ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์และปรับปรุงพื้นผิวของอนุภาคทองคำขนาดนาโนเมตร

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์และปรับปรุงพื้นผิวของอนุภาคทองคำขนาดนาโนเมตร
นักวิจัย : ณัฏฐพร พิมพะ , Nuttaporn Pimpha
คำค้น : Chemical science , Light absorption , Nanoabsorbant, nanofilter and nanocatalyst , การดูดกลืนแสง , พลาสมาอิเล็กตรอน , ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , อนุภาคนาโน , เซอร์เฟสพลาสมอนเรโซแนนซ์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/379
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อนุภาคนาโนของทองคำนั้นเป็นอนุภาคนาโนของโลหะที่เสถียรมากที่สุด พื้นฐานของการดูดกลืนแสงของอนุภาคนาโนนั้นคือปรากฏการณ์เซอร์เฟสพลาสมอ นเรโซแนนซ์อันเกิดเนื่องมาจากการสั่นพ้องของพลาสมาอิเล็กตรอนบนพื้นผิว ของอนุภาค แถบการดูดกลืนแสงของอนุภาคนาโนของทองคำนั้นเป็นผลมาจากหลายปัจจัย เช่น ตัวทำละลาย โมเลกุลที่พยุงอนุภาค ขนาดของแก่นโลหะ และความหนาแน่นของมวลเหนือพื้นผิวของอนุภาค ดังนั้นเมื่ออนุภาคนาโนจับแน่นกับโมเลกุลหนึ่งๆ อย่างจำเพาะเจาะจง การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของมวลสารเหนือพื้นผิวของอนุภาคนาโนจะเคลื่อนแถบ การดูดกลืนเซอร์เฟสพลาสมอน ของอนุภาคนาโนได้ การพัฒนาอุปกรณ์รับรู้เชิงชีวภาพเพื่อการสอบหา ติดตาม และ ตรวจหาโปรตีนซึ่งเป็นโมเลกุลพอลิเมอร์ขนาดยักษ์จะสามารถนำข้อดีนี้ไปใช้ได้ การศึกษานี้มีเป้าหมายในการสังเคราะห์และปรับปรุงพื้นผิวของอนุภาคทองคำขนาด นาโนเมตรสำหรับการสร้างอุปกรณ์รับรู้ด้วยแสงเชิงชีวภาพ

บรรณานุกรม :
ณัฏฐพร พิมพะ , Nuttaporn Pimpha . (2552). การสังเคราะห์และปรับปรุงพื้นผิวของอนุภาคทองคำขนาดนาโนเมตร.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ณัฏฐพร พิมพะ , Nuttaporn Pimpha . 2552. "การสังเคราะห์และปรับปรุงพื้นผิวของอนุภาคทองคำขนาดนาโนเมตร".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ณัฏฐพร พิมพะ , Nuttaporn Pimpha . "การสังเคราะห์และปรับปรุงพื้นผิวของอนุภาคทองคำขนาดนาโนเมตร."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
ณัฏฐพร พิมพะ , Nuttaporn Pimpha . การสังเคราะห์และปรับปรุงพื้นผิวของอนุภาคทองคำขนาดนาโนเมตร. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.