ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบความสามารถของแก๊สเซ็นเซอร์ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบความสามารถของแก๊สเซ็นเซอร์ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์
นักวิจัย : Paisan Setasuwon , ไพศาล เสตสุวรรณ , อภิชาติ เหล็กงาม
คำค้น : Automatic control , Detectors , Engineering and technology , Gas sensors , Materials engineering , Sensors , การควบคุมอัตโนมัติ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , หัววัดก๊าซ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1105
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แก๊สเซ็นเซอร์เป็นอุปกรณ์ซึ่งตรวจนับแก๊สโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงของสมบัติบางอย่างของวัสดุซึ่งใช้ทำเซ็นเซอร์ นั้น (เช่น สภาพการนำไฟฟ้า) การใช้งานเซ็นเซอร์เหล่านี้มีตั้งแต่การใชัในการควบคุมอัตราส่วนระหว่าง อากาศต่อเชื้อเพลิงในกระบวนการสันดาป ไปจนถึง การตรวจจับแก๊สที่ติดไฟได้หรือแก๊สพิษทั้งในเขตบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและใน เขตอุตสาหกรรม โครงการแก๊สเซ็นเซอร์ เป็นโครงการที่ศูนย์โลหะฯ ให้ความสำคัญ เพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีแก๊ส เซ็นเซอร์ โครงการการพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบความสามารถของแก๊สเซ็นเซอร์จึงเป็นสิ่งจำ เป็น เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้โครงการพัฒนาแก๊สเซ็นเซอร์ประสบความ สำเร็จ เครื่องมือจะถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์เพื่อความถูกต้องในการควบคุม และจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ภายหลัง ความเร็วและการทำงานโดยอัตโนมัติของเครื่องทำให้การทดสอบเป็นไปได้อย่างรวด เร็ว ถูกต้อง และไม่ต้องการควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยผู้ทดลอง นอกจากนี้ยังสามารถติดตามดูการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตามเวลาจริงในรูปกราฟหรือตัวเลข A Gas Sensor is a device which detects the presence of gases from changes in some properties of materials (e.g. electrical conductivity). The applications of these sensors range from the control of air-to-fuel ratio in combustion process to the detection of flammable or toxic gases in domestic and industrial environment. The Gas Sensor project is one of major interest for in-house research of MTEC. The test system for gas sensor is a requirement for the success of the Gas Sensor project. the test system has to generate accurate, reliable and reporduceable results within a short period of time. bye omputerizing the test system, the test is automated and finely controlled, the data is collected accurately and quickly. As data is digitized, it can be readily analysed by the computer software. Real time data observing and analysing are possible

บรรณานุกรม :
Paisan Setasuwon , ไพศาล เสตสุวรรณ , อภิชาติ เหล็กงาม . (2542). การพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบความสามารถของแก๊สเซ็นเซอร์ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Paisan Setasuwon , ไพศาล เสตสุวรรณ , อภิชาติ เหล็กงาม . 2542. "การพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบความสามารถของแก๊สเซ็นเซอร์ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Paisan Setasuwon , ไพศาล เสตสุวรรณ , อภิชาติ เหล็กงาม . "การพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบความสามารถของแก๊สเซ็นเซอร์ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2542. Print.
Paisan Setasuwon , ไพศาล เสตสุวรรณ , อภิชาติ เหล็กงาม . การพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบความสามารถของแก๊สเซ็นเซอร์ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2542.