ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตต้นแบบฝ่าเท้าเทียมเพื่อคนพิการไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตต้นแบบฝ่าเท้าเทียมเพื่อคนพิการไทย
นักวิจัย : วราวุธ ภัทโรพงศ์ , พงษ์ศักดิ์ ดุลยประพันธ์ , จินตมัย สุวรรณประทีป , ดารณี สุวพันธ์ , ปิยวิทย์ สรไชยเมธา , ยิ่งสุมาลย์ อาจองค์ , ธวัชชัย จันทร์สอาด , สายชล สมบูรณ์ , บุญเกิด สุวะไชย , โมริโอะ ยาดะ , วุฒิชัย ไทยเจริญ , รัศรินทร์ แผ่นทองธราพัฒน์ , Pongsak Dulyapraphan , Jintamai Suwanprateeb , Piyavit Sorachaimetha , Saichol Somboon , Woothichai Thaijaroen
คำค้น : Engineering and technology , Materials engineering , Polymers , Prosthetic foot , คนพิการ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เท้าเทียม
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/5200
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศว่าเป็นประเทศที่มีความก้าว หน้า ในการพัฒนา ดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการอย่างต่อเนื่อง มีการบริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การรักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพในโรงพยาบาล จนกระทั่งเข้ารับการฝึกด้านอาชีพ เพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ ซึ่งในการดูแล คนพิการเหล่านี้มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยคนพิการ และอุปกรณ์ต่างๆ หลายชนิด เท้าเทียมเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ต้องใช้ ในการทำขาเทียมให้กับคนพิการขาขาด ซึ่งคนพิการขาขาดเป็นส่วนหนึ่งของความพิการทางกาย หรือการเคลื่อนไหวที่พบได้มากที่สุด ในจำนวนความพิการ 5 ประเภท ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการ พ.ศ. 2534 เท้าเทียมที่มีใช้กับอยู่ในปัจจุบัน ประมาณการใช้ปีละ 10,000 ข้าง ส่วนมากต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีปัญหาที่พบหลายประการ ได้แก่ ภูมิอากาศในประเทศไทยที่มีลักษณะร้อนชื้น ทำให้เท้าเทียมที่นำเข้าเกิดเสื่อมสภาพได้ง่าย อีกทั้งขนบธรรมเนียมไทยเวลาเดินในบ้านมักจะถอดรองเท้า ในขณะที่เท้าเทียมที่ผลิตจากต่างประเทศต้องใช้กับรองเท้าที่มีส้นรองเท้า ทำให้เกิดความไม่สะดวก และขณะนี้กำลังจะมีการเปิดสอนหลักสูตรนักกายอุปกรณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่จะผลิตเครื่องช่วยคนพิการและขาเทียม ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้เท้าเทียม เพื่อการเรียนการสอนมากขึ้น รวมทั้งราคาของเท้าเทียมในปัจจุบัน มีราคาสูงขึ้น ทำให้ประเทศต้องเสียเงินตราออกนอกประเทศเป็นจำนวนมาก คาดว่าปีละประมาณ 20 ล้านบาท เพื่อนำเข้าเท้าเทียมเหล่านี้ จากปัญหาดังกล่าว ทางศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวง- สาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยให้การสนับสนุนเท้าเทียมดังกล่าว ปีละประมาณ 3,000 ข้าง ได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านนี้ เพื่อพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าทางการแพทย์ และเทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ก็จะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของ คนพิการ เป็นการลดการนำเข้าเท้าเทียมจากต่างประเทศ และพัฒนาเพื่อเชิงพาณิชย์ในอนาคต Recently, Thailand has revolution of rehabilitation for disabled persons. The disabled persons have rehabilitation program in hospital and vocational training until they are able to remain their normal life in their community. Some of them need assistive devices and many kind of prosthesis. Prosthetic feet are one component of lower limb prosthesis for amputees. The amputees are most of the physical and locomotive disabled persons. The physical and locomotive disability is the most important in five disability type according to the Rehabilitation of Disabled Person Act, B.E. 2534 The estimation of usage the prosthetic feet in Thailand is 10,000 in each year and have to be imported from other countries. One of the problems is that Thailand is in the tropical country so the prosthetic feet are declined. In Thai culture, people walk in their houses without shoes while the prosthetic feet from western country must ware with shoes. Sirindhorn National Medical Rehabilitation Centre together with Siriraj Hospital and Mahidol University have the prosthetic training in Prosthetist and Orthotist training programe. Indeed the prices of prosthetic feet are higher every year, Thai government spend budgets almost 20 million bath each year for the imported prosthetic feet. From these reason, Sirindhorn National Medical Rehabilitation Centre that provided 3,000 prosthetic feet in each year had to develop new technologies for disabled persons to improve the quality of their lives and to reduce the imported prosthetic feet. If these technologies are implemented to industrial productivity, Thailand potentially will export the prosthetic feet to the Southeast Asia countries.

บรรณานุกรม :