ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

TIS generic box

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : TIS generic box
นักวิจัย : กำธร ไกรรักษ์ , ถนัด เหลืองนฤทัย , กริช นาสิงห์ขันธุ์ , สุรศักดิ์ บุญกล้า , พงศ์อมร อมรชัยกิจ , Kamthorn Krairaksa , Thanud Laungnarutai , Krich Nasingkun , Surasak Boonkla , Pongamorn Amornchaiyagit
คำค้น : Artificial Intelligence and signal and image processing , Expert systems (Computer science) , Information, computing and communication sciences , การขับรถยนต์ , ระบบขนส่งอัจฉริยะ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , เส้นทางเดินรถ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/328
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาต้นแบบ TIS Generic Box สำหรับช่วยให้ข้อมูลที่จำเป็นและเป็นปัจจุบันเพื่อการเดินทางด้วยรถ ทำให้เดินทางด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย นอกจากนี้ยังสามารถส่งข้อมูลต่าง ๆ เช่นความเร็ว จุดอันตราย รายงานการพบอุบัติเหตุ สิ่งกีดขวาง กลับไปยังศูนย์ข้อมูล ทำให้ศูนย์ข้อมูลมีข้อมูลที่ทันสมัยตลอดเวลา ซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับผู้ใช้ถนนคนอื่น ๆ นอกจากนี้ผู้ประกอบการขนส่งยังนำไปประยุกต์ใช้ในการติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานได้อีกด้วย ทำให้ลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น

บรรณานุกรม :