ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำลองกระบวนการเปลี่ยนแปลงบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ระยะที่ 1 : ผลกระทบจากการเพิ่มระดับน้ำทะเล การรุกล้ำของคลื่นทะเล และน้ำท่วมตามแนวชายฝั่ง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำลองกระบวนการเปลี่ยนแปลงบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ระยะที่ 1 : ผลกระทบจากการเพิ่มระดับน้ำทะเล การรุกล้ำของคลื่นทะเล และน้ำท่วมตามแนวชายฝั่ง
นักวิจัย : ศรเทพ วรรณรัตน์ , นัยนา สหเวชชภัณฑ์ , เอกสิทธิ์ กิจสิพงษ์ , สงกรานต์ ศิริเดชาชัย , เชรษฐา รัตนพันธ์ , ศุภกิจ พฤกษอรุณ , สุริยะ อุรุเอกโอฬาร , ศิโรจน์ ศิริทรัพย์ , สายฝน ทมกระโทก , พิทักษ์ แท่นแก้ว , คำรณ อรุณเรื่อ , Sornthep Vannarat , Naiyana Sahavechaphan , Ekasit Kijsipongse
คำค้น : Artificial Intelligence and signal and image processing , Coast changes , Coastal flooding , Coastal simulation , Hydrodynamics , Information, computing and communication sciences , Shore protection , Simulation and modeling , Storm surges , Thailand, Gulf of , การป้องกันชายฝั่ง (ชลศาสตร์) , การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง , คลื่นพายุหมุน , ชายฝั่ง , น้ำทะเล , น้ำท่วม , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อุทกพลศาสตร์ , อ่าวไทย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/145
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันนี้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งได้มีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจากผลการรายงานของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง (www.dmr.go.th) ได้สรุปว่า พื้นที่มากกว่า 300 กิโลเมตร ตามแนวชายฝั่งได้ประสบปัญหาการกัดเซาะตามแนวชายฝั่ง ซึ่งบริเวณที่รุนแรงที่สุดได้มีอัตราการกัดเซาะเป็นระยะมากกว่า 5 เมตรต่อปี การกัดเซาะนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายฝั่ง ซึ่งมีมากถึงประมาณ 12 ล้านคน นอกจากนี้ยังมีผลทางตรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และส่งผลทางอ้อมต่อปัญหาสังคมอีกด้วย ทางหน่วยงานราชการได้มีการรับมือ/จัดการกับปัญหานี้โดยใช้วิธีการแบบ Hard Engineering เช่น การสร้าง Groin แต่อย่างไรก็ตาม วิธีดังกล่าวยังไม่ได้ผลที่คุ้มค่ากับการลงทุนมากนัก เนื่องจากวิธีดังกล่าวถึงแม้ว่าจะสามารถแก้ปัญหา ณ จุดที่วาง Groin ได้บ้างนั้น แต่กลับไปสร้างปัญหาหนักที่บริเวณอื่น ซึ่งส่วนใหญ่นั้นมีผลจากการไม่เข้าใจ หรือไม่ทราบกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งบริเวณนั้นๆ อย่างแท้จริง โดยเฉพาะกระบวนการเคลื่อนย้ายตะกอนและผลกระทบจากคลื่นและน้ำขึ้นน้ำลง ณ บริเวณนั้น นอกเหนือไปจากนี้ยังมีผลการศึกษาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้รายงานให้เห็นถึง ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนหลักๆที่รวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและ การรุกล้ำของคลื่นทะเลอันเกิดจากพายุที่อาจจะมีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น อันส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจแนวชายฝั่ง