ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Generation and Characterization of Dengue Virus NS1 N-Linked Glycosylation Site Mutants

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Generation and Characterization of Dengue Virus NS1 N-Linked Glycosylation Site Mutants
นักวิจัย : ศันสนีย์ น้อยสคราญ , Sansanee Noisakran
คำค้น : Biological sciences , Clinical medicine , Dengue viruses , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ , โปรตีน NS1 , ไข้เลือดออก , ไวรัสเด็งกี่
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/256
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เชื้อไวรัสเด็งกี่ก่อให้เกิดโรคในคนโดยมียุงเป็นพาหะและเป็นสาเหตุของโรคไข้ เด็งกี่ (DF) ไข้เลือดออก (DHF) และไข้เลือดออกที่มีภาวะช็อคร่วมด้วย (DSS) พยาธิกำเนิดของโรค DHF/DSS ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีหลักฐานเชื่อว่าโปรตีนที่ไม่เป็นส่วนโครงสร้างของตัวไวรัส (NS1) มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อโรค NS1 เป็นไกลโคโปรตีนที่พบได้หลายรูปแบบในเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสเด็งกี่และมีส่วน เกี่ยวข้องในการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสและการตอบสนองในภูมิคุ้มกันของเซลล์ เจ้าบ้าน ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์ที่จะศึกษาถึงบทบาทของการเติมน้ำตาลของ โปรตีน NS1 ที่มีต่อกระบวนการสร้างและขนส่งของโปรตีนตัวนี้และการเพิ่มจำนวนของไวรัสใน เซลล์เจ้าบ้านที่แตกต่างกันโดยการทำ Site- directed mutagenesis ที่ตำแหน่งแรก (N130) ตำแหน่งที่สอง (N207) หรือทั้งสองตำแหน่งที่มีการเติมน้ำตาลของโปรตีน NS1 ใน full-length infectious clone ของไวรัสเดงกี่ ซีโรทัยป์ 2 สายพันธุ์ 16681 หลังจากนั้น mutant clone ทั้งสามตัวจะถูกทำ In vitro transcription และ transfection ในเซลล์ยุง C6/36 และเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม Vero โดยเทียบกับ clone ต้นแบบ (parent virus) ผลที่ได้พบว่าสามารถตรวจพบไวรัสเด็งกี่ต้นแบบและไวรัสเด็งกี่ที่ถูก mutate ที่ตำแหน่งแรก (N130A) หรือตำแหน่งที่สอง (N207A) ซึ่งที่มีลำดับนิวคลีโอไทด์ของ NS1 ถูกต้องตามที่คาดหวังหลังจากการทำ transfection ในเซลล์ทั้งสองชนิด และพบว่ามีการเกิด missense mutation ของ NS1 เพิ่มขึ้นที่ตำแหน่ง G118S M88K หรือ K10Q ในไวรัสเด็งกี่ที่ถูก mutate ทั้ง N130A และ N207A ที่ได้มาจากเซลล์ C6/36 (ให้ชื่อว่าNS1-N130A-N207A* และ NS1-N130A-N207A**) หรือจากเซลล์ Vero (ให้ชื่อว่า NS1-N130A-N207A***) ตามลำดับ ในขณะที่ไวรัสเด็งกี่ NS1-N130A มีการแสดงออกของระดับไวรัสแอนติเจนและการเพิ่มจำนวนของไวรัสในแต่ละช่วงเวลา ที่เหมือนกันทั้งในเซลล์ C6/36 และเซลล์ Vero เมื่อเทียบกับไวรัสต้นแบบ รูปแบบของ delayed kinetics จะพบได้ใน ไวรัส NS1-N207A และ NS1-N130A-N207A** และไวรัส NS1-N130-N207A* และ NS1-N130A-N207A*** (ในระดับที่มากกว่า) การวิเคราะห์โปรตีน NS1 โดยการใช้เอ็นไซม์ที่สามารถตัดน้ำตาลได้ พบรูปแบบของการเติมน้ำตาลที่แตกต่างกันระหว่างเซลล์สองชนิดที่ใช้แต่ไม่พบ ว่ามีการเติมน้ำตาลกลับคืนในตำแหน่งที่ mutate ไปของโปรตีน NS1 โปรตีนมิวแตนท์ทั้งหมดนี้ยังสามารถพบได้บนผิวเซลล์และถูกปล่อยออกมาจากเซลล์ ที่ติดเชื้อไวรัสในระดับที่แตกต่างกัน แต่โปรตีน NS1 ที่ขาดการเติมน้ำตาลในตำแหน่งที่สองหรือในทั้งสองตำแหน่งมีแนวโน้มที่จะอยู่ กันอย่างหนาแน่นรอบๆนิวเคลียส ผลการทดลองที่ได้แสดงถึงอิทธิพลที่เหนือกว่าของตำแหน่งที่สองของการเติม น้ำตาลในโปรตีน NS1 ที่มีต่อการจัดรูปร่างและการขนส่งโปรตีนอย่างถูกต้องเหมาะสม และที่มีต่อการเพิ่มจำนวนของไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพในเซลล์เจ้าบ้านที่แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
ศันสนีย์ น้อยสคราญ , Sansanee Noisakran . (2549). Generation and Characterization of Dengue Virus NS1 N-Linked Glycosylation Site Mutants.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศันสนีย์ น้อยสคราญ , Sansanee Noisakran . 2549. "Generation and Characterization of Dengue Virus NS1 N-Linked Glycosylation Site Mutants".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศันสนีย์ น้อยสคราญ , Sansanee Noisakran . "Generation and Characterization of Dengue Virus NS1 N-Linked Glycosylation Site Mutants."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
ศันสนีย์ น้อยสคราญ , Sansanee Noisakran . Generation and Characterization of Dengue Virus NS1 N-Linked Glycosylation Site Mutants. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.