ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสมด้วยเซลล์เชื้อเพลิง เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอร์รี่

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสมด้วยเซลล์เชื้อเพลิง เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอร์รี่
นักวิจัย : ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
คำค้น : Converters , Fuel Cells , hybrid , nonlinear control , photovoltaic , supercapacitor
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5180348 , http://research.trf.or.th/node/3185
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้นำเสนอโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน จ่ายไฟโดยเซลล์แสงอาทิตย์และเซลล์เชื้อเพลิง ที่มีซุปเปอร์คาปาซิเตอร์เป็นอุปกรณ์เก็บพลังงาน สำหรับการประยุกต์ใช้ในงานจ่ายไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายหลัก เซลล์เชื้อเพลิงทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายช่วยจ่ายไฟทั้งในสภาวะอยู่ตัวในกรณีที่ไฟไม่พอจากเซลล์แสงอาทิตย์และซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายสำรองช่วยจ่ายไฟทั้งสภาวะไดนามิกส์และสภาวะอยู่ตัวในกรณีที่ไฟไม่พอจากเซลล์แสงอาทิตย์และเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับการประยุกต์ใช้ในงานกำลังสูงและการทำงานที่เหมาะสมที่สุดของตัวแปลงไฟกำลังสูง ตัวแปลงไฟแบบทบแรงดันที่ขนานกัน 4 ชุดถูกออกแบบสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง ตัวแปลงไฟแบบทบแรงดันที่ขนานกัน 2 ชุดถูกออกแบบสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์และตัวแปลงไฟแบบสองทิศทางที่ขนานกัน 4 ชุดถูกออกแบบสำหรับซุปเปอร์คาปาซิเตอร์โมเดลทางคณิตศาสตร์สำหรับตัวแปลงไฟของเซลล์เชื้อเพลิง เซลล์แสงอาทิตย์และซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ถูกนำเสนอสำหรับการควบคุมโรงไฟฟ้านี้ โดยทฤษฎีการควบคุมแบบไม่เชิงเส้นของวิธีการแบบแบนเรียบ ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นสำหรับปัญหาสำคัญด้านไดนามิกส์ ด้านเสถียรภาพ ด้านการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ในระบบของโรงไฟฟ้า ด้วยวิธีการควบคุมแบบใหม่นี้ทำให้โครงงานวิจัยนี้นำเสนอผลงานต้นแบบโรงไฟฟ้าขนาดเล็กต้นแบบได้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นจริง ประกอบไปด้วยระบบเซลล์เชื้อเพลิง(1.2 kW) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (0.8 kW) และโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ (100 F) ผลการทดลองพิสูจน์ยืนยันวิธีการควบคุมที่นำเสนอขณะมีโหลดหลายๆ แบบผลงานวิจัยของโครงการนี้ ได้สรุปเป็นบทความวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี impact factor สูง แล้วจำนวน 9 เรื่อง (6 เรื่องตีพิมพ์ใน IEEE Transactions กับ IEEE Magazine และ 3 เรื่องใน Elsevier Journals) และนำเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติจำนวน 9 เรื่อง ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการวิจัยนั้น ประกอบด้วยนักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 3 คน A renewable energy hybrid power plant, fed by photovoltaic (PV) and fuel cell (FC) sources with a supercapacitor storage device and suitable for distributed generation applications, is proposed herein. The PV is used as the main generator; the FC acts as a power source, feeding only the insufficiency power (steady-state) from the PV; and the supercapacitor functions as an auxiliary source for supplying the deficiency power (transient and steady-state) from the PV and the FC. For high power applications and optimization in power converters, 4-phase parallel boost converters, 2-phase parallel boost converters, and 4-phase parallel bidirectional converters are implemented for the FC converter, the PV converter, and a storage device, respectively. A mathematical model (reduced-order model) of the FC, PV, and supercapacitor converters is described for the control of the power plant. Using the nonlinear approach based on the flatness property, we propose a simple solution to the dynamic optimization, stabilization, and robustness problems in the hybrid power system. This is the key innovative contribution of this research project. The prototype small-scale power plant studied was composed of a PEMFC system (1.2 kW), a PV array (0.8 kW), and a supercapacitor module (100 F). Experimental results authenticate the excellent control algorithm during load cycles. The outputs from this research project are as follows. Nine (9) research and review papers were published in high impact factor international journals (6 papers published in IEEE Transactions and IEEE Magazine and 3 papers published in Elsevier Journals), and nine (9) technical papers were presented in international conferences. For human resource development, two (3) master degree students were graduated under the support of this project

บรรณานุกรม :
ปฏิพัทธ์ ทวนทอง . (2554). ระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสมด้วยเซลล์เชื้อเพลิง เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอร์รี่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปฏิพัทธ์ ทวนทอง . 2554. "ระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสมด้วยเซลล์เชื้อเพลิง เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอร์รี่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปฏิพัทธ์ ทวนทอง . "ระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสมด้วยเซลล์เชื้อเพลิง เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอร์รี่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
ปฏิพัทธ์ ทวนทอง . ระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสมด้วยเซลล์เชื้อเพลิง เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอร์รี่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.