ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาขีดความสามารถเทคโนโลยีการปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาขีดความสามารถเทคโนโลยีการปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น
นักวิจัย : สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ , วิโรจน์ ลิ่มตระการ , ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล , ธนสาร อินทรกำธรชัย , Suwat Jirathearanat , Wiroj Limtrakarn , Prasit Wattanawongsakun , Thanasan Intarakumthornchai
คำค้น : Automotive parts , Engineering and technology , Finite element method , Manufacturing engineering , Manufacturing system modeling , Metal stamping , Sheet-metal , การขึ้นรูป , การออกแบบ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ , โลหะแผ่น , ไฟไนต์เอลิเมนต์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1054
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เป็น อุตสาหกรรมที่มีบทบาทต่อภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ ในปัจจุบันอุตสาหกรรมชิ้นส่วนภายในประเทศยังขาดความสามารถด้านการออกแบบและ ผลิตที่เพียงพอต่อการแข่งขันกับคู่แข่ง การเพิ่มขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรม ดังกล่าวเพิ่มศักยภาพด้านแข่งขันทางมากยิ่งขึ้น การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ส่วนใหญ่จะผ่านกระบวนการปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น ทีมงานวิจัยมีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ช่วยในการ จำลองพฤติกรรมการไหลของโลหะแผ่น ขณะผ่านกระบวนการปั๊มขึ้นรูป ทำให้ช่วยในการออกแบบแม่พิมพ์และกระบวนการผลิตที่เหมาะสม และได้ช่วยอุตสาหกรรมการผลิตที่ผลิตชิ้นส่วนให้กับรถยนต์หลากหลายยี่ห้อ เช่น อีซูซุ โตโยต้า ฮอนด้า เป็นต้น การเลือกใช้วัสดุ การออกแบบแม่พิมพ์และกระบวนการผลิตที่ไม่เหมาะสมสามารถนำไปสู่การเกิดข้อ บกพร่อง (Defect) บนโลหะแผ่น เช่น การเกิดรอยย่น (Wrinkle) การเกิดคลื่น (Earing) ผิวเปลือกส้ม (Orange peel) เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้บริษัทต้องสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการแก้ไขให้ แม่พิมพ์สามารถใช้งานได้ ความเข้าใจถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องจะช่วยลดต้นทุนและเวลาลงได้อย่าง มาก และสามารถทำนายได้จากการใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ช่วยในการวิเคราะห์ แต่หากข้อบกพร่องดังกล่าวมีความซับซ้อนยิ่งมาก คำตอบที่ได้จากการจำลองอาจมีความผิดพลาดมากตามไปด้วยหากคุณสมบัติของวัสดุ ที่ได้มามีความผิดพลาด หรือการทำความเข้าใจถึงข้อบกพร่องที่อาจเกิดจากหลายสาเหตุทำได้ลำบาก โครงการวิจัยนี้ทำการสนับสนุนและพัฒนาการประยุกต์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิ เมนต์ช่วยในการปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่นที่มีอยู่แล้ว ให้มีความแม่นตรงของคำตอบและมีขีดความสามารถที่ดีขึ้น เพื่อให้สามารถช่วยภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการออกแบบและพัฒนาวิธีการทดสอบคุณสมบัติของโลหะแผ่น เพื่อให้ได้ค่าคุณสมบัติที่มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น และทำการทดลองปั๊มขึ้นรูปชิ้นงานจริงที่ก่อให้เกิดข้อบกพร่องในรูปแบบต่าง ๆ และเปรียบเทียบผลที่ได้กับการจำลองด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาการเกิดข้อบกพร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น Automotive part industry has played an important role for the overall economic growth in Thailand. Currently, the design and manufacturing capability of these automotive parts is still far behind those for the industrial countries. Most of the automotive parts designed and manufactured in Thailand are related to stamping process. The finite element method has been used to improve the product design and reduce the manufacturing cost and time. The method has been applied recently to help part designs for a number of automobile companies in Thailand, such as Isuzu, Toyota, and Honda. Selection of improper materials for mold and die design in the stamping process can lead to product defection. These include sheet wrinkle, earing, and orange peel phenomena. Understanding such phenomena prior to the manufacturing thus can lead to cost and time saving. The accuracy of the finite element analysis prediction strongly depends on the input material properties. These data are important and must be accurate in order to produce realistic solutions. These data, however, are not available and can not be obtained from most of the Thailand manufacturers. The main objective of this project is to develop a capability to obtain accurate property data for most of materials used in stamping process in Thailand. The project will not only generate such data for materials widely used by the country manufacturers, but also will help to provide accurate solutions from the finite element analysis. Such solutions can help engineers to improve their product design, increase the manufacturing capability, as well as to cut down the total cost and time.

บรรณานุกรม :
สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ , วิโรจน์ ลิ่มตระการ , ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล , ธนสาร อินทรกำธรชัย , Suwat Jirathearanat , Wiroj Limtrakarn , Prasit Wattanawongsakun , Thanasan Intarakumthornchai . (2548). การพัฒนาขีดความสามารถเทคโนโลยีการปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ , วิโรจน์ ลิ่มตระการ , ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล , ธนสาร อินทรกำธรชัย , Suwat Jirathearanat , Wiroj Limtrakarn , Prasit Wattanawongsakun , Thanasan Intarakumthornchai . 2548. "การพัฒนาขีดความสามารถเทคโนโลยีการปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ , วิโรจน์ ลิ่มตระการ , ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล , ธนสาร อินทรกำธรชัย , Suwat Jirathearanat , Wiroj Limtrakarn , Prasit Wattanawongsakun , Thanasan Intarakumthornchai . "การพัฒนาขีดความสามารถเทคโนโลยีการปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ , วิโรจน์ ลิ่มตระการ , ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล , ธนสาร อินทรกำธรชัย , Suwat Jirathearanat , Wiroj Limtrakarn , Prasit Wattanawongsakun , Thanasan Intarakumthornchai . การพัฒนาขีดความสามารถเทคโนโลยีการปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.