ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาต้นแบบระบบส่งผ่านสัญญาณเสียงคุณภาพไฮไฟแบบไร้สายด้วยเทคนิคสเปกตรัมแผ่แบบ DSSS

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาต้นแบบระบบส่งผ่านสัญญาณเสียงคุณภาพไฮไฟแบบไร้สายด้วยเทคนิคสเปกตรัมแผ่แบบ DSSS
นักวิจัย : มงคล รักษาพัชรวงศ์ , อารารี จิระพรอนันต์ , วัชรี วีรคเชนทร์ , ศิริชัย แซ่หว่อง , เอกพล หิรัญยเอกภาพ , นิพนธ์ พิมพ์พืช , ศันสนีย์ เนติโรจนกุล , Mongkol Raksapatcharawong , Araree Jirapornanan , Watcharee Veerakachen , Sirichai Saewong , Aekapol Hirunyaaekapap , Nipon Pimpuch , Sansanee Netirojjanakul
คำค้น : Audio coding , Audio quality , Electric currents , Electrical and electronic engineering , Engineering and technology , Field programmable gate arrays , Wavelet packet transform , Wireless communication , การแปลงเวฟเล็ตแพ็กเก็ต , คุณภาพเสียง , ต้นแบบทางวิศวกรรม , รหัสสัญญาณเสียง , ระบบสื่อสารไร้สาย , ระบบเสียงไฮไฟ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อุปกรณ์ลอจิกแบบโปรแกรมได้ , เทคนิคสเปกตรัมแผ่
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/208
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้เป็นการดำเนินการระยะที่ 2 เพื่อจัดสร้างต้นแบบทางวิศวกรรม (engineering prototype) ของระบบส่งผ่านสัญญาณเสียงคุณภาพไฮไฟแบบไร้สายด้วยเทคนิคสเปกตรัมแผ่แบบ DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) โดยสามารถรองรับได้ถึง 8 ช่องสัญญาณเสียง ที่อัตราชิป 4.096Mcps และอัตราการเข้ารหัสช่องสัญญาณที่ 1/2 โดยจากผลการวิจัยในระยะที่ 1 ทำให้ประเมินได้ว่าการพัฒนาระบบดังกล่าวมีความเป็นไปได้เชิงวิศวกรรม ซึ่งสามารถใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน และยังสามารถพัฒนาส่วนเข้ารหัสสัญญาณเสียงคุณภาพไฮไฟได้ขึ้นเองอีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการพัฒนาในระยะที่ 2 ต่อไปเพื่อให้ได้ต้นแบบทางวิศวกรรม โดยการจัดสร้างบล็อกการทำงานต่างๆ ขึ้นด้วยฮาร์ดแวร์ของชิป FPGA (ด้วยภาษา VHDL) ทั้งนี้เพื่อทดสอบการทำงานในสภาวะที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น (เช่น รองรับหลายผู้ใช้ แปรเปลี่ยนเทคนิคการเข้ารหัสช่องสัญญาณที่ซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงการเข้าจังหวะสัญญาณคลื่นพาห์ ข้อมูลชิป และเฟรมข้อมูล เพื่อสามารถศึกษาผลกระทบของปัจจัยข้างต้นที่มีต่อสมรรถนะรวมของระบบ กล่าวคืออัตราบิตผิดพลาด และคุณภาพของสัญญาณเสียงภายหลังการถอดรหัส เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถจำลองแบบด้วยซอฟต์แวร์ได้ยาก ขาดความแม่นยำ และใช้เวลานานจนไม่สามารถยอมรับได้) ซึ่งการจัดสร้างต้นแบบทางวิศวกรรมในระยะที่ 2 นี้สามารถจัดทำได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี FPGA และยังสามารถปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์เพื่อจำลองสถานการณ์ต่างๆ ได้ค่อนข้างง่าย โดยใช้เวลาดำเนินการไม่มากนัก จึงนับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และเป็นแนวทางที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน เป็นการสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและมีระเบียบ ผลที่ได้จากการพัฒนาต้นแบบเชิงวิศวกรรมนี้ จะถูกนำไปสรุปเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบต้นแบบเชิงพาณิชย์ (production model) ในขั้นต่อไป เช่น การพัฒนาเป็นชิปเฉพาะกิจ เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงาน ปรับปรุงสมรรถนะให้ดียิ่งขึ้น และลดขนาดของระบบโดยรวม ทำให้สามารถพัฒนาต่อไปเป็นต้นแบบการผลิตเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล หรือการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อรองรับการส่งผ่านข้อมูลดิจิตอล หรือการพัฒนาต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการสื่อสารระยะใกล้ เป็นต้น

บรรณานุกรม :
มงคล รักษาพัชรวงศ์ , อารารี จิระพรอนันต์ , วัชรี วีรคเชนทร์ , ศิริชัย แซ่หว่อง , เอกพล หิรัญยเอกภาพ , นิพนธ์ พิมพ์พืช , ศันสนีย์ เนติโรจนกุล , Mongkol Raksapatcharawong , Araree Jirapornanan , Watcharee Veerakachen , Sirichai Saewong , Aekapol Hirunyaaekapap , Nipon Pimpuch , Sansanee Netirojjanakul . (2552). การพัฒนาต้นแบบระบบส่งผ่านสัญญาณเสียงคุณภาพไฮไฟแบบไร้สายด้วยเทคนิคสเปกตรัมแผ่แบบ DSSS.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
มงคล รักษาพัชรวงศ์ , อารารี จิระพรอนันต์ , วัชรี วีรคเชนทร์ , ศิริชัย แซ่หว่อง , เอกพล หิรัญยเอกภาพ , นิพนธ์ พิมพ์พืช , ศันสนีย์ เนติโรจนกุล , Mongkol Raksapatcharawong , Araree Jirapornanan , Watcharee Veerakachen , Sirichai Saewong , Aekapol Hirunyaaekapap , Nipon Pimpuch , Sansanee Netirojjanakul . 2552. "การพัฒนาต้นแบบระบบส่งผ่านสัญญาณเสียงคุณภาพไฮไฟแบบไร้สายด้วยเทคนิคสเปกตรัมแผ่แบบ DSSS".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
มงคล รักษาพัชรวงศ์ , อารารี จิระพรอนันต์ , วัชรี วีรคเชนทร์ , ศิริชัย แซ่หว่อง , เอกพล หิรัญยเอกภาพ , นิพนธ์ พิมพ์พืช , ศันสนีย์ เนติโรจนกุล , Mongkol Raksapatcharawong , Araree Jirapornanan , Watcharee Veerakachen , Sirichai Saewong , Aekapol Hirunyaaekapap , Nipon Pimpuch , Sansanee Netirojjanakul . "การพัฒนาต้นแบบระบบส่งผ่านสัญญาณเสียงคุณภาพไฮไฟแบบไร้สายด้วยเทคนิคสเปกตรัมแผ่แบบ DSSS."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
มงคล รักษาพัชรวงศ์ , อารารี จิระพรอนันต์ , วัชรี วีรคเชนทร์ , ศิริชัย แซ่หว่อง , เอกพล หิรัญยเอกภาพ , นิพนธ์ พิมพ์พืช , ศันสนีย์ เนติโรจนกุล , Mongkol Raksapatcharawong , Araree Jirapornanan , Watcharee Veerakachen , Sirichai Saewong , Aekapol Hirunyaaekapap , Nipon Pimpuch , Sansanee Netirojjanakul . การพัฒนาต้นแบบระบบส่งผ่านสัญญาณเสียงคุณภาพไฮไฟแบบไร้สายด้วยเทคนิคสเปกตรัมแผ่แบบ DSSS. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.