ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวัสดุเอ็ม ซี เอ็ม 41 สังเคราะห์จากแกลบเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับสารประกอบชนิดไม่มีขั้ว

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวัสดุเอ็ม ซี เอ็ม 41 สังเคราะห์จากแกลบเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับสารประกอบชนิดไม่มีขั้ว
นักวิจัย : สิริลักษณ์ เจียรากร , Siriluk Chiarakorn
คำค้น : Absorption , Agricultural wastes , Chemical science , Nanoabsorbant, nanofilter and nanocatalyst , Nanoparticles , Rice hulls , การดูดซับ , ของเสียทางการเกษตร , ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , อนุภาคนาโน , เอ็มซีเอ็ม-41 , แกลบ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/190
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันงานวิเคราะห์และบำบัดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมด้วยวัสดุดูดซับมีค่าใช้ จ่ายสูง ต้นทุนส่วนใหญ่มาจากวัสดุดูดซับและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ จากงานวิจัยก่อนหน้าทีมวิจัยได้ประสบความสำเร็จในการสังเคราะห์วัสดุนาโน MCM-41 จากแกลบซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ซึ่งนอกจากจะเป็นการนำของเสียทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วยังเป็น การเพิ่มมูลค่าให้แก่ของเสีย วัสดุ MCM-41 มีโครงสร้างเป็น SiO2 มีขนาดของรูพรุนประมาณ 3 นาโนเมตร มีพื้นที่ผิวสูง ทนความร้อนได้ดี เหมาะสำหรับใช้เป็นวัสดุดูดซับ จากการทดลองดูดซับสารระเหยอินทรีย์พบว่ามีปริมาณการดูดซับต่ำโดยเฉพาะอย่าง ยิ่งในสภาวะที่มีความชื้น เนื่องจากเกิดการแข่งขันในการดูดซับของน้ำและสารอินทรีย์ ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวัสดุ MCM-41 ที่สังเคราะห์จากแกลบให้มีความเหมาะสมในการใช้เป็นวัสดุดูดซับสารระเหย อินทรีย์ โดยการปรับปรุงผิวสมบัติของวัสดุ MCM-41 เพื่อลดความมีขั้วบนผิวด้วยวิธี In situ grafting ซึ่งเป็นวิธีการปรับปรุงผิวของวัสดุในขั้นตอนการสังเคราะห์ โดยมีสารตั้งต้นเป็นสารในกลุ่ม organoalkoxysilane ซึ่งจะถูกเติมลงไปในระหว่างขั้นตอนการสังเคราะห์วัสดุ MCM-41 ข้อดีของวิธีนี้คือ มีประสิทธิภาพสูงในการลดความมีขั้วบนผิวของ MCM-41 แต่มีข้อเสียคือ อาจทำให้ความเป็นผลึกของวัสดุ MCM-41 ลดลง ปัจจัยที่ต้องการศึกษา ได้แก่ อัตราส่วนและสภาวะในการทำปฏิกิริยาที่เหมาะสม และประสิทธิภาพการดูดซับน้ำและสารระเหยอินทรีย์ของวัสดุ MCM-41 ภายหลังการปรับผิวสมบัติเปรียบเทียบกับวัสดุดูดซับทางการค้า

บรรณานุกรม :
สิริลักษณ์ เจียรากร , Siriluk Chiarakorn . (2552). การพัฒนาวัสดุเอ็ม ซี เอ็ม 41 สังเคราะห์จากแกลบเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับสารประกอบชนิดไม่มีขั้ว.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สิริลักษณ์ เจียรากร , Siriluk Chiarakorn . 2552. "การพัฒนาวัสดุเอ็ม ซี เอ็ม 41 สังเคราะห์จากแกลบเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับสารประกอบชนิดไม่มีขั้ว".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สิริลักษณ์ เจียรากร , Siriluk Chiarakorn . "การพัฒนาวัสดุเอ็ม ซี เอ็ม 41 สังเคราะห์จากแกลบเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับสารประกอบชนิดไม่มีขั้ว."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
สิริลักษณ์ เจียรากร , Siriluk Chiarakorn . การพัฒนาวัสดุเอ็ม ซี เอ็ม 41 สังเคราะห์จากแกลบเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับสารประกอบชนิดไม่มีขั้ว. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.