ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงกระบวนการผลิต slider encapsulation และสารเคลือบไวแสง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงกระบวนการผลิต slider encapsulation และสารเคลือบไวแสง
นักวิจัย : นิธิ อัตถิ , วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ , นุสรา ภัทรดุลย์พิทักษ์ , เอกลักษณ์ เชาว์วิชารัตน์ , นิมิต สมหวัง , Nithi Atthi , Wutthinan Jeamsaksiri , Nusara Pataradulpitak , Ekalak Chaowicharat , Nimit Somwang
คำค้น : Electric currents , Engineering and technology , Hard disks (Computer science) , Printed circuits , Slider encapsulation , การถ่ายแบบลายวงจร , บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (บางปะอิน) จำกัด , ลายวงจร , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , สารเคลือบไวแสง , หัวอ่านฮาร์ดดิสก์ , ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/739
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กระบวนการถ่ายแบบลายวงจร จัดเป็นกระบวนการที่สำคัญในการสร้างหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ เพื่อถ่ายโอนลายวงจรจากกระจกต้นแบบไปยังชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงที่เคลือบอยู่บน ผิวชิ้นงานโดยใช้แสงเป็นสื่อกลาง ทั้งนี้น้ำยาไวแสงที่ใช้สามารถแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ น้ำยาไวแสงชนิดสารละลายและน้ำยาไวแสงที่เป็นฟิล์มสำเร็จรูป โดยปัญหาที่พบในกระบวนการผลิตของบริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (บางปะอิน) จำกัด คือ การเกิดขอบดำที่ขอบของลายวงจร ดังนั้นจึงให้ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ทำการแก้ไข พร้อมทั้งบ่งชี้สาเหตุของปัญหาดังกล่าว อันจะเป็นรากฐานความรู้ของบริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (บางปะอิน) จำกัด ต่อไป

บรรณานุกรม :
นิธิ อัตถิ , วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ , นุสรา ภัทรดุลย์พิทักษ์ , เอกลักษณ์ เชาว์วิชารัตน์ , นิมิต สมหวัง , Nithi Atthi , Wutthinan Jeamsaksiri , Nusara Pataradulpitak , Ekalak Chaowicharat , Nimit Somwang . (2553). การปรับปรุงกระบวนการผลิต slider encapsulation และสารเคลือบไวแสง.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นิธิ อัตถิ , วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ , นุสรา ภัทรดุลย์พิทักษ์ , เอกลักษณ์ เชาว์วิชารัตน์ , นิมิต สมหวัง , Nithi Atthi , Wutthinan Jeamsaksiri , Nusara Pataradulpitak , Ekalak Chaowicharat , Nimit Somwang . 2553. "การปรับปรุงกระบวนการผลิต slider encapsulation และสารเคลือบไวแสง".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นิธิ อัตถิ , วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ , นุสรา ภัทรดุลย์พิทักษ์ , เอกลักษณ์ เชาว์วิชารัตน์ , นิมิต สมหวัง , Nithi Atthi , Wutthinan Jeamsaksiri , Nusara Pataradulpitak , Ekalak Chaowicharat , Nimit Somwang . "การปรับปรุงกระบวนการผลิต slider encapsulation และสารเคลือบไวแสง."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
นิธิ อัตถิ , วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ , นุสรา ภัทรดุลย์พิทักษ์ , เอกลักษณ์ เชาว์วิชารัตน์ , นิมิต สมหวัง , Nithi Atthi , Wutthinan Jeamsaksiri , Nusara Pataradulpitak , Ekalak Chaowicharat , Nimit Somwang . การปรับปรุงกระบวนการผลิต slider encapsulation และสารเคลือบไวแสง. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.