ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างและการนำอุปกรณ์ไมโครฟูอิดิกแบบพกพาได้ไปใช้ตรวจดูสารหนูในน้ำดื่ม : การศึกษาการตรวจวัดสารหนูด้วยปฏิกิริยาเรืองแสงทางเคมี (ระยะที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างและการนำอุปกรณ์ไมโครฟูอิดิกแบบพกพาได้ไปใช้ตรวจดูสารหนูในน้ำดื่ม : การศึกษาการตรวจวัดสารหนูด้วยปฏิกิริยาเรืองแสงทางเคมี (ระยะที่ 1)
นักวิจัย : วราภรณ์ โสมอ่ำ , นภาพร ยังวิเศษ , จิรศักดิ์ ตรีพรหม , Waraporn Som-Aum , Napaporn Youngvises , Jirasak Threeporm
คำค้น : Arsenic , Chemical science , Chemistry, Inorganic , Drinking water , Electrochemistry , Microfluidics , Toxicology , น้ำดื่ม , พิษวิทยา , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , สารหนู , อุปกรณ์ไมโครฟูอิดิก
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/436
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้เกิดขึ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากการปนเปื้อนของสารหนูในหลายๆ ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ความต้องการเครื่องมือที่สามารถตรวจวัดสารหนูในภาคสนามที่มีความน่าเชื่อถือและสะดวกรวดเร็วนั้น ยังมีความต้องการอยู่อีกมาก ถึงแม้ในปัจจุบันการพัฒนาเครื่องมือดังกล่าวจะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถสร้างหรือพัฒนาเครื่องมือที่มีความน่าเชื่อถือสูงสำหรับการหาปริมาณสารหนูในภาคสนามได้จริง เนื่องจากปฏิกิริยาที่นำมาใช้ในการตรวจวัดยังไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ ถูกรบกวนจากตัวรบกวนต่างๆได้ง่าย ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาวิธีตรวจวัดสารหนูที่ให้ความน่าเชื่อถือสูงและมีกระบวนการวิเคราะห์ที่เหมาะสมต่อการนำมาประยุกต์ใช้หรือติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ สามารถผลิตเป็นอุปกรณ์สำหรับพกพาได้ ทั้งนี้ได้มีการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ขนาดเล็กสำหรับการวิเคราะห์หาสารหนูใน ภาคสนามมาเป็นระยะเพื่อตอบสนองการใช้งานและกระบวนการวิเคราะห์ในภาคสนาม อุปกรณ์ดังกล่าวควรมีความไวในการตรวจวัดสารหนูที่ดี สามารถตรวจวัดสารหนูในรูปแบบทางเคมีต่างๆได้ มีความทนทานและใช้งานได้ง่าย ซึ่งความต้องการอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวนี้มีความสอดคล้องกับการสร้างอุปกรณ์ไมโครฟูอิดิก ซึ่งมีขนาดเล็กเทียบเท่าขนาดแผ่นชิปในคอมพิวเตอร์และมีความสามารถในการเก็บ ตัวอย่าง เตรียมตัวอย่าง ผสม แยก และตรวจวัดตัวอย่างได้ในอุปกรณ์เดียวกัน ดังนั้นอุปกรณ์ไมโครฟูอิดิกจึงมีศักยภาพอย่างสูงสำหรับการพัฒนาเป็นเครื่องตรวจวัดสารหนู ซึ่งถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะได้มีการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชนิดนี้เพื่อให้สามารถใช้ตรวจวัดสารหนูในภาคสนามได้จริง

บรรณานุกรม :
วราภรณ์ โสมอ่ำ , นภาพร ยังวิเศษ , จิรศักดิ์ ตรีพรหม , Waraporn Som-Aum , Napaporn Youngvises , Jirasak Threeporm . (2552). การสร้างและการนำอุปกรณ์ไมโครฟูอิดิกแบบพกพาได้ไปใช้ตรวจดูสารหนูในน้ำดื่ม : การศึกษาการตรวจวัดสารหนูด้วยปฏิกิริยาเรืองแสงทางเคมี (ระยะที่ 1).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วราภรณ์ โสมอ่ำ , นภาพร ยังวิเศษ , จิรศักดิ์ ตรีพรหม , Waraporn Som-Aum , Napaporn Youngvises , Jirasak Threeporm . 2552. "การสร้างและการนำอุปกรณ์ไมโครฟูอิดิกแบบพกพาได้ไปใช้ตรวจดูสารหนูในน้ำดื่ม : การศึกษาการตรวจวัดสารหนูด้วยปฏิกิริยาเรืองแสงทางเคมี (ระยะที่ 1)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วราภรณ์ โสมอ่ำ , นภาพร ยังวิเศษ , จิรศักดิ์ ตรีพรหม , Waraporn Som-Aum , Napaporn Youngvises , Jirasak Threeporm . "การสร้างและการนำอุปกรณ์ไมโครฟูอิดิกแบบพกพาได้ไปใช้ตรวจดูสารหนูในน้ำดื่ม : การศึกษาการตรวจวัดสารหนูด้วยปฏิกิริยาเรืองแสงทางเคมี (ระยะที่ 1)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
วราภรณ์ โสมอ่ำ , นภาพร ยังวิเศษ , จิรศักดิ์ ตรีพรหม , Waraporn Som-Aum , Napaporn Youngvises , Jirasak Threeporm . การสร้างและการนำอุปกรณ์ไมโครฟูอิดิกแบบพกพาได้ไปใช้ตรวจดูสารหนูในน้ำดื่ม : การศึกษาการตรวจวัดสารหนูด้วยปฏิกิริยาเรืองแสงทางเคมี (ระยะที่ 1). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.