ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องแช่แข็งผักแบบไครโอจินิกส์ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เหลว

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องแช่แข็งผักแบบไครโอจินิกส์ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เหลว
นักวิจัย : ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร , ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา , Thanakorn Wongwuttanasatian , Tawatchai Jaruwongwittaya
คำค้น : Base metal and by-products , Cryogencis vegetable freezer , Engineering and technology , Liquid carbon-dioxide , Materials engineering , การแช่แข็งผักแบบไครโอจินิกส์ , คาร์บอนไดออกไซด์เหลว , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เครื่องแช่แข็งผักแบบไครโอจินิกส์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1141
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การแช่แข็งผักแบบไครโอจินิกส์ด้วย คาร์บอนไดออกไซด์เหลว เป็นวิธีการแช่แข็งโดยการฉีดคาร์บอนไดออกไซด์เหลวลงบนผลิตภัณฑ์ให้เกิดการ แข็งตัวอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยคุณสมบัติของคาร์บอนไดออกไซด์เหลวที่มีอุณหภูมิจุดเดือด -78?C การวิจัยนี้เป็นการออกแบบและสร้างเครื่องแช่แข็งผักแบบไครโอจินิกส์ด้วย คาร์บอนไดออกไซด์เหลว โดยห้องแช่แข็งมีลักษณะเป็นอุโมงค์ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม กว้าง 0.5 เมตร สูง 0.45 เมตร และยาว 1.2 เมตร และหุ้มฉนวนด้วยโฟมหนา 0.1 เมตร ผักที่เลือกทดสอบคือข้าวโพดฝักอ่อนจะถูกลำเลียงเข้าห้องแช่แข็งด้วยสายพาน ลำเลียงแบบตาข่ายอย่างต่อเนื่อง คาร์บอนไดออกไซด์เหลวจะถูกฉีดด้วยหัวฉีดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มิลลิเมตร จำนวน 4 หัว สูงจากข้าวโพดฝักอ่อน 0.12 เมตร จากการทดสอบเครื่องแช่แข็งผักแบบไครโอจินิกส์ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เหลวนี้จะ สามารถลดอุณหภูมิของข้าวโพด ฝักอ่อนให้มีอุณหภูมิ -18?C หรือต่ำกว่า ในเวลาที่รวดเร็ว และที่อุณหภูมิดังกล่าวนี้ทำให้จุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายไม่สามารถ เจริญเติบโตได้ การแช่แข็งแบบนี้จัดว่าเป็นการแช่แข็งแบบเร็ว ซึ่งจะทำให้คุณลักษณะของผักมีการเปลี่ยนแปลงน้อยเมื่อเทียบกับการแช่แข็งแบบ ช้า สำหรับเวลาที่ใช้ในการแช่แข็งจะคำนวณจากสมการของ Plank และจะทดสอบว่าสมการสำหรับคำนวณหาเวลาที่ใช้ในการแช่แข็งของ Plank สามารถนำมาใช้ในการทำนายเวลาที่ใช้ในการแช่แข็งข้าวโพดฝักอ่อนได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามการศึกษานี้อยู่ในขั้นเริ่มต้นเพื่อออกแบบและสร้างเครื่องต้น แบบ และต้องการการศึกษาและพัฒนาระบบการฉีดรวมถึงหัวฉีดเพื่อควบคุมให้มีการฉีด พ่นคาร์บอนไดออกไซด์เหลวในปริมาณที่เหมาะสม เท่าที่ผลิตภัณฑ์ต้องการใช้ในการลดอุณหภูมิให้ได้ -18?C เพื่อลดการสูญเสีย Cryogenic freezing by liquid carbon-dioxide (CO2) is a freezing method in which liquid CO2 (Boiling point = -78.5 ๐C at 1 atm) is sprayed on a product and is able to freeze the product in a short time. This research is to design and construct a freezer using cryogenic process. The tunnel was a 0.5 m X 0.45 m rectangular duct, and 1.2 m in length and insulated by foam-like material of 0.1 m thickness. Baby corns used as a frozen product, were fed continuously by mesh conveyer and laid evenly on the floor in one slab without overlapping. Liquid CO2 was sprayed over the baby corns from four nozzles above them at 0.12 m in height. The nozzles have 1 mm in diameter. In a short time, this cryogenic freezer could reduce the baby corn’s temperature less or equal to -18๐C at which microorganism could not grow under this condition. In general, a quick freezing method will change the characteristics of the product less than slow freezing method. The freezing times will be calculated by Plank’s equation and will be tested to confirm its accuracy. This study is, however, in an initial state of development and further study may be required for developing of the spraying system and nozzles to supply suitable amount of liquid CO2 to the products and thus reducing the CO2 losses.

บรรณานุกรม :
ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร , ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา , Thanakorn Wongwuttanasatian , Tawatchai Jaruwongwittaya . (2549). เครื่องแช่แข็งผักแบบไครโอจินิกส์ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เหลว.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร , ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา , Thanakorn Wongwuttanasatian , Tawatchai Jaruwongwittaya . 2549. "เครื่องแช่แข็งผักแบบไครโอจินิกส์ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เหลว".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร , ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา , Thanakorn Wongwuttanasatian , Tawatchai Jaruwongwittaya . "เครื่องแช่แข็งผักแบบไครโอจินิกส์ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เหลว."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร , ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา , Thanakorn Wongwuttanasatian , Tawatchai Jaruwongwittaya . เครื่องแช่แข็งผักแบบไครโอจินิกส์ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เหลว. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.