ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Applications of 3D Scanner

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Applications of 3D Scanner
นักวิจัย : ธีระ ภัทราพรนันท์ , Teera Phatrapornnant
คำค้น : Artificial Intelligence and signal and image processing , Digital techniques , Image processing , Imaging systems , Information, computing and communication sciences , Scanners , Scanning systems , Three-dimensional imaging , การประมวลผลภาพ , ภาพสามมิติ , ระบบการสร้างภาพ , ระบบแสดงผลภาพสามมิติ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , สแกนเนอร์ , เทคนิคดิจิทัล
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/103
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ด้วยเทคโนโลยีการสแกนแบบสามมิติ ทำให้สามารถวัดขนาดสิ่งของวัตถุได้โดยไม่ต้องมีการสัมผัส สามารถวัดขนาดของวัตถุได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีความแม่นยำสูง สามารถนำมาประยุกต์กับงานได้หลากหลายประเภท เช่น งานด้านการแพทย์ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการวัดและวิเคราะห์ลักษณะรูปทรงแบบสามมิติของร่าง กายมนุษย์ สัตว์ หรือวัตถุต่างๆ อย่างละเอียด เป็นการเพิ่มความสะดวก และเพิ่มประสิทธิในการทำงานให้มากขึ้น โครงการนี้นำเสนอการพัฒนาเครื่องสแกนสามมิติ เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับงานวัดขนาดรูปร่างเท้า และงานวัดขนาดรูปร่างของกระบือ โดยใช้หลักการการวัดระยะทางด้วยภาพ ซึ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาตัวเครื่องให้มีราคาประหยัด เพื่อให้เกิดความแพร่หลายในการนำเครื่องสแกนร่างกายแบบสามมิติไปใช้ในงานได้ มากขึ้น รวมทั้งเป็นการศึกษาทดลองใช้งานจริงในภาคสนาม และนำประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาสร้างเครื่องสแกนเนอร์สามมิติสำหรับงาน ประยุกต์แบบอื่นๆ อีกต่อไปในอนาคต

บรรณานุกรม :
ธีระ ภัทราพรนันท์ , Teera Phatrapornnant . (2553). Applications of 3D Scanner.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธีระ ภัทราพรนันท์ , Teera Phatrapornnant . 2553. "Applications of 3D Scanner".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธีระ ภัทราพรนันท์ , Teera Phatrapornnant . "Applications of 3D Scanner."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
ธีระ ภัทราพรนันท์ , Teera Phatrapornnant . Applications of 3D Scanner. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.