ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำของเสียจากกระบวนการถลุงสังกะสีมาผลิตวัสดุประเภทกลาส-เซรามิกส์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำของเสียจากกระบวนการถลุงสังกะสีมาผลิตวัสดุประเภทกลาส-เซรามิกส์
นักวิจัย : ปาจรีย์ ถาวรนิติ , สิทธิสุนทร สุโพธิณะ , ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ , Parjaree Thavorniti , Sitthisuntorn Supothina , Sirithan Jiemsirilers
คำค้น : Engineering and technology , Glass-ceramics , Materials engineering , Recycle operations (Chemical technology) , Zinc , กลาสเซรามิก , การนำกลับมาใช้ใหม่ , การสกัด , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สังกะสี , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1132
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กระบวนการแยกสังกะสีด้วยไฟฟ้านั้นก่อ ให้เกิดตะกอนออกไซด์เป็นจำนวนมาก ตะกอนดังกล่าวไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้เนื่องจากมีองค์ประกอบของโลหะ อันตราย เช่น แคดเมียม และตะกั่ว เป็นต้น เกินค่ามาตรฐาน การกำจัดทำโดยการนำไปถมในบ่อที่ออกแบบเป็นพิเศษซึ่งค่อนข้างสร้างความยุ่ง ยากและปัญหาให้แก่อุตสาหกรรม โครงการนี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำของเสียดังกล่าวมาผลิตเป็นกลา ส-เซรามิกส์ (glass-ceramics) เนื่องจากของเสียดังกล่าวมีส่วนประกอบจำพวกออกไซด์หลายชนิดซึ่งเมื่อนำมาผสม รวมกับสารประกอบอื่น ๆ ในอัตราส่วนที่เหมาะสมสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบได้ กลาส-เซรามิกส์มีโครงสร้างที่เป็นแก้วที่สามารถยึดโลหะอันตรายไว้ในโครง สร้างนั้น ทำให้มีความเสถียรต่อสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบทางเคมีและกระบวนการผลิตได้ ทำให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ เช่น วัสดุก่อสร้าง ฟริต (glass frit) วัสดุทนไฟ (refractories) และไฟเบอร์ (fibre) เป็นต้น The industrial production of zinc from hydrometallurgical process gives rise to large amount of iron-rich oxide wastes. These wastes cannot be re-used since they contain hazardous metals such as cadmium and lead, of which their contents exceed the environmental regulation limit. The landfill disposal of such wastes in specially designed sites is a serious environmental problem and also makes social and economic difficulties for industries. This study aims to find a new waste management method by converting the waste into glass-ceramic materials. As the hydrometallurgical waste contains several oxides, in combination with suitable proportions of other compounds, it can be used as raw materials for producing glass-ceramics. The glass-ceramics can immobilize the toxic metals in their stable glass matrix, and therefore make them stable in any environment. Furthermore, the chemical compositions and process parameters can be adjusted to produce various products, such as building materials, frits, refractories and fibers.

บรรณานุกรม :
ปาจรีย์ ถาวรนิติ , สิทธิสุนทร สุโพธิณะ , ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ , Parjaree Thavorniti , Sitthisuntorn Supothina , Sirithan Jiemsirilers . (2548). การนำของเสียจากกระบวนการถลุงสังกะสีมาผลิตวัสดุประเภทกลาส-เซรามิกส์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปาจรีย์ ถาวรนิติ , สิทธิสุนทร สุโพธิณะ , ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ , Parjaree Thavorniti , Sitthisuntorn Supothina , Sirithan Jiemsirilers . 2548. "การนำของเสียจากกระบวนการถลุงสังกะสีมาผลิตวัสดุประเภทกลาส-เซรามิกส์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปาจรีย์ ถาวรนิติ , สิทธิสุนทร สุโพธิณะ , ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ , Parjaree Thavorniti , Sitthisuntorn Supothina , Sirithan Jiemsirilers . "การนำของเสียจากกระบวนการถลุงสังกะสีมาผลิตวัสดุประเภทกลาส-เซรามิกส์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
ปาจรีย์ ถาวรนิติ , สิทธิสุนทร สุโพธิณะ , ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ , Parjaree Thavorniti , Sitthisuntorn Supothina , Sirithan Jiemsirilers . การนำของเสียจากกระบวนการถลุงสังกะสีมาผลิตวัสดุประเภทกลาส-เซรามิกส์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.