ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตะกั่วผสมสำหรับกำบังรังสี

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตะกั่วผสมสำหรับกำบังรังสี
นักวิจัย : นรา จิรภัทรพิมล , ราเชนทร์ เจริญนุกูล , ถิรพัฒน์ วิลัยทอง , วิวัฒน์ ตียาสุนทรานนท์ , สมศักดิ์ วรรณชัย , Nara Jirapatpimol , Rachen Charoennugul , Thiraphat Vilaithong , Vivat Teeyasoontranont
คำค้น : Composite materials , Engineering and technology , Materials engineering , Monte Carlo method , Physiological effect , Radiation , Shielding (Radiation) , กำบังรังสี , ตะกั่ว , พอลิเอทิลีน , รังสีแกมมา , วิธีมอนติคาร์โล , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , โลหะผสม
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1096
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ คือ การหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของตะกั่วกับโพลีเอทธีลีนซึ่งสามารถใช้กำบัง ทั้งรังสีนิวตรอนและรังสีแกมมาได้ดีที่สุด สำหรับการค้นคว้าหาสูตรของตะกั่วผสมนั้นได้อาศัยการคำนวณแบบมอนติคาร์โล กล่าวคือ การจำลองรังสีปฐมภูมิจากแหล่งกำเนิดให้ตกกระทบตะกั่วผสมที่มีอัตราส่วนผสม ต่างๆ กัน จำลองอันตรกิริยาต่างๆ ของรังสีที่มีต่อตะกั่วผสมโดยอาศัยข้อมูลทางนิวเคลียร์และคำนวณปริมาณรังสี ที่ทะลุผ่านตะกั่วผสมที่ความหนาต่างๆ ผลการคำนวณพบว่าสูตรตะกั่วผสมที่เหมาะสม คือ 80 หรือ 90 เปอร์เซนต์ของตะกั่วโดยน้ำหนัก ในการเตรียมตะกั่วผสมตามสูตรดังกล่าวนั้น จากการศึกษาพบว่าต้องเริ่มด้วยการผสมผงตะกั่วกับผงโพลีเอทธีลีนก่อน แล้วอบที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นนำมาขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิกส์ ส่วนการทดลองวัดผลการกำบังรังสีของตะกั่วผสมที่เตรียมขึ้นนั้น ได้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ชุด ชุดแรกเป็นการวัดผลการกำบังรังสีแกมมาโดยอาศัยหัววัดรังสีแบบ NaI และรังสีแกมมาจากสารรังสี Cs-137 และ Co–6o ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่ใช้ในการคำนวณ ส่วนชุดที่สองเป็นการวัดในกรณีของรังสีนิวตรอน ซึ่งสารรังสีที่ใช้ คือ AmBe และ Cf–252 แต่หัววัดรังสีต้องใช้แบบ NE213 ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถจำแนกชนิดของสัญญาณของรังสีนิวตรอนออกจากสัญญาณของ รังสีแกมมาที่ตกกระทบหัววัดได้ ผลการทดลองทั้ง 2 ชุด พบว่าเสปคตรัมของรังสีที่ผ่านทะลุตะกั่วผสมที่วัดได้สอดคล้องกับผลการคำนวณ สรุปได้ว่าสูตรตะกั่วผสมที่ 80 และ 90 เปอร์เซ็นต์ของตะกั่วโดยน้ำหนักสามารถใช้กำบังทั้งรังสีนิวตรอนและรังสี แกมมาได้ดีที่สุดนั้น สามารถเชื่อถือได้ The scope of this work is to determine the optimum ratio of lead and polyethylene as a mixture for neutron and gamma shielding. The search was done employing the Monte Carlo calculation. Primary radiation from a certain source was incident on lead composites with different ratio contents. Various interactions between the incident radiation were simulated based on existing nuclear data. Transmitted flux through various thickness of lead composite were then computed. The best result obtained indicated 80 or 90 percents of lead content by weight. Lead composites were then prepared accordingly. The procedure was to start mixing lead powder with polyethylene powder, followed by sintering the mixture at 110oC for three hours, and moulding using hydraulic press. To test the performance of the lead composite as radiation shielding, the experimental setup were prepared in 2 sets. The first one employed NaI detector for gamma radiation from Cs-137 and Co–6o sources as was done in the calculation. The second set was for neutron radiation. The primary neutron radiations were from AmBe and Cf–252 sources, whereas the detector was NE213 type. This type of detector was capable of distinguishing the neutron signals from the gamma signals. As a result, the measured spectra of the transmitted radiations were in good agreement with the calculations.

บรรณานุกรม :
นรา จิรภัทรพิมล , ราเชนทร์ เจริญนุกูล , ถิรพัฒน์ วิลัยทอง , วิวัฒน์ ตียาสุนทรานนท์ , สมศักดิ์ วรรณชัย , Nara Jirapatpimol , Rachen Charoennugul , Thiraphat Vilaithong , Vivat Teeyasoontranont . (2539). ตะกั่วผสมสำหรับกำบังรังสี.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นรา จิรภัทรพิมล , ราเชนทร์ เจริญนุกูล , ถิรพัฒน์ วิลัยทอง , วิวัฒน์ ตียาสุนทรานนท์ , สมศักดิ์ วรรณชัย , Nara Jirapatpimol , Rachen Charoennugul , Thiraphat Vilaithong , Vivat Teeyasoontranont . 2539. "ตะกั่วผสมสำหรับกำบังรังสี".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นรา จิรภัทรพิมล , ราเชนทร์ เจริญนุกูล , ถิรพัฒน์ วิลัยทอง , วิวัฒน์ ตียาสุนทรานนท์ , สมศักดิ์ วรรณชัย , Nara Jirapatpimol , Rachen Charoennugul , Thiraphat Vilaithong , Vivat Teeyasoontranont . "ตะกั่วผสมสำหรับกำบังรังสี."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2539. Print.
นรา จิรภัทรพิมล , ราเชนทร์ เจริญนุกูล , ถิรพัฒน์ วิลัยทอง , วิวัฒน์ ตียาสุนทรานนท์ , สมศักดิ์ วรรณชัย , Nara Jirapatpimol , Rachen Charoennugul , Thiraphat Vilaithong , Vivat Teeyasoontranont . ตะกั่วผสมสำหรับกำบังรังสี. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2539.