ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุดดัดแปลงเครื่องยนต์ชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟให้ปรับตัวได้ ตามส่วนผสมของเอทานอล

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชุดดัดแปลงเครื่องยนต์ชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟให้ปรับตัวได้ ตามส่วนผสมของเอทานอล
นักวิจัย : รักษิต ฐิติพัฒนพงศ์ , ธีระ ภัทราพรนันท์ , ปณิธิ ศิรอักษร , ศิริชัย ปริตโตทกพร , อมเรศ แก้วปัญญา , Raksit Thitipatanapong , Teera Phatrapornnant , Panithi Sira-uksorn , Sirichai Parittotakapron , Amares Kaewpunya
คำค้น : Automotive engineering , Engine management , Engineering and technology , Engines , Ethanol , Spark ignition engines , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เครื่องยนต์ , เครื่องยนต์แบบจุดประกายด้วยไฟ , เอทานอล
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/664
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปัจจุบันที่ราคาพลังงานประเภทปิโตรเลียมมีราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาของน้ำมันซึ่งเป็นพลังงานที่สำาคัญในภาคขนส่งของประเทศไทยที่สูงขึ้นเนื่อง การพึ่งพาการนำาเข้าน้ำมันจากต่างประเทศซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของปริมาณการจัดหาทั้งหมด โดยเฉพาะในส่วนของน้ำมันเบนซินที่มีอัตราส่วนการบริโภคมากถึงร้อยละ 17 หรือประมาณ 19 ล้านลิตรต่อวันซึ่งใช้ในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟในรถยนต์ขนาดกลางและเล็ก เอทานอลเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกตามแผนพัฒนานโยบายพลังงานของประเทศในปี 2550 ที่จะทำการส่งเสริมการผลิตและใช้งานพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเพื่อลดการนำเข้าและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้เพื่อให้สามารถนำาเอทานอลมาประยุกต์ใช้ในเครื่องยนต์สันดาปภายในให้ได้อย่างสมบูรณ์จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบจัดการเครื่องยนต์ที่สามารถปรับแต่งในเชิงอิเล็กทรอนิกส์ได้เพื่อสะดวกต่อผู้ใช้งานในการใช้เชื้อเพลิงได้หลาก หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปิโตรเลียมหรือว่าเอทานอล ในการศึกษานี้จะได้ทำการพัฒนาต้นแบบระบบดัดแปลงการควบคุมเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟร่วมกันอุปกรณ์ตรวจจับความเข้มข้นของเอทานอลซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน เพื่อให้ชุดดัดแปลงสามารถทำางานกับเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเอทานอลที่ความเข้มข้นต่างๆได้ทั้งนี้จะได้การทดสอบภาคสนามกับเครื่องยนต์ Toyota 1NZ-FE เพื่อหาจุดคุ้มทุนในการทำางานของระบบดัดแปลง ผลที่ได้จากการศึกษานี้จะสามารถลดต้นทุนในการนำาเข้าเทคโนโลยีและอุปกรณ์จาก ต่างประเทศได้โดยตรงและยังสามารถลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงอันเป็นผลกระทบทางอ้อม ความร่วมมือกับสถาบันอื่น โครงการนี้จะได้รับความร่วมมือจาก บจก. บางกอกไฮแล็ป และ FIRST Lab, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ทำาการพัฒนาอุปกรณ์วัดความเข้มข้นของเอทานอลในน้ำมันแกโซลีน ในการสนับสนุนชุดตรวจวัดความเข้มข้นของเอทานอล เพื่อประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์นี้มาเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ดัดแปลงเครื่องยนต์ ให้ใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกในระบบ Flexible Fuel

บรรณานุกรม :
รักษิต ฐิติพัฒนพงศ์ , ธีระ ภัทราพรนันท์ , ปณิธิ ศิรอักษร , ศิริชัย ปริตโตทกพร , อมเรศ แก้วปัญญา , Raksit Thitipatanapong , Teera Phatrapornnant , Panithi Sira-uksorn , Sirichai Parittotakapron , Amares Kaewpunya . (2551). ชุดดัดแปลงเครื่องยนต์ชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟให้ปรับตัวได้ ตามส่วนผสมของเอทานอล.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
รักษิต ฐิติพัฒนพงศ์ , ธีระ ภัทราพรนันท์ , ปณิธิ ศิรอักษร , ศิริชัย ปริตโตทกพร , อมเรศ แก้วปัญญา , Raksit Thitipatanapong , Teera Phatrapornnant , Panithi Sira-uksorn , Sirichai Parittotakapron , Amares Kaewpunya . 2551. "ชุดดัดแปลงเครื่องยนต์ชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟให้ปรับตัวได้ ตามส่วนผสมของเอทานอล".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
รักษิต ฐิติพัฒนพงศ์ , ธีระ ภัทราพรนันท์ , ปณิธิ ศิรอักษร , ศิริชัย ปริตโตทกพร , อมเรศ แก้วปัญญา , Raksit Thitipatanapong , Teera Phatrapornnant , Panithi Sira-uksorn , Sirichai Parittotakapron , Amares Kaewpunya . "ชุดดัดแปลงเครื่องยนต์ชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟให้ปรับตัวได้ ตามส่วนผสมของเอทานอล."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
รักษิต ฐิติพัฒนพงศ์ , ธีระ ภัทราพรนันท์ , ปณิธิ ศิรอักษร , ศิริชัย ปริตโตทกพร , อมเรศ แก้วปัญญา , Raksit Thitipatanapong , Teera Phatrapornnant , Panithi Sira-uksorn , Sirichai Parittotakapron , Amares Kaewpunya . ชุดดัดแปลงเครื่องยนต์ชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟให้ปรับตัวได้ ตามส่วนผสมของเอทานอล. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.