เป็นผลทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชายฝั่งมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปอีก วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เน้นไปที่การศึกษาผลกระทบต่อชายฝั่งอันเนื่องจากภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะผล กระทบที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล และรวมไปถึงผลกระทบอันเนื่องมาจากการรุกล้ำของคลื่นทะเลอันเกิดจากพายุที่ เกิดขึ้นตามแนวชายฝั่งที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม ซึ่งผลการศึกษาที่ได้นอกเหนือจากที่เป็นองค์ความรู้ใหม่แล้ว ยังสามารถช่วยให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชายฝั่ง สามารถวางแผนในการจัดการกับปัญหาหรือในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

บรรณานุกรม :
ศรเทพ วรรณรัตน์ , นัยนา สหเวชชภัณฑ์ , เอกสิทธิ์ กิจสิพงษ์ , สงกรานต์ ศิริเดชาชัย , เชรษฐา รัตนพันธ์ , ศุภกิจ พฤกษอรุณ , สุริยะ อุรุเอกโอฬาร , ศิโรจน์ ศิริทรัพย์ , สายฝน ทมกระโทก , พิทักษ์ แท่นแก้ว , คำรณ อรุณเรื่อ , Sornthep Vannarat , Naiyana Sahavechaphan , Ekasit Kijsipongse . (2552). การจำลองกระบวนการเปลี่ยนแปลงบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ระยะที่ 1 : ผลกระทบจากการเพิ่มระดับน้ำทะเล การรุกล้ำของคลื่นทะเล และน้ำท่วมตามแนวชายฝั่ง.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศรเทพ วรรณรัตน์ , นัยนา สหเวชชภัณฑ์ , เอกสิทธิ์ กิจสิพงษ์ , สงกรานต์ ศิริเดชาชัย , เชรษฐา รัตนพันธ์ , ศุภกิจ พฤกษอรุณ , สุริยะ อุรุเอกโอฬาร , ศิโรจน์ ศิริทรัพย์ , สายฝน ทมกระโทก , พิทักษ์ แท่นแก้ว , คำรณ อรุณเรื่อ , Sornthep Vannarat , Naiyana Sahavechaphan , Ekasit Kijsipongse . 2552. "การจำลองกระบวนการเปลี่ยนแปลงบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ระยะที่ 1 : ผลกระทบจากการเพิ่มระดับน้ำทะเล การรุกล้ำของคลื่นทะเล และน้ำท่วมตามแนวชายฝั่ง".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศรเทพ วรรณรัตน์ , นัยนา สหเวชชภัณฑ์ , เอกสิทธิ์ กิจสิพงษ์ , สงกรานต์ ศิริเดชาชัย , เชรษฐา รัตนพันธ์ , ศุภกิจ พฤกษอรุณ , สุริยะ อุรุเอกโอฬาร , ศิโรจน์ ศิริทรัพย์ , สายฝน ทมกระโทก , พิทักษ์ แท่นแก้ว , คำรณ อรุณเรื่อ , Sornthep Vannarat , Naiyana Sahavechaphan , Ekasit Kijsipongse . "การจำลองกระบวนการเปลี่ยนแปลงบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ระยะที่ 1 : ผลกระทบจากการเพิ่มระดับน้ำทะเล การรุกล้ำของคลื่นทะเล และน้ำท่วมตามแนวชายฝั่ง."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
ศรเทพ วรรณรัตน์ , นัยนา สหเวชชภัณฑ์ , เอกสิทธิ์ กิจสิพงษ์ , สงกรานต์ ศิริเดชาชัย , เชรษฐา รัตนพันธ์ , ศุภกิจ พฤกษอรุณ , สุริยะ อุรุเอกโอฬาร , ศิโรจน์ ศิริทรัพย์ , สายฝน ทมกระโทก , พิทักษ์ แท่นแก้ว , คำรณ อรุณเรื่อ , Sornthep Vannarat , Naiyana Sahavechaphan , Ekasit Kijsipongse . การจำลองกระบวนการเปลี่ยนแปลงบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ระยะที่ 1 : ผลกระทบจากการเพิ่มระดับน้ำทะเล การรุกล้ำของคลื่นทะเล และน้ำท่วมตามแนวชายฝั่ง. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.