ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาฟิล์มเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิจากอนุภาคนาโนของกรดไขมันไดอะเซทิลีน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาฟิล์มเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิจากอนุภาคนาโนของกรดไขมันไดอะเซทิลีน
นักวิจัย : มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ , Mongkol Sukwattanasinitt
คำค้น : Agricultural productivity , Chemical science , Food , Labels , Nanoabsorbant, nanofilter and nanocatalyst , Nanoparticles , Packaging , Plastics in agriculture , Thin films , กรดไขมันไดอะเซทิลีน , การบรรจุหีบห่อ , การเก็บและรักษา , การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร , ฉลาก , พลาสติกในการเกษตร , ฟิล์มบาง , ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , อนุภาคนาโน , อาหาร
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/5242
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กระแสโลกาภิวัฒน์และระบบเศรษฐกิจการค้าเสรีส่งผลกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับ ตัวเองอย่างรวดเร็วเพื่อแข่งขันในสนามการค้าโลก ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงดียังคงเป็นเป้าหมายสากลที่ทุกประเทศต้องการทำให้ สำเร็จเพื่อที่จะเป็นผู้นำในการแข่งขันนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารการควบคุมอุณหภูมิระหว่างการเก็บรักษา และการขนส่งจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภคเป็นปัจจัยสำคัญที่จะรักษาความสดใหม่ และป้องกันกระบวนการเน่าเสีย การติดฉลากที่สามารถแสดงให้ผู้บริโภคเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ถูกเก็บรักษาภายใต้ อุณหภูมิที่เหมาะสมหรือไม่ สามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าและมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ โครงการวิจัยนี้มุ่งที่จะใช้อนุภาคนาโนที่เปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมิสำหรับติด ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ โดยมีขอบเขตการวิจัยที่การออกแบบและผลิตฟิล์มที่มีอนุภาคนาโนที่เปลี่ยนสี เมื่อถึงอุณหภูมิที่กำหนดในช่วง 0-100 องศาเซลเซียส การใช้อนุภาคนาโนจะมีข้อได้เปรียบ 2 ประการ เหนือกว่าการใช้ผลึกขนาดไมโครเมตรที่เพิ่งมีการจดสิทธิบัตรในประเทศสหรัฐ อเมริกาเมื่อเร็วๆนี้ คือ 1. ความเข้มของสีต่อมวลของอนุภาคนาโนจะสูงมากซึ่งทำให้ผลิตฟิล์มได้พื้นที่มากจากปริมาณสารที่น้อยรวมทั้งสามารถผลิตฟิล์มบางมากโดยการจุ่มเคลือบได้ด้วย 2. ฟิล์มที่ใช้อนุภาคนาโนจะให้สีที่สม่ำเสมอเป็นเนื้อเดียว

บรรณานุกรม :
มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ , Mongkol Sukwattanasinitt . (2552). การพัฒนาฟิล์มเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิจากอนุภาคนาโนของกรดไขมันไดอะเซทิลีน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ , Mongkol Sukwattanasinitt . 2552. "การพัฒนาฟิล์มเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิจากอนุภาคนาโนของกรดไขมันไดอะเซทิลีน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ , Mongkol Sukwattanasinitt . "การพัฒนาฟิล์มเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิจากอนุภาคนาโนของกรดไขมันไดอะเซทิลีน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ , Mongkol Sukwattanasinitt . การพัฒนาฟิล์มเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิจากอนุภาคนาโนของกรดไขมันไดอะเซทิลีน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.