ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสกัดโลหะทองไอออนด้วยสมบัติจุดเริ่มขุ่นของสารลดแรงตึงผิว PONPE-9

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสกัดโลหะทองไอออนด้วยสมบัติจุดเริ่มขุ่นของสารลดแรงตึงผิว PONPE-9
นักวิจัย : กานดา ว่องไวลิขิต , เพียรพรรค ทัศคร , ภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ , Kanda Wongwailikhit , Pienpak Tasakorn , Pattarapan Prasassarakich
คำค้น : Cloud point extraction , Composite materials , Engineering and technology , Materials engineering , PONPE-9 , Surface active agents , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , สารลดแรงตึงผิว , อุณหภูมิจุดเริ่มขุ่น , โลหะทองไอออน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1084
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสกัดแยกสารเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นวิธีหนึ่งในการใช้ทรัพยากรของโลกอย่างประหยัดและมีคุณค่า โครงการวิจัยนี้จึงมีแนวทางการวิจัยเพื่อศึกษาหาวิธีการสกัดที่ให้ ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ใช้สารทำงานที่ราคาไม่แพงและหาง่าย สามารถนำกลับมาใช้ได้หลายครั้ง รวมทั้งสิ้นเปลืองพลังงานในกระบวนการสกัดน้อย "การสกัดสารด้วยสมบัติจุดเริ่มขุ่น"เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถเลือกภาวะที่ ใช้อุณหภูมิต่ำเช่นอุณหภูมิห้องในการสกัดได้ และตัวกลางการสกัดคือสารละลายน้ำที่ใช้สารอินทรีย์ที่ไม่ส่งผลต่อภาวะแวด ล้อม โดยสามารถเลือกจำเพาะกับสารที่ต้องการสกัดได้ สารลดแรงตึงผิวกลุ่มไม่มีประจุที่มีหมู่เอทิลีนออกไซด์[EO] ซึ่งมีสภาพเป็น hydrophilic จะมีสมบัติเฉพาะอย่างหนึ่งคือ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ความสามารถในการละลายน้ำจะลดลง เนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจะลดการ hydration รอบหมู่เอทิลีนออกไซด์ อุณหภูมิที่สารลดแรงตึงผิวไม่สามารถละลายน้ำได้นี้เรียกว่า "อุณหภูมิจุดเริ่มขุ่น" ถ้าให้สารละลายอยู่ที่อุณหูมิสูงกว่าจุดเริ่มขุ่นเล็กน้อย สารลดแรงตึงผิวจะแยกออกจากน้ำและตกตะกอนลงด้านล่างของภาชนะ สารละลายที่มีตัวถูกละลายที่ชอบสารลดแรงตึงผิว จะแยกตัวออกมากับเฟสของสารลดแรงตึงผิวโดยการสกัดที่จุดเริ่มขุ่น เนื่องจากพบว่าการเพิ่มปริมาณสารอิเล็กโตรไลต์บางตัวเช่น NaCl ลงในสารละลาย จะช่วยลดอุณหภูมิจุดเริ่มขุ่น โดยอาจทำให้ต่ำกว่าอุณหภูมิห้องได้ ทำให้สามารถพัฒนาหลักการนี้เพื่อการสกัดสารที่อุณหภูมิห้อง โดยไม่ต้องใช้ความร้อนเพื่อการสกัดแยกได้ งานวิจัยนี้จะศึกษาเทคโนโลยีการสกัดโดยอาศัยจุดเริ่มขุ่นของสารลดแรงตึง ผิวกลุ่มไม่มีประจุที่สามารถหาได้ง่ายภายในประเทศได้แก่ สาร poly oxyethylene nonyl phenyl ether ที่มีโซ่ต่อเนื่องของหมู่เอทิลีนออกไซด์ ประมารณ 9 หมู่ [PONPE-9] โดยมุ่งเน้นการสกัดโลหะไอออนที่มีค่า ได้แก่ โลหะทองไอออนในสารละลายกรดกัดทอง Extraction as a means fof material recovery is an economical utilization of natural resource.An investigation into efficient extraction technique,less expensive and reusable working substance and minimal energy consumotion is direction of this research. Cloud point extraction [CPE] is a novel technology with an adventage of being applicable at room temperature. The medium is an aqueous solution of friendly organic capable of high selectivity. Nonionic surfactant with ethylene oxide as hydrophilic group exhibits cloud point phenomena as a result of less hydration of ethylene oxide units at elevated temperature with subsequent decrease in aqueous solubility . This phenomena is called the cloud point (CP) .On standing temperature above CP , the surfactant will be separated from the aqueous phase and moving down to the bottom of container. The surfactant solution containing solute which has an affinity for the surfactant will be separated out in surfactant rich phase via cloud-point extraction. It was found that adding some electrolyte ,such as NaCl , gives lower cloud point temperature and can be lowered to ambient temperature. This enables ambient separating condition via cloud point extraction without using any heating. This research is going to study CPE techniques using nonionic surfactant PONPE-9 (Ethylene Oxide units = 9) which is available locally for the extraction of precious metal , particularly Gold(III) ion in aqua regia.

บรรณานุกรม :
กานดา ว่องไวลิขิต , เพียรพรรค ทัศคร , ภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ , Kanda Wongwailikhit , Pienpak Tasakorn , Pattarapan Prasassarakich . (2544). การสกัดโลหะทองไอออนด้วยสมบัติจุดเริ่มขุ่นของสารลดแรงตึงผิว PONPE-9.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กานดา ว่องไวลิขิต , เพียรพรรค ทัศคร , ภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ , Kanda Wongwailikhit , Pienpak Tasakorn , Pattarapan Prasassarakich . 2544. "การสกัดโลหะทองไอออนด้วยสมบัติจุดเริ่มขุ่นของสารลดแรงตึงผิว PONPE-9".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กานดา ว่องไวลิขิต , เพียรพรรค ทัศคร , ภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ , Kanda Wongwailikhit , Pienpak Tasakorn , Pattarapan Prasassarakich . "การสกัดโลหะทองไอออนด้วยสมบัติจุดเริ่มขุ่นของสารลดแรงตึงผิว PONPE-9."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2544. Print.
กานดา ว่องไวลิขิต , เพียรพรรค ทัศคร , ภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ , Kanda Wongwailikhit , Pienpak Tasakorn , Pattarapan Prasassarakich . การสกัดโลหะทองไอออนด้วยสมบัติจุดเริ่มขุ่นของสารลดแรงตึงผิว PONPE-9. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2544.