ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัสดุเซรามิกส์ (ไฮดรอกซีอะบาไทด์ และ เบตา-ทีซีพี) ที่ผลิตขึ้นโดยการลอกเลียนแบบโครงสร้างทางชีวภาพเพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุทดแทน กระดูกมนุษย์ (เฟสที่ 1 : 2005-2007 : การขึ้นรูป การเผาการวิเคราะห์คุณสมบัติและการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วัสดุเซรามิกส์ (ไฮดรอกซีอะบาไทด์ และ เบตา-ทีซีพี) ที่ผลิตขึ้นโดยการลอกเลียนแบบโครงสร้างทางชีวภาพเพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุทดแทน กระดูกมนุษย์ (เฟสที่ 1 : 2005-2007 : การขึ้นรูป การเผาการวิเคราะห์คุณสมบัติและการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ)
นักวิจัย : โรนัลด์ สตีเวนส์ , จอน กิตติงส์ , อังคณา เจริญวรลักษณ์ , ณัฐกานต์ กลิ่นหอมอ่อน , Ronald Stevens , Jon Gittings , Angkhana Jaroenworaluck
คำค้น : Beta TCP , Biocompatibility , Biomaterials , Biomedical Engineering , Biomedical materials , Biomimetic hydroxyapatite , Bones , Ceramics , Engineering and technology , กระดูก , การขึ้นรูป , การเข้ากันได้ทางชีวภาพ , วัสดุทางการแพทย์ , วัสดุเซรามิก , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ , เบตา-ทีซีพี , ไฮดรอกซีอะพาไทต์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1039
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้เป็นการศึกษาและวิจัย เพื่อการพัฒนาสำหรับการผลิตวัสดุทดแทนกระดูกโดยใช้เทคนิคการขึ้นรูปทาง เซรามิกและจะผลิตจากวัสดุเซรามิกประเภทแคลเซี่ยมฟอสเพสชนิดไฮดรอกซีอะบาไทด์ และไตรแคลเซียมฟอสเฟส โดยวัสดุที่ผลิตได้นี้จะถูกทำการออกแบบทางโครงสร้างเพื่อที่จะได้โครงสร้าง ที่มีลักษณะเป็นรูพรุนแบบสามมิติเหมาะสำหรับที่จะสามารถทำให้ระบบเส้นเลือด ไหลผ่านได้ ซึ่งในที่สุดจะทำให้วัสดุเซรามิกที่เปลี่ยนแปลงไปจนเหมือนกระดูกธรรมชาติ จริง ในโครงการวิจัยนี้จะทำการวิจัยที่จะเกี่ยวข้องกับเทคนิคการขึ้นรูปของวัสดุ เซรามิกโดยใช้เทคนิคที่มีอยู่และจะทำการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณลักษณะและ คุณสมบัติต่างๆของวัสดุที่เตรียมได้โดยพยายามที่จะทำการลอกเลียนแบบทาง ธรรมชาติของโครงสร้างของกระดูกเพื่อจะนำไปใช้ในงานจริงในขั้นต้นของโครงการ วิจัย อย่างไรก็ตามวัสดุที่ผลิตได้นี้จะยังคงถูกพัฒนาต่อไปเพื่อทำการเพิ่มความ แข็งให้เหมาะสมกับการเป็นวัสดุทดแทนกระดูกธรรมชาติและเพื่อจะมีโครงสร้างที่ จะสามารถรองรับน้ำหนักได้มากขึ้น The programme will develop techniques for the manufacture of hydroxyapatite and tricalcium phosphate (TCP) based ceramic structures which can be used directly as bone substitutes. The structure will be designed such that they consist of a three dimensional structure which will have porosity present in a form that will allow the regeneration and regrowth of blood vessels thus allowing the ceramic to be gradually transformed to natural bone. The programme will involve the fabrication of the ceramic using available techniques and the characterization of the finished material. Efforts will be made to mimic natural bone structures such that discrete bone substitute components will be made available to surgeons at an early stage of the programme. Attempts will be made to increase the strength of the components in order that they may be directly substituted for natural tissue and be able to carry structural loads

บรรณานุกรม :
โรนัลด์ สตีเวนส์ , จอน กิตติงส์ , อังคณา เจริญวรลักษณ์ , ณัฐกานต์ กลิ่นหอมอ่อน , Ronald Stevens , Jon Gittings , Angkhana Jaroenworaluck . (2551). วัสดุเซรามิกส์ (ไฮดรอกซีอะบาไทด์ และ เบตา-ทีซีพี) ที่ผลิตขึ้นโดยการลอกเลียนแบบโครงสร้างทางชีวภาพเพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุทดแทน กระดูกมนุษย์ (เฟสที่ 1 : 2005-2007 : การขึ้นรูป การเผาการวิเคราะห์คุณสมบัติและการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
โรนัลด์ สตีเวนส์ , จอน กิตติงส์ , อังคณา เจริญวรลักษณ์ , ณัฐกานต์ กลิ่นหอมอ่อน , Ronald Stevens , Jon Gittings , Angkhana Jaroenworaluck . 2551. "วัสดุเซรามิกส์ (ไฮดรอกซีอะบาไทด์ และ เบตา-ทีซีพี) ที่ผลิตขึ้นโดยการลอกเลียนแบบโครงสร้างทางชีวภาพเพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุทดแทน กระดูกมนุษย์ (เฟสที่ 1 : 2005-2007 : การขึ้นรูป การเผาการวิเคราะห์คุณสมบัติและการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
โรนัลด์ สตีเวนส์ , จอน กิตติงส์ , อังคณา เจริญวรลักษณ์ , ณัฐกานต์ กลิ่นหอมอ่อน , Ronald Stevens , Jon Gittings , Angkhana Jaroenworaluck . "วัสดุเซรามิกส์ (ไฮดรอกซีอะบาไทด์ และ เบตา-ทีซีพี) ที่ผลิตขึ้นโดยการลอกเลียนแบบโครงสร้างทางชีวภาพเพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุทดแทน กระดูกมนุษย์ (เฟสที่ 1 : 2005-2007 : การขึ้นรูป การเผาการวิเคราะห์คุณสมบัติและการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
โรนัลด์ สตีเวนส์ , จอน กิตติงส์ , อังคณา เจริญวรลักษณ์ , ณัฐกานต์ กลิ่นหอมอ่อน , Ronald Stevens , Jon Gittings , Angkhana Jaroenworaluck . วัสดุเซรามิกส์ (ไฮดรอกซีอะบาไทด์ และ เบตา-ทีซีพี) ที่ผลิตขึ้นโดยการลอกเลียนแบบโครงสร้างทางชีวภาพเพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุทดแทน กระดูกมนุษย์ (เฟสที่ 1 : 2005-2007 : การขึ้นรูป การเผาการวิเคราะห์คุณสมบัติและการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.