ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การขึ้นรูปอลูมินาด้วยเทคนิคเจลคาสติงโดยใช้พอลิเมอร์ชีวภาพเป็นตัวเชื่อมประสาน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การขึ้นรูปอลูมินาด้วยเทคนิคเจลคาสติงโดยใช้พอลิเมอร์ชีวภาพเป็นตัวเชื่อมประสาน
นักวิจัย : Thammarat Panyathanmaporn , Thanawadee Leejarkpai , Asira Fuongfuchat , Piyawan Panitanta , ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ , ธนาวดี ลี้จากภัย , อศิรา เฟื่องฟูชาติ , ปิยวรรณ ปนิทานเต
คำค้น : Ceramics , Engineering and technology , Gelcasting , Materials engineering , Polymers , พอลิเมอร์ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เจลคาสติง , เซรามิก
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/667
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เจลคาสติง เป็นเทคนิคการขึ้นรูปชิ้นงานเซรามิกที่มีรูปทรงใกล้เคียงกับต้นแบบในขบวนการ ขึ้นรูปแบบเจลคาสติง น้ำเซรามิกซึ่งประกอบด้วยผงเซรามิกในสารละลายผสมของโมโนเมอร์ ตัวเริ่มต้น และตัวเชื่อมขวาง จะถูกเทลงในแบบที่ไม่มีรูพรุน โดยทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงหรือใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา ได้พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบตาข่ายที่มีความแข็งแรงมีสมบัติเป็นตัวยึด เกาะผงเซรามิกให้มีรูปร่างตามแบบหล่อ การขึ้นรูปวิธีนี้สามารถใช้ต้นแบบหรือแม่พิมพ์ที่ทำจากวัสดุที่มีราคาถูก และการกำจัดสารยึดเกาะสามารถทำได้ง่ายโดยวิธีเผาเนื่องจากเทคนิคนี้มีปริมาณ การใช้สารยึดเกาะที่น้อย นอกจากนี้วัสดุที่เตรียมได้มีความหดตัวอย่างสม่ำเสมอ และมีการกระจายตัวของผงเซรามิกในชิ้นงานคงที่ อย่างไรก็ตามโมโนเมอร์ ตัวเริ่มต้น และตัวเชื่อมขวางที่ใช้มักเป็นสารพิษไม่มากก็น้อย นอกจากนี้การควบคุมปฏิกิริยาการเกิดโพลิเมอร์ยังเป็นไปได้ยากเนื่องจากมี ปริมาณของผงเซรามิกที่ผสมอยู่ในน้ำเซรามิกสูง โพลิเมอร์จากธรรมชาติ เช่น แป้ง อาการ์ เจลาติน ได้ถูกนำมาใช้เป็นสารยึดเกาะในการศึกษานี้ โดยโมเลกุลของโพลิเมอร์จากธรรมชาติเหล่านี้จะเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายสาม มิติ ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม นอกจากนี้การเลือกใช้โพลิเมอร์จากธรรมชาติยังเป็นการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เผาไล่ออกได้ง่ายและมีราคาถูก Gelcasting is novel but simple ceramic processing for making near-net shape products. The gelcasting process consists of the highly concentrated suspension of ceramic powders dispersed in a solution of monomers or crosslinkable species, which is subsequently cast into a non-porous mould. By temperature elevation or in the presence of catalyst, initiator and a cross-linking agent, the monomers/crosslinkable species form a strong, cross-linked polymer-solvent gel which permanently immobilised the ceramic slurry in the desired shape. This technique offers beneficial to use low-cost mold material and low organic contents meaning ease of binder burnout. Moreover, gel cast ceramic shrinks uniformly. Also, the final product shows highly homogeneous material properties. However, commercial monomers, crosslinkers and initiators used in gelcasting generally are toxicity. Even the research approach currently focused on replacing by low-toxicity chemicals, high ceramic powders load to the difficulty of controlling polymerisation reaction. In this work we are interested in using biopolymers, such as starch, agar and gelatin, as binders. The molecular chains of these polymers can form a three-dimensional network in the solvents under suitable conditions. Besides the favorable gelling properties of these biopolymers, they are environmentally friendly, easy to burn our and, more importantly, they are cost effective.

บรรณานุกรม :
Thammarat Panyathanmaporn , Thanawadee Leejarkpai , Asira Fuongfuchat , Piyawan Panitanta , ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ , ธนาวดี ลี้จากภัย , อศิรา เฟื่องฟูชาติ , ปิยวรรณ ปนิทานเต . (2547). การขึ้นรูปอลูมินาด้วยเทคนิคเจลคาสติงโดยใช้พอลิเมอร์ชีวภาพเป็นตัวเชื่อมประสาน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Thammarat Panyathanmaporn , Thanawadee Leejarkpai , Asira Fuongfuchat , Piyawan Panitanta , ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ , ธนาวดี ลี้จากภัย , อศิรา เฟื่องฟูชาติ , ปิยวรรณ ปนิทานเต . 2547. "การขึ้นรูปอลูมินาด้วยเทคนิคเจลคาสติงโดยใช้พอลิเมอร์ชีวภาพเป็นตัวเชื่อมประสาน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Thammarat Panyathanmaporn , Thanawadee Leejarkpai , Asira Fuongfuchat , Piyawan Panitanta , ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ , ธนาวดี ลี้จากภัย , อศิรา เฟื่องฟูชาติ , ปิยวรรณ ปนิทานเต . "การขึ้นรูปอลูมินาด้วยเทคนิคเจลคาสติงโดยใช้พอลิเมอร์ชีวภาพเป็นตัวเชื่อมประสาน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547. Print.
Thammarat Panyathanmaporn , Thanawadee Leejarkpai , Asira Fuongfuchat , Piyawan Panitanta , ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ , ธนาวดี ลี้จากภัย , อศิรา เฟื่องฟูชาติ , ปิยวรรณ ปนิทานเต . การขึ้นรูปอลูมินาด้วยเทคนิคเจลคาสติงโดยใช้พอลิเมอร์ชีวภาพเป็นตัวเชื่อมประสาน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2547.