ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

RYP GH monitor and control system

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : RYP GH monitor and control system
นักวิจัย : คงพันธุ์ รุ่งประทีปถาวร , ราชพร เขียนประสิทธิ์ , เสกสรรค์ ศาสตร์สถิต , อนุชิต ลีลายุทธ์โท , สมหมาย โชครุ่ง , สุพัตรา มานะไตรนนท์ , ธนิกา ดวงธนู , ประชุมพงษ์ แดงสกุล , จักรภพ อินถา , Khongpan Rungprateepthaworn , Rachaporn Keinprasit , Seksun Sartsatit , Anuchit Leelayuttho
คำค้น : Agricultural engineering , Embedded computer systems , Engineering and technology , Greenhouse plants , บรรยากาศ , ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , โครงการหลวง , โรงเรือน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/193
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้เป็นการจัดทำอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพบรรยากาศในโรงเรือนและระบบควบคุมสภาพบรรยากาศด้วยการใช้การพ่นละอองน้ำ เพื่อใช้ในงานศึกษาวิจัยโรงเรือนในพื้นที่สูงของโครงการหลวง โดยยกระดับการผลิตพืชผัก ด้วยการบูรณาการความรู้ด้านเกษตรและวิศวกรรม ทั้งนี้อุปกรณ์ที่จัดทำขึ้นจะอาศัยฐานความรู้เทคโนโลยีภายในศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติที่มีมาก่อนจากการพัฒนาสถานีวัดอากาศระบบตรวจวัดและควบคุมสภาพบรรยากาศ

บรรณานุกรม :