ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างภาพ 3 มิติ ของกระดูกจากภาพถ่ายรังสีเอ็กซ์เรย์และจากฟลูออโรกราฟ ปีที่ 3

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างภาพ 3 มิติ ของกระดูกจากภาพถ่ายรังสีเอ็กซ์เรย์และจากฟลูออโรกราฟ ปีที่ 3
นักวิจัย : ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ , Chuchart Pintuviruj
คำค้น : Artificial Intelligence and signal and image processing , Information, computing and communication sciences , Radiography , Three-dimensional illustration , Three-dimentional display systems , X-rays , การบันทึกภาพด้วยรังสี , ภาพตัดขวาง , ภาพสามมิติ , ระบบแสดงผลภาพสามมิติ , รังสีเอกซ์ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/415
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพตัดขวางและภาพ 3 มิติจากภาพถ่ายเอ็กซ์เรย์ ระยะของโครงงานวิจัยคือ 3 ปี ปีนี้เป็นปีที่ 3 ในปีแรกนั้นเราได้ทดลองถ่ายภาพแฟนทอมกระดูกหลายมุมโดยใช้เครื่อง C-Arm Phillips BV-29 เครื่องดังกล่าวนี้สามารถให้ข้อมูลอยู่ในรูปดิจิตอลอยู่แล้วโดยเก็บข้อมูล ภาพที่ถ่ายอยู่ใน Format ที่สามารถอ่านได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ลักษณะการถ่ายหลายมุมถูกควบคุมด้วยมือ ผู้ถ่ายจะดูมุมที่ถ่ายจากสเกลที่อยู่ที่แขนของ C-Arm แล้วหยุดให้แขนอยู่กับที่แล้วทำการถ่ายเอ็กซ์เรย์ การถ่ายไม่สามารถทำได้ละเอียดเนื่องจากความยุ่งยากในการถ่ายและความหยาบของ สเกลมุมที่ติดที่เครื่อง จำนวนมุมที่ถ่ายได้ไม่เกิน 20 มุม ผลของภาพตัดขวางและภาพ 3 มิติอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในปีที่สองเราได้พัฒนาระบบที่สามารถเก็บภาพอัตโนมัติ โดยทำการติดตั้งเอ็นโคดเดอร์ (Encoder) ที่แขนของ C-Arm เอ็นโคดเดอร์ถูกต่อเข้า Counter ที่สามารถโปรแกรมให้ส่งสัญญาณไปบอกเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทำการเก็บภาพจาก C-Arm ลงฮาร์ดดิสก์เมื่อ Counter นับถึงมุมที่ต้องการ ในช่วงปลายปีที่สอง เราได้พัฒนาระบบเก็บภาพอัตโนมัติที่ได้เพิ่มส่วนมอเตอร์เข้าไปเพื่อสามารถหมุน C-Arm โดยการควบคุมด้วยสวิทช์ ระบบที่ปรับปรุงในปีที่สองสามารถเก็บภาพได้รวดเร็วโดยทำการเก็บภาพ 60 ภาพในเวลาน้อยกว่า 1 นาที รวมทั้งภาพตัดขวางและภาพ 3 มิติที่ได้มีคุณภาพดีขึ้นมาก ในปีสุดท้ายนี้เราวางแผนที่จะทำระบบให้เป็นระบบ Fully-Automatic ทุกอย่างควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เริ่มจากการควบคุมการหมุนของ C-Arm ให้หมุนด้วยความเร็วคงที่ การบันทึกภาพเอ็กซ์เรย์ลงฮาร์ดดิสก์ นอกจากนี้ยังพัฒนาโปรแกรมการสร้างภาพตัดขวางและภาพ 3 มิติที่ใช้งานเฉพาะกับการประยุกต์ใช้งานดังกล่าวนี้

บรรณานุกรม :
ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ , Chuchart Pintuviruj . (2552). การสร้างภาพ 3 มิติ ของกระดูกจากภาพถ่ายรังสีเอ็กซ์เรย์และจากฟลูออโรกราฟ ปีที่ 3.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ , Chuchart Pintuviruj . 2552. "การสร้างภาพ 3 มิติ ของกระดูกจากภาพถ่ายรังสีเอ็กซ์เรย์และจากฟลูออโรกราฟ ปีที่ 3".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ , Chuchart Pintuviruj . "การสร้างภาพ 3 มิติ ของกระดูกจากภาพถ่ายรังสีเอ็กซ์เรย์และจากฟลูออโรกราฟ ปีที่ 3."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ , Chuchart Pintuviruj . การสร้างภาพ 3 มิติ ของกระดูกจากภาพถ่ายรังสีเอ็กซ์เรย์และจากฟลูออโรกราฟ ปีที่ 3. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.