ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรวบรวมและสืบค้นข้อมูลสมุนไพรหลากหลายชุมชน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรวบรวมและสืบค้นข้อมูลสมุนไพรหลากหลายชุมชน
นักวิจัย : วีรยุทธ์ เลิศนที , สินธพ โฉมยา , กร ศรเลิศล้ำวาณิช , พิมพ์พิมล ตันสกุล , เกริกฤทธิ์ รอบคอบ , เลอศักดิ์ ประจวบอารีย์ , Verayuth Lertnattee , Sinthop Chomya , Korn Sornlertumvanich , Pimpimon Tansakul , Kergrit Robkop , Lersak Prachuabaree
คำค้น : Information storage, retrieval and management , Information system , Information, computing and communication sciences , การค้นข้อสนเทศ , ฐานข้อมูล , ดาต้าไมนิง , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สมุนไพร , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/730
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การใช้ยาสมุนไพรในประเทศไทยมีมานานแล้ว อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาเรื่องของชื่อสมุนไพร ซึ่งอ้างอิงไม่ตรงกัน รวมทั้งวิธีการใช้สมุนไพรซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างชุมชน ตัวอย่างเช่น พืชสมุนไพรชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกในที่หนึ่ง อาจมีชื่อที่แตกต่างกันในอีกที่หนึ่ง ในทางตรงข้าม ชื่อเดียวกันนี้ ถ้าในอีกที่หนึ่งอาจหมายถึงพืชคนละชนิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง การขาดการรวบรวมข้อมูลของการใช้สมุนไพรในชุมชนต่างๆ ทำให้ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรวบรวมข้อมูลระหว่างชุมชนดังกล่าวอย่างเป็นระบบจะมีประโยชน์ต่อการ พัฒนาการใช้สมุนไพรรวมทั้งการพัฒนาสมุนไพรเป็นยาแผนปัจจุบันต่อไป ในงานวิจัยนี้ ทีมงานวิจัยสนใจที่จะรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่รวบรวมขึ้น โดยใช้หลักการด้านปัญญาประดิษฐ์และการทำเหมืองข้อมูลด้านสมุนไพรเข้ามามี ส่วนร่วมในการจัดการข้อมูล การรวบรวมข้อมูลจะทำโดยวิธีมาตรฐานคือจากหนังสือ หรือวารสาร รวมทั้งการสัมภาษณ์หมอพื้นบ้านจากชุมชนต่าง ๆ และได้เสนอวิธีการรวบรวมข้อมูลแบบใหม่จากเครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่เรียกว่า Knowledge Unifying Initiator (KUI) ซึ่งสามารถรวบรวมข้อมูลจากชุมชนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศได้ โดยที่เครื่องมือดังกล่าวได้มีการพัฒนาต่อเพื่อให้สามารถรวบรวมเป็นพจนานุกรมคำศํพท์ชื่อสมุนไพร รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้แก่ ส่วนที่ใช้ สรรพคุณ รวมทั้งวิธีการใช้สมุนไพรจากหลายท้องถิ่น โดยการให้ข้อมูลสำหรับสมุนไพรชนิดหนึ่งนั้นจะใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพร และรูปภาพเป็นองค์ประกอบร่วมกัน การรวบรวมคำศัพท์ชื่อสมุนไพรนั้นจะทำทั้งในระดับประเทศหลายชุมชนโดยใช้ภาษา ไทยเป็นสื่อระหว่างชุมชนต่าง ๆ และผู้สนใจต่างประเทศสามารถเข้ามาร่วมโดยใช้ภาษาของตนเอง ส่วนข้อมูลอื่นอาจใช้ภาษาของตนเองหรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง จะมีการออกแบบระบบให้สามารถกำหนดระดับความเชื่อมั่นของข้อมูลของผู้ให้ ข้อมูลแต่ละคนที่ให้ผ่าน KUI เมื่อได้ข้อมูลจำนวนหนึ่งแล้วจากทั้งวิธีมาตรฐานและเครื่องมือรวบรวมข้อมูล จะนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ เรียบเรียง และตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรเพื่อนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการ สร้างโปรแกรมเพื่อให้คนที่สนใจเรื่องสมุนไพรเข้ามาสืบค้นข้อมูลได้ 2 โปรแกรม คือ โปรแกรมสำหรับสืบค้นและจำแนกสมุนไพรด้วยชื่อ เพื่อให้ได้สมุนไพรชนิดที่ต้องการ และโปรแกรมตัวสืบค้นข้อมูลสมุนไพรบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะพัฒนาจากข้อมูลที่รวบรวมได้รวมกับหลักการด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคนิค ด้านการทำเหมืองข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลสมุนไพรที่น่าเชื่อถือและเกี่ยวข้องบน อินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
วีรยุทธ์ เลิศนที , สินธพ โฉมยา , กร ศรเลิศล้ำวาณิช , พิมพ์พิมล ตันสกุล , เกริกฤทธิ์ รอบคอบ , เลอศักดิ์ ประจวบอารีย์ , Verayuth Lertnattee , Sinthop Chomya , Korn Sornlertumvanich , Pimpimon Tansakul , Kergrit Robkop , Lersak Prachuabaree . (2553). การรวบรวมและสืบค้นข้อมูลสมุนไพรหลากหลายชุมชน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วีรยุทธ์ เลิศนที , สินธพ โฉมยา , กร ศรเลิศล้ำวาณิช , พิมพ์พิมล ตันสกุล , เกริกฤทธิ์ รอบคอบ , เลอศักดิ์ ประจวบอารีย์ , Verayuth Lertnattee , Sinthop Chomya , Korn Sornlertumvanich , Pimpimon Tansakul , Kergrit Robkop , Lersak Prachuabaree . 2553. "การรวบรวมและสืบค้นข้อมูลสมุนไพรหลากหลายชุมชน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วีรยุทธ์ เลิศนที , สินธพ โฉมยา , กร ศรเลิศล้ำวาณิช , พิมพ์พิมล ตันสกุล , เกริกฤทธิ์ รอบคอบ , เลอศักดิ์ ประจวบอารีย์ , Verayuth Lertnattee , Sinthop Chomya , Korn Sornlertumvanich , Pimpimon Tansakul , Kergrit Robkop , Lersak Prachuabaree . "การรวบรวมและสืบค้นข้อมูลสมุนไพรหลากหลายชุมชน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
วีรยุทธ์ เลิศนที , สินธพ โฉมยา , กร ศรเลิศล้ำวาณิช , พิมพ์พิมล ตันสกุล , เกริกฤทธิ์ รอบคอบ , เลอศักดิ์ ประจวบอารีย์ , Verayuth Lertnattee , Sinthop Chomya , Korn Sornlertumvanich , Pimpimon Tansakul , Kergrit Robkop , Lersak Prachuabaree . การรวบรวมและสืบค้นข้อมูลสมุนไพรหลากหลายชุมชน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.