ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลกระทบของฮาร์มอนิกในสถานีไฟฟ้าย่อย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลกระทบของฮาร์มอนิกในสถานีไฟฟ้าย่อย
นักวิจัย : ศรชัย บัวแก้ว
คำค้น : สถานีไฟฟ้าย่อย , ฮาร์มอนิก (คลื่นไฟฟ้า)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไชยะ แช่มช้อย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743314415 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12307
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอแนวทางการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของฮาร์มอนิกในสถานีไฟฟ้าย่อย โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ปริมาณกระแสและแรงดันฮาร์มอนิกในสายป้อนเปรียบเทียบกับค่าจำกัดตามมาตรฐาน IEEE Standard 519-1992 และข้อกำหนดกฎเกณฑ์ฮาร์มอนิกเกี่ยวกับไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ยังศึกษาถึงผลกระทบของฮาร์มอนิก เนื่องจากการติดตั้งใช้งานตัวเก็บประจุกำลังและหม้อแปลงกำลังในสถานี้ไฟฟ้าย่อย เช่น การเกิดเรโซแนนซ์ และการลดพิกัดของหม้อแปลง โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน IEEE Standard C.57-110-1986 การศึกษาดังกล่าวจะเป็นแนวทางสำหรับการวางแผนและแก้ไขปัญหาฮาร์มอนิกที่จะเกิดในอนาคตต่อไป

บรรณานุกรม :
ศรชัย บัวแก้ว . (2541). การศึกษาผลกระทบของฮาร์มอนิกในสถานีไฟฟ้าย่อย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรชัย บัวแก้ว . 2541. "การศึกษาผลกระทบของฮาร์มอนิกในสถานีไฟฟ้าย่อย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรชัย บัวแก้ว . "การศึกษาผลกระทบของฮาร์มอนิกในสถานีไฟฟ้าย่อย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
ศรชัย บัวแก้ว . การศึกษาผลกระทบของฮาร์มอนิกในสถานีไฟฟ้าย่อย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.