ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตเดกซ์แทรนโดย Streptococcus sobrinus 6715 เพื่อชักนำการสร้างเดกซ์แทรนเนสใน Arthrobacter sp. AG-2

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตเดกซ์แทรนโดย Streptococcus sobrinus 6715 เพื่อชักนำการสร้างเดกซ์แทรนเนสใน Arthrobacter sp. AG-2
นักวิจัย : นันทิดา วานิชวงศ์วรรณ
คำค้น : เดกซ์แทรน , เดกซ์แทรนเนส , สเตรปโตคอคคัส , อาร์โทรแบคเตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุเทพ ธนียวัน , สุพัฒน์ เจริญพรวัฒนา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741728484 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12256
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การเปรียบเทียบการผลิตเดกซ์แทรนจาก Streptococcus sobrinus 6715 ในอาหาร Tryptic soy broth, Brain heart infusion และ Basal medium พบว่าอาหาร Basal medium ให้ปริมาณเดกซ์แทรนสูงสุดในอาหารทั้ง 3 ชนิด และปริมาณซูโครสที่เหมาะสมในการผลิตเดกซ์แทรนในอาหาร Basal medium คือ 1.5% โดยน้ำหนัก เมื่อเปรียบเทียบการเจริญพร้อมการผลิตเดกซ์แทรนของ S. sobrinus 6715 พบว่าเดกซ์แทรนเป็นสารที่ถูกสร้างควบคู่ไปกับการเจริญ สำหรับการผลิตเดกซ์แทรนพันธะ alpha-1,3 จากเดกซ์แทรนจาก S. sobrinus 6715 ทำได้โดยการกำจัดพันธะ alpha-1,6 ออกโดยใช้เดกซ์แทรนเนสที่จำเพาะต่อพันธะ alpha-1,6 จาก Penicilliun sp. SMCU 3-14 และเมื่อนำเดกซ์แทรน T-2000 [alpha-1,6], เดกซ์แทรน จาก S.sobrinus 6715 [alpha-1,6 และ alpha-1,3] และเดกซ์แทรนพันธะ alpha-1,3 มาชักนำการสร้างเดกซ์แทรนเนสใน Arthrobacter sp. AG-2 และตรวจสอบความสามารถในการย่อยเดกซ์แทรน โดยดูการปลดปล่อยน้ำตาลรีดิวซ์ด้วยวิธี Somogyi-Nelson และโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง พบว่าเดกซ์แทรนเนส [alpha-1,6] สามารถย่อยเดกซ์แทรน T-2000 โดยปลดปล่อยน้ำตาลกลูโคส ไอโซมอลโทส และไอโซมอลโทเททราโอสออกมา และย่อยเดกซ์แทรนจาก S. sobrinus 6715 ได้ โดยปลดปล่อย กลูโคส ไอโซมอลโทเททราโอส และสารที่มี retention time เท่ากับ 13.00 นาที แต่เดกซ์แทรนเนส [alpha-1,6] ไม่สามารถย่อยเดกซ์แทรนพันธะ alpha-1,3 ได้ ในขณะที่เดกซ์แทรนเนสที่ถูกชักนำด้วยเดกซ์แทรนจาก S. sobrinus 6715 [alpha-1,6 และ alpha-1,3] และ เดกซ์แทรนเนส [alpha-1,3] สามารถย่อยเดกซ์แทรนทั้ง 3 ชนิด โดยปลดปล่อยเฉพาะกลูโคสเท่านั้น

บรรณานุกรม :
นันทิดา วานิชวงศ์วรรณ . (2545). การผลิตเดกซ์แทรนโดย Streptococcus sobrinus 6715 เพื่อชักนำการสร้างเดกซ์แทรนเนสใน Arthrobacter sp. AG-2.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นันทิดา วานิชวงศ์วรรณ . 2545. "การผลิตเดกซ์แทรนโดย Streptococcus sobrinus 6715 เพื่อชักนำการสร้างเดกซ์แทรนเนสใน Arthrobacter sp. AG-2".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นันทิดา วานิชวงศ์วรรณ . "การผลิตเดกซ์แทรนโดย Streptococcus sobrinus 6715 เพื่อชักนำการสร้างเดกซ์แทรนเนสใน Arthrobacter sp. AG-2."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
นันทิดา วานิชวงศ์วรรณ . การผลิตเดกซ์แทรนโดย Streptococcus sobrinus 6715 เพื่อชักนำการสร้างเดกซ์แทรนเนสใน Arthrobacter sp. AG-2. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.