะเวลาการเก็ลน้ำยางต่าง ๆ กัน ซึ่งเรื่องนี้ก็จะโยงไปถึงเรื่อง storage hardening ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญมากต่อความมีคุณสมบัติที่คงที่ของน้ำยาง ฉะนั้นถ้าความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานเช่นนี้กระจ่างก็จะทำให้สามารถควบคุม คุณสมบัติของน้ำยางธรรมชาติได้ It is well-know that the natural rubber (NR) latex,as liquid of biological origin, shows considerable variation in compsition and colloidal structure as the result of biological, geometric, climatic and other influences. Therefore,these varieties originate the inconsistency in the properties of latex and solid rubber, which are the causes of difficulties in processing latex to well-defined products having uniform properties. Another point needing to regard as a major point effceting the inconsistency of NR is the change in the structure of natural rubber such as the branching and gell formations during storage, Thus,this project is an attempt to provide fundamental information on the mechanisms of branching, gel formations and storage hardenting in NR. Based on structural characterization, the formation of branching in NR is due to mostly by hydrogen bondings of proteins during storage of solid rubber or latex. However, even after deproteinization, high-ammonia latex contains sometimes 5-50% gel content. Therefore, proteins are not only the major things to originate the branching and gel during storage. It is necessary tofind out the factor relating to thes problem, due to it well lead to a so-called storage hardening in NR. It is expected that the gel fraction after removing proteins out from NR should be derived from the reactiion of phospholipids at the chain-end of NR molecule. Phospholipids are presumed to cause crosslinking by the reaction between aldehyde groups formed by oxidative degradation of unsaturated fatty acids, via covalent bonding to a thiol group in proteins (or residual oligopeptides). It is necessary to characterize the origin of bonding and mechanism of branchpoints in gel fraction by using model phospholipids and analysis of the end group of NR. The relationship between the degree of branching and gel content should be decided at frist of DPNR from HA-latex of different preservation period. This work in expected to provide themethod to control the consistency of NR.

บรรณานุกรม :
Jitladda Sakdapipanich , จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ . (2542). การศึกษากลไกการเกิด branching, gel และ storage hardening ในยางธรรมชาติ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Jitladda Sakdapipanich , จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ . 2542. "การศึกษากลไกการเกิด branching, gel และ storage hardening ในยางธรรมชาติ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Jitladda Sakdapipanich , จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ . "การศึกษากลไกการเกิด branching, gel และ storage hardening ในยางธรรมชาติ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2542. Print.
Jitladda Sakdapipanich , จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ . การศึกษากลไกการเกิด branching, gel และ storage hardening ในยางธรรมชาติ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2542.