ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรึงเพพไทด์นิวคลีอิกแอซิดบนพื้นผิวของแข็งเพื่อใช้ในการตรวจลำดับเบสของสารพันธุกรรม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรึงเพพไทด์นิวคลีอิกแอซิดบนพื้นผิวของแข็งเพื่อใช้ในการตรวจลำดับเบสของสารพันธุกรรม
นักวิจัย : ธีรยุทธ วิไลวัลย์ , Tirayut Vilaivan
คำค้น : Chemical science , Nanoabsorbant, nanofilter and nanocatalyst , นิวคลีอิกแอซิด , ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , อิเล็กโตรโฟรีซิส , เปปไทด์นิวคลีอิกแอซิด
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/67
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจลำดับเบสของสาร พันธุกรรมจากเพพไทด์นิวคลีอิกแอซิด (พีเอ็นเอ) ชนิดใหม่ที่ทางคณะผู้วิจัยได้พัฒนาวิธีการสังเคราะห์ขึ้นมาเอง ซึ่งพีเอ็นเอดังกล่าวแสดงสมบัติการจับยึดบางประการที่ดีกว่าดีเอ็นเอและพี เอ็นเอที่มีจำหน่ายในปัจจุบันทั้งในแง่ความแข็งแรงของอันตรกิริยาและความ จำเพาะเจาะจงของการจับยึด มันจึงมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นเครื่องมือตรวจลำดับเบสของสารพันธุกรรม งานวิจัยจะเกี่ยวข้องกับขั้นตอนหลัก 2 ขั้นตอน คือ การตรึงพีเอ็นเอบนพื้นผิวของสับสเตรตและการศึกษาความจำเพาะเจาะจงในการจับ ยึดของพีเอ็นเอที่ตรึงบนสับสเตรตกับสารพันธุกรรม โดยใช้เทคนิคที่ไม่ต้องอาศัยการติดฉลาก ได้แก่ piezoelectric quartz crystal microbalance และ surface plasmon resonance เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุปกรณ์ ต้นแบบสำหรับการตรวจลำดับเบสของสารพันธุกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง ผู้วิจัยคาดว่าหากสามารถผลิตอุปกรณ์สำหรับการตรวจลำดับเบสทางพันธุกรรมได้ใน ราคาต้นทุนต่ำและมีวิธีการใช้ที่ไม่ยุ่งยาก อาจจะสามารถนำมาทดแทนเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซิสที่กินเวลานานและสิ้นเปลืองรีเอ เจนต์ หรือเทคโนโลยีดีเอ็นเอชิปที่ยังมีข้อจำกัดมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะต้อง มีการติดฉลากดีเอ็นเอตัวอย่างด้วยสารเรืองแสง อีกทั้งยังมีราคาแพงมากได้ในที่สุด นับเป็นการแสดงให้เห็นว่างานวิจัยพื้นฐานที่คิดค้นขึ้นโดยนักวิจัยไทยสามารถ พัฒนาไปเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์ได้จริง งานวิจัยนี้ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศทั้งในทางตรงคือ สามารถนำองค์ความรู้ใหม่ที่ได้ไปตีพิมพ์และ/หรือจดสิทธิบัตร ในขณะที่อุปกรณ์ตรวจวัดลำดับเบสทางสารพันธุกรรมมีมูลค่าสูงในเชิงพาณิชย์ ส่วนในทางอ้อมคือ งานวิจัยช่วยในการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนาโนเทคโนโลยี และในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันระดับโลกทางด้านงาน วิจัยที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยี

บรรณานุกรม :
ธีรยุทธ วิไลวัลย์ , Tirayut Vilaivan . (2552). การตรึงเพพไทด์นิวคลีอิกแอซิดบนพื้นผิวของแข็งเพื่อใช้ในการตรวจลำดับเบสของสารพันธุกรรม.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธีรยุทธ วิไลวัลย์ , Tirayut Vilaivan . 2552. "การตรึงเพพไทด์นิวคลีอิกแอซิดบนพื้นผิวของแข็งเพื่อใช้ในการตรวจลำดับเบสของสารพันธุกรรม".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธีรยุทธ วิไลวัลย์ , Tirayut Vilaivan . "การตรึงเพพไทด์นิวคลีอิกแอซิดบนพื้นผิวของแข็งเพื่อใช้ในการตรวจลำดับเบสของสารพันธุกรรม."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
ธีรยุทธ วิไลวัลย์ , Tirayut Vilaivan . การตรึงเพพไทด์นิวคลีอิกแอซิดบนพื้นผิวของแข็งเพื่อใช้ในการตรวจลำดับเบสของสารพันธุกรรม. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.