ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเชื่อมโยงระหว่างโครงข่ายสื่อสารไร้สายเคลื่อนที่เฉพาะกิจและเครือข่ายภาคพื้นดิน เพื่อการสื่อสารแบบหลากสื่อในกรณีภัยพิบัติวงกว้าง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเชื่อมโยงระหว่างโครงข่ายสื่อสารไร้สายเคลื่อนที่เฉพาะกิจและเครือข่ายภาคพื้นดิน เพื่อการสื่อสารแบบหลากสื่อในกรณีภัยพิบัติวงกว้าง
นักวิจัย : กาญจนา กาญจนาสุต , ธีรภัทร สงวนกชกร , อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ , Kanchana Kanchasut , Teerapat Sanguankotchakorn , Apinun Tunpun
คำค้น : Communication technologies , Disasters , Engineering and technology , Hybrid Mobile Ad Hoc Network , Telecommunication , ภัยพิบัติ , ระบบสื่อสารไร้สาย , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , โครงข่ายสื่อสารแบบเมช , โครงข่ายสื่อสารไร้สายเคลื่อนที่ , โครงข่ายสื่อสารไร้สายเคลื่อนที่ลูกผสมเฉพาะกิจ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/559
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการที่ประเทศไทยประสบเหตุภัยพิบัติขนาดใหญ่ ดังเช่น เหตุการณ์คลื่นยักษ์สินามิ แสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนของโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่อาจถูกทำลายลงเมื่อเกิดภัยพิบัติ หรือไม่สามารถเข้าถึงจุดที่เกิดเหตุที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชนที่อาจอยู่ห่างไกลความเจริญได้ โครงการวิจัยนี้ มีจุดประสงค์สำคัญหลัก 2 ประการ คือ 1) การสร้างโครงข่ายสื่อสารไร้สายเคลื่อนที่ลูกผสมเฉพาะกิจ หรือ Hybrid Mobile Ad Hoc Network ที่จะสามารถติดตั้งบนกลุ่มยานพาหนะหลายคันหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณที่เกิดเหตุภัยพิบัติ เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อสารฉุกเฉินเพื่อการช่วยผู้ประสบภัยและเชื่อมโยงเข้ากับโครงข่ายสื่อสารภาคพื้นดินในส่วนที่ยังคงพอใช้การได้ อยู่ 2) การพัฒนาและปรับปรุงซอฟท์แวร์ที่จะสามารถใช้สื่อสารแบบหลากสื่อผ่านเครือข่ายที่สร้างขึ้น และมีความคงทนต่อสภาำพของเครือข่ายในขณะที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ (Disaster Emergency Communication Application) ที่ผ่านมา การเชื่อมโยงโครงข่ายสื่อสารไร้สายเคลื่อนที่เฉพาะกิจและเครือข่ายภาคพื้นดิน ยังคงเป็นปัญหาที่ท้าทาย โครงข่ายสื่อสารไร้สายเคลื่อนที่เฉพาะกิจในที่นี้ประกอบด้วยโครงข่ายสื่อสารของกลุ่มยานพาหนะหลากชนิด โครงการนี้จะมีส่วนช่วยปรับปรุงกลไกการสื่อสารระหว่างกลุ่มยานพาหนะ (Vehicle-to-Vehicle Communication) และ การสื่อสารระหว่างกลุ่มยานพาหนะและโครงข่ายพื้นฐาน (Vehicle-to-Fixed-Terrestrial Network Communication) อันเป็นฐานที่จะส่งเสริมงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้าน Intelligent Transportation System และ Tele Education ได้ต่อไป

บรรณานุกรม :
กาญจนา กาญจนาสุต , ธีรภัทร สงวนกชกร , อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ , Kanchana Kanchasut , Teerapat Sanguankotchakorn , Apinun Tunpun . (2552). การเชื่อมโยงระหว่างโครงข่ายสื่อสารไร้สายเคลื่อนที่เฉพาะกิจและเครือข่ายภาคพื้นดิน เพื่อการสื่อสารแบบหลากสื่อในกรณีภัยพิบัติวงกว้าง.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กาญจนา กาญจนาสุต , ธีรภัทร สงวนกชกร , อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ , Kanchana Kanchasut , Teerapat Sanguankotchakorn , Apinun Tunpun . 2552. "การเชื่อมโยงระหว่างโครงข่ายสื่อสารไร้สายเคลื่อนที่เฉพาะกิจและเครือข่ายภาคพื้นดิน เพื่อการสื่อสารแบบหลากสื่อในกรณีภัยพิบัติวงกว้าง".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กาญจนา กาญจนาสุต , ธีรภัทร สงวนกชกร , อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ , Kanchana Kanchasut , Teerapat Sanguankotchakorn , Apinun Tunpun . "การเชื่อมโยงระหว่างโครงข่ายสื่อสารไร้สายเคลื่อนที่เฉพาะกิจและเครือข่ายภาคพื้นดิน เพื่อการสื่อสารแบบหลากสื่อในกรณีภัยพิบัติวงกว้าง."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
กาญจนา กาญจนาสุต , ธีรภัทร สงวนกชกร , อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ , Kanchana Kanchasut , Teerapat Sanguankotchakorn , Apinun Tunpun . การเชื่อมโยงระหว่างโครงข่ายสื่อสารไร้สายเคลื่อนที่เฉพาะกิจและเครือข่ายภาคพื้นดิน เพื่อการสื่อสารแบบหลากสื่อในกรณีภัยพิบัติวงกว้าง. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.