ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรซินชีวภาพ : วัสดุหมุนเวียนสำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เรซินชีวภาพ : วัสดุหมุนเวียนสำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
นักวิจัย : ภาวดี เมธะคานนท์ , วรธรรม อุ่นจิตติชัย , Pawadee Methacanon , Voratham Oonjittichai
คำค้น : Automotive parts , Composite materials , Engineering and technology , Gums and resins , Materials engineering , วัสดุคอมโพสิต , วัสดุเชิงประกอบ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ , อุตสาหกรรมยานยนต์ , เรซินชีวภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1033
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ มีการแข่งขันในด้านการตลาดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องผลิตรถยนต์ให้มีคุณภาพที่ดีกว่า เด่นกว่าคู่แข่ง โดยพยายามให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำและให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แนวทางการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จึงเน้นไปที่การนำวัสดุใช้แล้วมาใช้ซ้ำ (รีไซเคิล) หรือใช้เส้นใยธรรมชาติมาเป็นส่วนผสมเพื่อเสริมแรงและทดแทนเส้นใยสังเคราะห์ เรียกผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นว่า ไบโอคอมโพสิท นอกจากเส้นใยเสริมแรงแล้ว วัสดุคอมโพสิทยังประกอบด้วยเรซิน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกตัวหนึ่งของวัสดุคอมโพสิท ทำหน้าที่เป็นเมตริกซ์ โดยเรซินที่ใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันสำหรับงานวัสดุคอมโพสิท ได้แก่ โพลิโพรพิลีน ฟีนอลิกเรซิน โพลิเอสเทอร์ และโพลิยูริเทน เป็นต้น ซึ่งเรซินเหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจากน้ำมันปิโตรเลียม ดังนั้นเพื่อให้สอดรับกับความต้องการใช้งานของยานยนต์ในอนาคต ผนวกกับการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำมันปิโตรเลียม และปัญหาสิ่งแวดล้อม งานวิจัย พัฒนาวัสดุจากธรรมชาติสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ จึงได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการวิจัย พัฒนา ที่นำเสนอบริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากวัสดุธรรมชาติ วัสดุหมุนเวียนในไทย สำหรับประยุกต์ใช้กับชิ้นงานส่วนยานยนต์” โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเรซินจากวัสดุธรรมชาติภายในประเทศไทย แนวทางการพัฒนาจะเริ่มจากการพัฒนาสูตรเรซินที่มีแป้ง ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรของไทยที่มีราคาถูก และลิกนินซึ่งมีโครงสร้างคล้ายกับฟีนอล และเป็นของเสียจากโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ ผสมกับฟีนอลิกเรซินในอัตราส่วนต่างๆ เพื่อลดปริมาณฟีนอลิกเรซินลง และพัฒนาเรซินใหม่ที่มีวัสดุธรรมชาติดังกล่าวมาแล้วเป็นองค์ประกอบ โดยเรซินที่ได้จากการพัฒนาทั้งสองวิธีการจะมีคุณสมบัติเป็นพลาสติกแบบ เทอร์โมเซต (เช่นเดียวกับฟีนอลิกเรซินที่บริษัทฯ ใช้อยู่ในปัจจุบัน) เรซินที่ได้จะถูกวิเคราะห์/ทดสอบ โดยการผสมกับเส้นใยธรรมชาติ ขึ้นรูปเป็นแผ่นไฟเบอร์บอร์ด และประเมินคุณสมบัติของแผ่นชิ้นงานตามวิธีและมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด After decades of high-tech development of artificial fibers such as carbon, aramid, and glass, it is remarkable that natural fibers have attracted renewed interest, especially as a glass fiber substitute in the automotive industry. There has also been an increase in environmental awareness among consumers, manufacturers, and governments. The industry is faced with pressures to produce fuel-efficient, low-polluting vehicles. Eco-friendly bio-composites from bio-fiber are novel materials of the twenty-first century and would be of great importance to the materials world, not only as a solution to growing environmental treat but also as a solution to the uncertainty of petroleum supply. In addition to development of natural/bio-fiber reinforcements, bio-based matrix polymers are also necessary for the development of new bio-composite materials. Traditional plastics, such as polypropylene, polyester, polyurethane, and phenolic resin, have undergone considerable development and wide use in composite applications. Recently, bio-based polymers are of interest because of the current environmental threat and societal concern. However, many parameters and formulations still need to be considered and developed. Here is one of research works presented to NHK Spring (Thailand) Co., Ltd under project titled “Development of Suitable Technology from Natural Resources/Recycling Materials in Thailand for Applications in Automotive Area”. In this work, we have attempted to develop a new bio-based resin to replace phenolic resin that has been regularly used in the company processes. Starch, a cheap agricultural product, and lignin, a waste from pulp and paper industry, will be applied as a natural composition in the resin formulations. We have also attempted to reduce phenol in phenolic resin used in current processes. All prepared resins will be characterized in detail and compared with phenolic resin in performance. After that, fiberboard forming and testing will be conducted according to the company standard methods.

บรรณานุกรม :
ภาวดี เมธะคานนท์ , วรธรรม อุ่นจิตติชัย , Pawadee Methacanon , Voratham Oonjittichai . (2551). เรซินชีวภาพ : วัสดุหมุนเวียนสำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ภาวดี เมธะคานนท์ , วรธรรม อุ่นจิตติชัย , Pawadee Methacanon , Voratham Oonjittichai . 2551. "เรซินชีวภาพ : วัสดุหมุนเวียนสำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ภาวดี เมธะคานนท์ , วรธรรม อุ่นจิตติชัย , Pawadee Methacanon , Voratham Oonjittichai . "เรซินชีวภาพ : วัสดุหมุนเวียนสำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
ภาวดี เมธะคานนท์ , วรธรรม อุ่นจิตติชัย , Pawadee Methacanon , Voratham Oonjittichai . เรซินชีวภาพ : วัสดุหมุนเวียนสำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.