ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การขยายขนาดการเตรียมเเละการใช้ประโยชน์ของยางธรรมชาติ/เคลย์นาโนคอม โพสิท

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การขยายขนาดการเตรียมเเละการใช้ประโยชน์ของยางธรรมชาติ/เคลย์นาโนคอม โพสิท
นักวิจัย : วุฒิชัย ไทยเจริญ , Woothichai Thaijaroen
คำค้น : Clay , Engineering and technology , Latex , Materials engineering , Nanocomposites (Materials) , Polymers , Rubber , ยางธรรมชาติ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เคลย์นาโนคอมโพสิท
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/5203
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า สารนาโนคอมโพสิทระหว่างยางธรรมชาติกับเคลย์สามารถเตรียมได้จากน้ำยางโดยใช้ วิธีการระเหยน้ำออก จากการตรวจสอบโครงสร้างของเคลย์ซึ่งกระจายตัวอยู่ในยางธรรมชาติโดยใช้เทคนิค เอ็กซเรย์ดิฟเเฟรกชั่นเเบบมุมกว้าง พบว่า เมื่อใช้เคลย์ในปริมาณน้อย ไม่สามารถตรวจพบพีกที่เกิดจากการดิฟเเฟรกชั่นของชั้นซิลิเกตที่ซ้อนกันอย่าง เป็นระเบียบเลย ซึ่งหมายความว่าเคลย์สามารถกระจายตัวในยางธรรมชาติในรูปเเบบของชั้นซิลิเก ตเดี่ยวๆ จากการศึกษาสมบัติต่างๆ พบว่า ยางธรรมชาติ/เคลย์นาโนคอมโพสิทที่เตรียมได้มีสมบัติเชิงกายภาพ เชิงกล เเละเชิงพลวัต ที่ดีขึ้นเมิ่อเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติ เช่น มีความเเข็งเพิ่มขึ้น ความทนทานต่อเเรงดึงเพิ่มขึ้น โมดูลัสเพิ่มขึ้น ความทนทานต่อการฉีกขาดเพิ่มขึ้น การบวมตัวในน้ำมันลดลง ความต้านทานต่อการซึมผ่านของก๊าซลดลง เเละความทนทานต่อการเสื่อมสภาพดีขึ้น ทั้งนี้ยางธรรมชาติ/เคลย์นาโนคอมโพสิทยังคงรักษาสมบัติเฉพาะตัวของยาง ธรรมชาติไว้ได้ นั่นคือยังมีการกระเด้งตัวสูง เเละมีความร้อนสะสมต่ำ จากสมบัติต่างๆ ที่ดีขึ้นของยางธรรมชาติ/เคลย์นาโนคอมโพสิท ทำให้สามารถคาดได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางธรรมชาติ/เคลย์นาโนคอมโพสิทน่าจะมีคุณภาพเเละความทนทาน ต่อการใช้งานที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติเเบบเดิม ดังนั้นโครงการนี้จึงมีเป้าหมายที่จะทดลองขยายขนาดการเตรียมยาง ธรรมชาติ/เคลย์นาโนคอมโพสิทโดยวิธีการระเหยน้ำออก เพื่อที่จะใช้ยางธรรมชาติ/เคลย์นาโนคอมโพสิทที่ได้เป็นวัตถุดิบในการขึ้นรูป เป็นผลิตภัณฑ์ ในส่วนของการนำยางธรรมชาติ/เคลย์นาโนคอมโพสิทไปใช้ประโยชน์นั้น ในเบื้องต้นจะมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ยางที่ต้องอาศัยสมบัติการกักเก็บลมเป็น หลัก เช่น ผลิตภัณฑ์ทางการกีฬา ลูกบอล ลูกบาสเก็ตบอล เเละลูกวอลเล่ย์บอล เป็นต้น ทั้งนี้เพราะว่าการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสมบัติ ต้านทานต่อการซึมผ่านของก๊าซเเละการกระเด้งตัวกลับของยางค่อนข้างสูง อีกทั้งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจค่อนข้างมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการเปรียบเทียบสมบัติของผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติเเบบเดิมกับสมบัติ ของผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ/เคลย์นาโนคอมโพสิท จึงเลือกทำการศึกษาสมบัติของยางในของผลิตภัณฑ์ทางการกีฬาเช่น ลูกบอล ลูกบาสเก็ตบอล เเละลูกวอลเล่ย์บอล ซึ่งยางในเเบบเดิมใช้ยางบิวไทล์ผสมกับยางธรรมชาติ ดังนั้นในการทดลองนี้จะใช้ยางธรรมชาติ/เคลย์นาโนคอมโพสิทมาเเทนที่ยางธรรมชาติ โดยจะทำการศึกษาผลของการเปลี่ยนเเปลงสัดส่วนของยางบิวไทล์กับยาง ธรรมชาติ/เคลย์นาโนคอมโพสิทในสูตรยางในสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการกีฬาดังกล่าว From the preliminary study, it was found that natural rubber (NR)/clay nanocomposite could be prepared from NR latex via evaporation of water. The result from structural characterization of clay dispersed in the matrix of NR revealed that, when applying small amount of clay, there was no diffracted peak originated from the orderly stacked layers of clay. It means that clay could be dispersed in the matrix of NR in the single-layer form, exfoliated pattern. Many properties of the resulting nanocomposite were studied. They showed several improvements in physical, mechanical, and dynamic properties namely increased hardness, tensile strength, tear strength, tensile modulus, and storage modulus, decreased oil-swelling, decreased gas-permeability, and enhanced aging resistance when compared to the neat NR. Those improved properties of NR/clay nanocomposite can be obtained while it can still maintain unique properties of NR such as high resilience and low heat build-up. Based on such superior properties of NR/clay nanocomposite, it can be expected that products made from NR/clay nanocomposite will present better quality and durability than those made from traditional NR. Consequently, this project is primarily aimed at up-scaling the preparation of NR/clay nanocomposite by evaporation method and applying it to some pneumatic rubber products such as sporting rubber products : soccer ball, basket ball, and valley ball. Not only are their applications directly associated with gas-impermeability and resilience, but also those products are rather more value-added than other ordinary rubber products. Therefore, comparison between properties of traditional products and those of novel counterparts will be studied. In general, butyl rubber and NR are among major compositions for making bladder for sporting rubber products. So that, in this experiment, NR will be substituted by NR/clay nanocomposite. The effects resulted from ratio variation of both butyl and NR/clay nanocomposite on the properties of bladder will be investigated.

บรรณานุกรม :
วุฒิชัย ไทยเจริญ , Woothichai Thaijaroen . (2547). การขยายขนาดการเตรียมเเละการใช้ประโยชน์ของยางธรรมชาติ/เคลย์นาโนคอม โพสิท.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วุฒิชัย ไทยเจริญ , Woothichai Thaijaroen . 2547. "การขยายขนาดการเตรียมเเละการใช้ประโยชน์ของยางธรรมชาติ/เคลย์นาโนคอม โพสิท".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วุฒิชัย ไทยเจริญ , Woothichai Thaijaroen . "การขยายขนาดการเตรียมเเละการใช้ประโยชน์ของยางธรรมชาติ/เคลย์นาโนคอม โพสิท."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547. Print.
วุฒิชัย ไทยเจริญ , Woothichai Thaijaroen . การขยายขนาดการเตรียมเเละการใช้ประโยชน์ของยางธรรมชาติ/เคลย์นาโนคอม โพสิท. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2547.